Návod k použití PHILIPS 42938-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 42938-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 42938-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 42938-30-16.


PHILIPS 42938-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 42938-30-16 BROCHURE (765 ko)
   PHILIPS 42938-30-16 QUICK START GUIDE (1459 ko)
   PHILIPS 42938-30-16 BROCHURE (734 ko)
   PHILIPS 42938-30-16 QUICK START GUIDE (1459 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 42938-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyrovnání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrické pipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis ovládacích prvk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] s Spotebic nepetzujte, viz píslusná cást o programech praní. s Ped otevením dveí se podívejte dovnit okénkem, abyste mli jistotu, ze je voda vypustná. Kdyby tam byla voda, dvee neotvírejte, dokud vodu nevypustíte. Jsteli na pochybách, pectte si cást "JAK DÁVKOVAT PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY". s Po pouzití spotebic vzdy odpojte ze zásuvky a zavete pívod vody. s Mezi jednotlivým praním nechávejte dvee mírn pootevené, aby se setilo dvení tsnní. s Ped pouzitím se musí odstranit vsechny cásti obalu a pepravní prvky. s Nedodrzení tchto pokyn mze zpsobit vázné poskození spotebice a skody na majetku. Viz píslusné cásti (vybalení) v návodu k obsluze. s Pro odstraování vnitních pepravních prvk pracka nesmí být zapojena do zásuvky. Nezapínejte spotebic do zásuvky, dokud nejsou odstranny vsechny pepravní srouby a upevnní z otvor, kde tyto srouby byly. Jestlize je to nutné, zásuvku vymte za odpovídající. Píslusné pedpisy pro elektrickou bezpecnost vyzadují správnou ochranu ped nebezpecným dotykovým naptím. Ujistte se, ze vase zásuvka je rovnz vybavena potebnou ochranou a odpovídá platným pedpism. Výrobce nenese zádnou zodpovdnost v pípad úrazu nebo jiné události, jestlize tyto pedpisy nejsou dodrzovány. (Nikdy se nedotýkejte pracky, nebo jiného elektrického spotebice, kdyz stojíte na vlhké podlaze nebo jste bosi). Vyrovnání Usazený spotebic vyrovnejte uvolováním a utahováním nozek. Ve správné poloze nozky zajistte utazením matic proti skíni. Správným vyrovnáním zabráníte vibracím, hluku a pemis ování spotebice bhem provozu. Urcité vibrace jsou nevyhnutelné, zejména pi umístní na devné podlaze. Jestli je to mozné, vzdy spotebic umis ujte na pevnou podlahu. 25 CESKY POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Ovládací panel 1. Otevírejte je tedy jen tehdy, kdyz je to absolutn nutné a 2-3 minuty po zastavení programu pockejte, aby se bezpecnostní zaízení odemklo. 4. VOLBA TEPLOTY Otácejte císelníkem ve smru hodinových rucicek az do zádané polohy. 5. [. . . ] Jestlize njaky kus prádla je oznacen stítkem se znackou 30°C, celou dávku perte pi 30°C. TABULKA SYMBOL Symboly na stítku prádla jsou velkou pomocí pi praní a osetování. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neperte BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Max. cistní v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111, R113 Chem. cistní v benzinu, cistém alkoholu, R111, R113 Chemicky necistit Vysoká teplota Nízká teplota SUSENÍ Voln polozit Na se Ve vsáku Susení v bubnu Nesusit v bubnu 29 CESKY ÚDRZBA A CISTNÍ Ped provádním jakékoli údrzby nebo cistní musíte ODPOJIT spotebic ze sí ové zásuvky. NEBEZPECÍ ZMRZNUTÍ Jestlize je pracka vystavena teplotám pod 0°C, je teba ucinit pedbzná opatení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 42938-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 42938-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag