Návod k použití PHILIPS 40636-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40636-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40636-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40636-31-16.


PHILIPS 40636-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40636-31-16 BROCHURE (1651 ko)
   PHILIPS 40636-31-16 QUICK START GUIDE (1107 ko)
   PHILIPS 40636-31-16 BROCHURE (1506 ko)
   PHILIPS 40636-31-16 QUICK START GUIDE (1107 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40636-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dette symbol indikerer vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af enheden. ADVARSEL: For at undgå fare for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKET S?TTES KORREKT I STIKKONTAKTEN. 2 Indholdsfortegnelse Du har netop købt et PHILIPS Micro component-system. Tag dig tid til at læse denne vejledning, da det vil gøre det lettere at installere enheden og få det fulde udbytte af dens muligheder. DK x INSTALLERING AF MICRO COMPONENT-SYSTEMET Sikkerhedsadvarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Oversigt over frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Resultat: Det valgte vises på displayet: FM Frekvensmoduleret AM(MW(MB) Mellembølge LW(LB) Langbølge For at søge efter en station . . . Manuelt Automatisk Tryk på Tuning Mode-knappen på frontpanelet . . . En eller flere gange indtil AUTO vises på displayet. 3 4 5 Tryk en eller flere gange på Program/Set, indtil det nummer der skal ændres, vises på displayet. Tryk på SKIP Iî eller ïI for at vælge et nyt musiknummer. Man kan ændre et eller flere numre i det oprindeligt programmerede valg. 4 5 On/Standby Sleep Mute Power Sound Preset EQ Timer on/off Timer/ Clock Vælg den station der skal lagres ved at: Trykke på Tuning õ eller ö på frontpanelet eller Trykke på Tuning õ eller ö på fjernbetjeningen For at komme hurtigere frem gennem frekvenserne under manuel søgning: hold Tuning õ eller ö -knapperne indtrykket. Den automatiske søgeprocedure kan stoppe på en frekvens, som ikke transmitterer en radiostation. Mode Repeat Program/ Set 23 CD/TAPE/MP3 2 5 4 1 Volume FUNC. 4 Band 1 Function R VOL. 5 3 CD/TAPE/TUNING Tuning Mode CD Repeat Display Repeat A B 5 Tuning Mode Band Band Preset EQ 4 PTY +10 (CD) Record PROG. /Set CD Synchro Start/Stop VOL. 12 Søgning efter og lagring af radiostationer (fortsat) 6 Justèr lydstyrken (volume) ved at: Trykke på Volume + eller - på frontpanelet eller Trykke på VOL. + eller - knapperne på fjernbetjeningen Vælg stereo eller mono ved at trykke på Mono/ST. IHvis man ikke ønsker at lagre den radiostation, der er fundet: gå tilbage til trin 4 og søg efter en anden station. Hvis man ønsker at lagre radiostationen: a Tryk på Program/Set. Resultat: Programnummeret og PROGRAM vises på displayet i nogle få sekunder. Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CTinformationer, hvorfor disse ikke altid bliver vist på displayet. Om 'RT' MODE Viser med tekst, hvad der modtages fra radiostationen. Hvis der modtages RT-informationer, vises de modtagne informationer på displayet. Hvis der ikke modtages RT-informationer, vises "NO RT" på displayet. Volume R 5. TA(Trafikmeddelelser): Dette symbol blinker, når der er en trafikmeddelelse på vej. EON(Udvidet anden netværksinformation): Muliggør modtagelse af RDS-informationer på andre radionetværk. Band CD/TAPE/TUNING Tuning Mode CD Repeat Display Repeat A B PTY Preset EQ +10 (CD) Record PROG. /Set CD Synchro Start/Stop Om CT (Klokkeslæt) Indstiller klokkeslættet på RDS-uret. For at vælge CT-klokkeslæt: gå ved hjælp af RDS Display-knappen til CT MODE. 1 FUNC. Det kan tage op til 2 minutter at dekode CT-informationer, hvorfor uret ikke altid vises med det samme. Hvis der ikke modtages CT-informationer, vises "NO CT" på displayet. Volume R CD/TAPE/TUNING Tuning Mode CD Repeat Display Repeat A B PTY Band Preset EQ +10 (CD) Record PROG. /Set CD Synchro Start/Stop Volume R CD/TAPE/TUNING Tuning Mode CD Repeat Display Repeat A B PTY Band Preset EQ +10 (CD) Record PROG. /Set CD Synchro Start/Stop 14 PTY (Programtype)-indikation og PTY-SEARCH-funktion x PTY-informationer består af et identifikationssymbol, som hjælper FM-radioen med at genkende programtypen på den enkelte FMstation. x Nedenstående 30 PTY-informationer vises på displayet ved tryk på PTY-knappen. Visning NEWS AFFAIRS Programtype Om PTY-SEARCH Søger efter samme PTY som programtypen på den modtagne station. GB DK 1 · Nyheder, herunder interviews og reportagestof · Forskellige områder, herunder aktuelle hændelser, dokumentarstof, diskussioner og analyser. · Informationer, herunder mål og vægt, uddybende meddelelser og annonceringer, kunderelaterede emner, medicinsk information etc. · Kultur - national eller lokal kultur, herunder religiøse problemer, socialvidenskab, sprog, teater etc. [. . . ] Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Denne maskine er udstyret med funktionen, Power Sound (effektlyd), som forstærker bas- og diskant-effekten til det dobbelte for mere effektfuld reallyd. 1 2 Tryk på Power Sound -knappen. Resultat: P, SOUND vises på displayet i nogle få sekunder. For at afbryde denne funktion: tryk igen på Power Sound-knappen. On/Standby Sleep Mute Power Sound Preset EQ Timer on/off Timer/ Clock Tape Mono/ST. Mode Repeat Program/ Set 20 Sikkerhedsforholdsregler Nedenstående illustrationer viser de forholdsregler, der skal tages, når man anvender eller flytter Micro component-systemet. Inden forhandleren kontaktes (Fejlfinding) Det går altid et stykke tid, inden man føler sig bekendt med nyt udstyr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40636-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40636-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag