Návod k použití PHILIPS 41618-60-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 41618-60-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 41618-60-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 41618-60-16.


PHILIPS 41618-60-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3328 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 41618-60-16 BROCHURE (300 ko)
   PHILIPS 41618-60-16 BROCHURE (307 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 41618-60-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 7 Verze s recirkulac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mont uhlkovho filtru (pro verzi s recirkulac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pouit odsvae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tlatko intenzvnch otek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Jestlie se pouije pro jin ely, je zde riziko pokozen, na kter se nevztahuje dn zruka. Jinak provdn instalace by mohla vst ke ztrt funknosti a dokonce i k porann osob a/nebo kodm na majetku. Odsva nelze pipojovat na dn kouovod jinch spotebi, vyuvajcch jinou energii ne elektrickou. Dodrujte, prosm, pslun ustanoven bezpenostnch pedpis tkajcch se odvdn par a spalin. Jestlie odsva b ve stejnou dobu jako jin spotebie vyuvajc jinou energii ne elektrickou, je teba uinit opaten pro zajitn dostatenho pvodu vzduchu do mstnosti. Vka nainstalovanho odsvae nad elektrickmi vaii a sporky nesm bt men ne 65 cm, nebo 75 cm nad plynovmi i smenmi sporky. Je to nebezpen! Pi pouvn odsvae Pod odsvaem nelze pipravovat pokrmy flambovnm. Nedodren tchto zsad me zpsobit riziko vzniku poru vzncenm usazenho tuku. Nikdy k tomu nepouvejte vodu. Kdy se odsvae zbavujete Pomozte zabrnit vzniku kod i tehdy, kdy se rozhodnete star odsva vyhodit. Odpojte zstrku odsvae ze zsuvky a uznte pvodn kabel v mst vstupu do odsvae. U pslunch ad si zjistte jak dle postupovat pi likvidaci starho spotebie a sbru do odpadu. 4 POPIS SPOTEBIE 1. Jakmile je odsva usazen (Obr. 7), nasate na pipojovac krouek odsvae dostaten dlouhou vdechovou trubku nebo ohebnou trubku o prmru 150 mm. Obr. 7 7 Pro ob verze: Pipevnte podprnou konstrukci na hmodinky tymi rouby 5 x 45 mm ke stropu (b - Obr. 5). Strany s pipevovacmi body "c" pro vnj teleskopick komnek odpovdaj prav a lev stran (Obr. 5). Odsva se dodv vetn instalanch ppravk vhodnch pro vtinu druh strop, ale v kadm ppad mus bt konzultovn kvalifikovan technik, aby se pro instalaci zvolilo nejlep een pro jeho upevnn. m Elektrick zstrka se mus ped mont odpojit ze zsuvky. Obr. 8 Pipevnte horn a spodn ˷st komnku doasn k sob jednm roubem "a" 2, 9 x 6, 5 mm (Obr. 8). Pipevnte horn ˷st komnku k podprn konstrukci dvma rouby "b" 2, 9 x 6. 5 mm (Obr. 8). Na tyi rouby, vynvajc z horn strany odsvae (Obr. 9) naroubujte tyi samosvrn matice. Doasn pipevnte odsva na podprnou konstrukci pomoc ji zmnnch roub s maticemi, vloench do pslunch otvor na spodn stran podprn konstrukce. Jestlie je pouita zptn klapka zkontrolujte, zda se me dobe otevrat a nen ohebnou trubkou zablokovna. Spuste spodn ˷st komnku dol a nasate ji na vrchn ˷st odsvae (Obr. 11). 11 8 Mont uhlkovho filtru (pro verzi s recirkulac) Vyjmte tukov filtry. [. . . ] Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte Vae nejbli autorizovan servisn stedisko Electrolux. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Electrolux. Tato zruka plat vedle Vaich zkonnch nebo jinch prvn podloench prv. Podmnky zruky My, Electrolux, zaruujeme, e jestlie bhem 12 msc od data zakoupen tohoto spotebie Electrolux se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn, pouze z dvodu vadnho zpracovn, nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho BEZ PLACEN za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - Spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot. - Spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 41618-60-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 41618-60-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag