Návod k použití PHILIPS 40607-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40607-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40607-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40607-31-16.


PHILIPS 40607-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40607-31-16 BROCHURE (1294 ko)
   PHILIPS 40607-31-16 QUICK START GUIDE (1217 ko)
   PHILIPS 406073116 ANNEXE 1 (2120 ko)
   PHILIPS 40607-31-16 BROCHURE (1268 ko)
   PHILIPS 40607-31-16 QUICK START GUIDE (1217 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40607-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyrovnání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrické pipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis ovládacích prvk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] s Po pouzití spotebic vzdy odpojte ze zásuvky a zavete pívod vody. s Mezi jednotlivým praním nechávejte dvee mírn pootevené, aby se setilo dvení tsnní. s Ped pouzitím se musí odstranit vsechny cásti obalu a pepravní prvky. s Nedodrzení tchto pokyn mze zpsobit vázné poskození spotebice a skody na majetku. Viz píslusné cásti (vybalení) v návodu k obsluze. s Pro odstraování vnitních pepravních prvk pracka nesmí být zapojena do zásuvky. Nezapínejte spotebic do zásuvky, dokud nejsou odstranny vsechny pepravní srouby a upevnní z otvor, kde tyto srouby byly. s Jestlize spotebic stojí na koberci, ujistte se, ze mezi kobercem a podprnými nozkami je volný prostor pro proudní vzduchu. s Vnujte pozornost tomu, aby spotebic nestál na pívodním kabelu. 23 CESKY VYBALENÍ A INSTALACE Pepravní zabezpecovací prvky Díve nez automatickou pracku uvedete do chodu, musí se odstranit vsechny prvky, zabezpecující pracku bhem pepravy. Klícem vysroubujte ti srouby na zadní stran pracky a vyjmte je. PIPOJENÍ VODY V blízkosti automatické pracky by ml být k dispozici vodovodní ventil studené vody, opatený 3/4" sroubením pro pipojení pívodní hadice, dále výlevka nebo umyvadlo nebo moznost napojení na odpadovou trubku ve stn. Nejprve zkontrolujte, zda: -- -- uvazovaný ventil není ventil teplé vody, z vodovodu vytéká cistá voda. (Nikdy se nedotýkejte pracky, nebo jiného elektrického spotebice, kdyz stojíte na vlhké podlaze nebo jste bosi). Vyrovnání Usazený spotebic vyrovnejte uvolováním a utahováním nozek. na 400 ot. /min. 26 JAK DÁVKOVAT PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY 1. NAPLNNÍ PRACKY PRÁDLEM Prádlo do pracky vkládejte voln a stídejte pitom velké a malé kusy. Pracku nepetzujte, ale vzdy se snazte vyuzít maximáln její kapacitu v souladu s druhem prané tkaniny. Kdyz perete siln zaspinné nebo chlupaté kusy prádla, mnozství prádla pimen snizte. Jakmile pracka bzí a vy chcete jest njaky kus pidat, musíte program zastavit. Dlezité upozornní: Tento spotebic je vybaven bezpecnostním zaízením na ochranu ped otevením dvíek bhem cyklu. Otevírejte je tedy jen tehdy, kdyz je to absolutn nutné a 2-3 minuty po zastavení programu pockejte, aby se bezpecnostní zaízení odemklo. 4. VOLBA TEPLOTY Otácejte císelníkem ve smru hodinových rucicek az do zádané polohy. 5. VOLBA PROGRAMU Otácejte knoflíkem programátoru ve smru hodinových rucicek, az se dostanete na pozadovaný program. 6. SPUSTNÍ PRACKY Zda Zda Zda Zda Zda jsou dvee ádn zavené. [. . . ] Zachycují se zde malé pedmty, zapomenuté v kapsách, a textilní vlákna. Filtr otácením proti smru otácení hodinových rucicek P0341 vysroubujte ven. Filtr nasa te zpt, zasroubujte a utáhnte. CISTNÍ FILTRU NA PÍVODU VODY Jestlize plnní pracky trvá déle, je vhodné zkontrolovat pítokový filtr, zda není zanesený. Vyjmte filtr z elektroventilu a vycistte ho kartáckem s tvrdými sttinami a vlozte zpt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40607-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40607-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag