Návod k použití PHILIPS 40608-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40608-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40608-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40608-31-16.


PHILIPS 40608-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40608-31-16 BROCHURE (1329 ko)
   PHILIPS 40608-31-16 QUICK START GUIDE (1242 ko)
   PHILIPS 40608-31-16 BROCHURE (1302 ko)
   PHILIPS 40608-31-16 QUICK START GUIDE (1242 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40608-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyrovnání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrické pipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis ovládacích prvk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Praní nadmrného mnozství mze takové tkaniny poskodit. s Spotebic nepetzujte, viz píslusná cást o programech praní. s Ped otevením dveí se podívejte dovnit okénkem, abyste mli jistotu, ze je voda vypustná. Kdyby tam byla voda, dvee neotvírejte, dokud vodu nevypustíte. Jsteli na pochybách, pectte si cást "JAK DÁVKOVAT PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY". s Po pouzití spotebic vzdy odpojte ze zásuvky a zavete pívod vody. s Mezi jednotlivým praním nechávejte dvee mírn pootevené, aby se setilo dvení tsnní. s Ped pouzitím se musí odstranit vsechny cásti obalu a pepravní prvky. s Nedodrzení tchto pokyn mze zpsobit vázné poskození spotebice a skody na majetku. Viz píslusné cásti (vybalení) v návodu k obsluze. s Pro odstraování vnitních pepravních prvk pracka nesmí být zapojena do zásuvky. 3) Zástrcka musí pesn souhlasit se zásuvkou a musí být zapojena bez redukcí, vícenásobných vývod nebo adaptér. Jestlize je to nutné, zásuvku vymte za odpovídající. Píslusné pedpisy pro elektrickou bezpecnost vyzadují správnou ochranu ped nebezpecným dotykovým naptím. Ujistte se, ze vase zásuvka je rovnz vybavena potebnou ochranou a odpovídá platným pedpism. Výrobce nenese zádnou zodpovdnost v pípad úrazu nebo jiné události, jestlize tyto pedpisy nejsou dodrzovány. (Nikdy se nedotýkejte pracky, nebo jiného elektrického spotebice, kdyz stojíte na vlhké podlaze nebo jste bosi). Vyrovnání Usazený spotebic vyrovnejte uvolováním a utahováním nozek. NAPLNNÍ PRACKY PRÁDLEM Prádlo do pracky vkládejte voln a stídejte pitom velké a malé kusy. Pracku nepetzujte, ale vzdy se snazte vyuzít maximáln její kapacitu v souladu s druhem prané tkaniny. Kdyz perete siln zaspinné nebo chlupaté kusy prádla, mnozství prádla pimen snizte. Jakmile pracka bzí a vy chcete jest njaky kus pidat, musíte program zastavit. Dlezité upozornní: Tento spotebic je vybaven bezpecnostním zaízením na ochranu ped otevením dvíek bhem cyklu. [. . . ] prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neperte BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Max. cistní v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111, R113 Chem. cistní v benzinu, cistém alkoholu, R111, R113 Chemicky necistit Vysoká teplota Nízká teplota SUSENÍ Voln polozit Na se Ve vsáku Susení v bubnu Nesusit v bubnu 29 CESKY Kdyz perete dohromady tkaniny tmavé a svtlé barvy, teplota by nemla pesáhnout 40°C. Bílé syntetické tkaniny a svtlé barevné tkaniny lze prát pi 60°C, ale zde také bude stacit 40°C, pokud nejsou pílis zaspinné. ÚDRZBA A CISTNÍ Ped provádním jakékoli údrzby nebo cistní musíte ODPOJIT spotebic ze sí ové zásuvky. NEBEZPECÍ ZMRZNUTÍ Jestlize je pracka vystavena teplotám pod 0°C, je teba ucinit pedbzná opatení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40608-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40608-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag