Návod k použití PHILIPS 42PFL4307T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 42PFL4307T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 42PFL4307T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 42PFL4307T.


PHILIPS 42PFL4307T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2231 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 42PFL4307T QUICK START GUIDE (990 ko)
   PHILIPS 42PFL4307T (2153 ko)
   PHILIPS 42PFL4307T QUICK START GUIDE (990 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 42PFL4307T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL43x7H/12 PFL43x7K/12 PFL43x7T/12 CS Uživatelský manuál EN - Addendum Channel swapping while reordering channels is only supported for sets with DVB-C/T reception. HR - Dodatek Zamjena kanala tijekom promjene redoslijeda kanala podržana je samo na uređajima s DVB-C/T prijamnicima. BG - Допълнение Смяна на канала по време на запис на канали се поддържа само от приемници с DVB-C/T приемане. HU - Kiegészítés A csatornaváltás a csatornasorrend átrendezése közben csak DVB-C/T vétellel rendelkező készülékek esetén lehetséges. CS - Dodatek Přesouvání kanálů při změně jejich pořadí je podporováno pouze televizory umožňujícími příjem vysílání DVB-C/T. IT - Documento aggiuntivo È possibile cambiare canale durante il riordino dei canali solo nei televisori con sintonizzatore digitale DVB-C/T integrato per la ricezione digitale via cavo. DA - Tilføjelse Kanalskift under omarrangering af kanaler understøttes kun for apparater med DVB-C/T-modtagelse. KK - Қосымша Арналар ретін өзгерту барысында арналарды ауыстырып қосу мүмкіндігіне тек DVB-C/T қабылдағыштары бар жинақтарда ғана қолдау көрсетіледі. DE - Zusatz Der Sendertausch während der Neusortierung von Sendern wird nur bei Geräten mit DVB-C/T-Empfang unterstützt. LT - Priedas Kanalų pertvarkymas palaikomas tik įrenginiuose, kuriuose galimas DVB-C/T priėmimas. EL - Προσάρτημα Η εναλλαγή καναλιών κατά την αναδιάταξη καναλιών υποστηρίζεται μόνο σε συστήματα με λήψη DVB-C/T. LV - Pielikums Kanālu pārslēgšana to pārkārtošanas laikā tiek atbalstīta tikai komplektos, kas ir aprīkoti ar DVBC/T uztvērēju. ES - Apéndice El cambio de canal durante la reorganización de canales solo puede realizarse en aparatos con recepción DVB-C/T. NL - Addendum Zappen terwijl u de volgorde van zenders wijzigt, wordt alleen ondersteund op toestellen met DVBC/T-ontvangst. ET - Lisa Kanalite korrastamise ajal saab kanaleid vahetada ainut komplektides, kus on DVB-C/T vastuvõtt. NO - Tillegg Bytting av kanal mens opptak pågår støttes bare på TV-er med DVB-C/T. FI - Liite Kanavan vaihtamista kanavien uudelleenjärjestelyn aikana tuetaan vain DVB-C/T-vastaanottoon pystyvissä laitteissa. PL - Dodatkowa informacja Zamiana kanałów podczas zmiany kolejności kanałów jest obsługiwana tylko w telewizorach odbierających sygnał DVB-C/T. FR - Addendum La permutation des chaînes pendant la réorganisation est uniquement prise en charge sur les téléviseurs compatibles avec la réception DVB-C/T. PT - Adenda A mudança de canal durante a reordenação de canais só é suportada em equipamentos com recepção DVB-C/T. - AR ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ‬ . DVB-C/T ‫ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬ RO - Anexă Comutarea între canale în timpul înregistrării canalelor este acceptată doar pentru dispozitive cu recepţie DVB-C/T. RU - Дополнение Замена каналов при перенумерации поддерживается только в моделях с приемом DVB-C/T. SK - Doplnok Výmenu kanálov v rámci reorganizácie kanálov podporujú iba televízory s prijímačom DVB-C/T. SL - Dodatek Zamenjava kanalov med prerazvrščanjem je možna samo pri TV-jih s sprejemom DVB-C/T. SR - Dodatak Menjanje kanala tokom promene rasporeda kanala podržano je samo na uređajima sa DVB-C/T prijemom. SV - Tillägg Kanalväxling under omarrangering av kanaler är endast möjlig med produkter som har DVB-C/Tmottagning. TH - บทเสริม การสลับช่องขณะเรียงช่องใหม่ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มีตัวรับสัญญาณ DVB-C/T เท่านั้น TR - Ek Kanallar yeniden sıralanırken kanal değiştirme sadece DVBC/T alıcıya sahip setlerde desteklenmektedir. UK - Додаток Заміна каналів під час перенумерації підтримується тільки в моделях з прийомом DVB-C/T. Obsah 1 Začínáme Seznámení s televizorem Ovládací prvky televizoru Důležité informace Udržitelnost Nápověda a podpora 3 3 4 6 10 12 13 16 17 18 20 23 25 26 29 30 32 33 36 37 38 41 43 43 45 46 46 6 Řešení problémů Obecné problémy Problémy s kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s připojením Problémy se sítí Kontaktování společnosti Philips 61 61 61 62 63 63 64 64 65 65 65 66 67 68 68 2 Použití televizoru 13 3 Sledování televize Zobrazení programového průvodce Sledování v režimu 3D Prohlížení médií Procházení služby Smart TV Interaktivní televizor 7 Specifikace výrobku 65 Širší využití televizoru 25 4 Pozastavit TV Nahrávání televizních pořadů Hraní her Prohlížení teletextu Nastavení zámku a časovače Použití funkce EasyLink Použití funkce Scenea 8 Napájení a příjem signálu Obraz a zvuk Rozlišení displeje Multimédia Možnosti připojení Možnosti upevnění televizoru Verze nápovědy Rejstřík 69 Nastavení televizoru 37 5 Obraz a zvuk Nastavení kanálů Nastavení satelitních kanálů Nastavení jazyka Univerzální nastavení přístupu Další nastavení Aktualizace softwaru Obnovení výchozích nastavení Připojení televizoru 47 Informace o kabelech Připojení zařízení Připojení více zařízení Sledování obsahu z připojeného zařízení Síť a internet Common interface 47 48 54 56 57 60 CS 2 Seznámení s televizorem TV s vysokým rozlišením Televizor je vybaven displejem s vysokým rozlišením (HD), který umožňuje sledovat video v rozlišení HD například následujícími způsoby: • přehrávač disků Blu-ray připojený pomocí kabelu HDMI a přehrávající disk Blu-ray, • přehrávač disků DVD s funkcí upscalingu připojený pomocí kabelu HDMI a přehrávající disk DVD, • pozemní vysílání v rozlišení HD (DVB-T nebo DVB-T2 MPEG4), • digitální přijímač vysílání v rozlišení HD, připojený pomocí kabelu HDMI, přehrávající obsah v rozlišení HD od kabelového nebo satelitního operátora, • herní konzole HD připojená pomocí kabelu HDMI se spuštěnou hrou v rozlišení HD. Ukázkový klip v rozlišení HD Chcete-li si vyzkoušet ohromující ostrost a kvalitu obrazu televizoru HD, můžete se v nabídce Doma podívat na videoklip v rozlišení HD. Stiskněte tlačítka > [Nastavení] > [Sledovat ukázky]. [. . . ] Podstránky se zobrazují na pruhu vedle hlavního čísla stránky. Pokud jsou dostupné podstránky, vyberte je stisknutím tlačítka nebo . Hledat Na aktuální stránce teletextu můžete vyhledávat uvedená slova a čísla. V režimu teletextu zvýrazněte stisknutím tlačítka OK první slovo nebo číslo. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka přejdete na slovo nebo číslo, které se má vyhledat. CS 31 Čeština 3. Chcete-li hledání ukončit, stiskněte tlačítko a podržte je do doby, než označení slova nebo čísla úplně zmizí. Nastavení zámku a časovače Hodiny Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují čas, který byl naposledy odeslán poskytovatelem vašich televizních služeb. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko OPTIONS. Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu televizní obrazovky. Změna režimu hodin Režim hodin lze nastavit na automatický nebo ruční. Ve výchozím nastavení se používá automatický režim, který hodiny synchronizuje s časovým pásmem UTC. Pokud váš televizor přenosy UTC nepřijímá, změňte režim hodin na [Ručnĕ]. Vyberte možnost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Předvolby]. Vyberte možnosti [Automatický] > [Ručnĕ] nebo [Podle zemĕ] a poté stiskněte tlačítko OK. Aktivace nebo deaktivace letního času Letní čas můžete v závislosti na oblasti, kde se nacházíte, aktivovat či deaktivovat. Před aktivací či deaktivací letního času nastavte režim hodin na možnost [Podle zemĕ]. V nabídce [Hodiny] zvolte možnosti [Letní čas] > [Letní čas] nebo [Standardní čas] a poté stiskněte tlačítko OK. Ruční nastavení času televizoru Datum a čas lze nastavit ručně. V nabídce [Hodiny] zvolte možnost [Datum] nebo [Čas] a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost [Hotovo], poté stiskněte tlačítko OK. Automatické vypnutí Po uplynutí zadané doby se televizor může přepnout do pohotovostního režimu. Během odpočítávání zadaného času můžete televizor vypnout nebo můžete resetovat automatické vypnutí. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Předvolby] > [Automatické vypnutí]. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka nastavte automatické vypnutí. [. . . ] Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla nalezena. • Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí. • Pokud bezdrátová síť nepracuje, zkuste použít připojení pomocí kabelu. • Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují bezdrátový přístup k televizoru. Kontaktování společnosti Philips Varování: Nepokoušejte se televizor sami opravovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 42PFL4307T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 42PFL4307T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag