Návod k použití PHILIPS 40587-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40587-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40587-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40587-17-16.


PHILIPS 40587-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40587-17-16 BROCHURE (769 ko)
   PHILIPS 40587-17-16 QUICK START GUIDE (1379 ko)
   PHILIPS 40587-17-16 BROCHURE (734 ko)
   PHILIPS 40587-17-16 QUICK START GUIDE (1379 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40587-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PrísnTM dodrzujte doporucení vyrobce tykající se skladování. Zarízení obsahuje soucásti, které se zahrívají. Vzdy zajistTMte odpovídající ventilaci kolem prístroje, nebot následkem jejího nedostatku mze dojít k poruse zarízení a ztrátTM uchovávanych potravin. Zahrívající se soucásti by nemTMly byt zakryty. [. . . ] Nejlepsího vykonu se dosahuje pri teplotách prostredí mezi +18°C a +43°C (trída T); mezi +18°C a +38°C (trída ST); mezi +16°C a +32°C (trída N); mezi +10°C a +32°C (trída SN). Príslusná trída prístroje je uvedena na vyrobním stítku. ZajistTMte, aby nic za prístrojem, na jeho vrchu a pod ním nebránilo volné cirkulaci vzduchu. Pro správnou funkci zarízení je treba, aby minimální vzdálenost mezi horní deskou zarízení a previslym kuchyñskym nábytkem byla minimálnTM 100 mm (viz obr. 1B, kdyz nad prístrojem zádny nábytek není. Prístroj je vybaven dvTMma vyrovnávacími nozkami na spodu skrínTM, které napomáhají zajistTMní prístroje ve vodorovné poloze. Obr. sítTM Pred zapojením do sítTM se presvTMdcte, ze hodnoty napTMtí a frekvence uvedené na stítku prístroje odpovídají místní el. NapTMtí se mze od stanovené hodnoty odchylovat o ± 6%. Pri uzívání pod jinym napTMtím musí byt pouzit príslusny transformátor. Pro tento úcel je zástrcka prístroje vybavena zvlástním kolíkem. zásuvka uzemnTMna, zapojte prístroj do oddTMleného zemnTMní v souladu se soucasnymi bezpecnostními predpisy (provede odborník). 100 mm A 10 mm B 10 mm Nejsou-li dodrzeny vyse uvedené bezpecnostní zásady, odmítá vyrobce jakoukoli odpovTMdnost. Nechte prepínac v této poloze po ulození potravin do mrazáku a poté vratte prepínac do polohy «N». Dosáhnete tak pri zmrazování lepsích vysledk. Tato doba mze byt zkrácena v závislosti na mnozství uchovávanych potravin. Pri stavu rychlomrazení pracuje kompresor nepretrzitTM a vyuzívá maximálnTM svého mrazicího vykonu. MTMjte na pamTMti, jaká je mrazicí kapacita Vaseho mrazáku, tedy jaké je maximální mnozství potravin, které mze byt zmrazeno do 24 hodin. Rozlozte balícky tak, jak je ukázáno na obrázku 7. Obr. 7 Dlezitá pravidla pro zmrazování potravin Vsechny potraviny urcené ke zmrazení musí byt cerstvé a vytecné kvality. Kazdy balícek musí byt svou velikostí prizpsoben potrebám rodiny, tak aby byl po rozmrazení spotrebován najednou. Mensí balícky napomáhají rychlejsímu a stejnomTMrnému zmrazení. Nezapomeñte, ze jednou rozmrazené potraviny se rychle kazí. Potraviny obsahující ménTM tuku se v mrazáku konzervují lépe nez potraviny tucné. [. . . ] Pri nákupu mrazeného zbozí uzívejte termálnTM izolované tasky, kdykoliv je to mozné. V kazdém prípadTM nakupujte mrazené zbozí vzdy az jako poslední. . Zabalte je do novinového papíru a ulozte jej do mrazáku ihned po príchodu dom. sítTM; vyjmTMte vsechny potraviny; nechte mrazák rozmrazit a vycistTMte vnitrek a vsechno príslusenství; nechte dvere pootevrené, abyste zabránili vytvárení nepríjemného zápachu. Vnitrní cistTMní VycistTMte vnitrek chladnicky teplou vodou a bikarbonátem sodnym (1 polévková lzíce na 4 litry vody). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40587-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40587-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag