Návod k použití PHILIPS 40587-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40587-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40587-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40587-11-16.


PHILIPS 40587-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40587-11-16 BROCHURE (772 ko)
   PHILIPS 40587-11-16 QUICK START GUIDE (1379 ko)
   PHILIPS 40587-11-16 BROCHURE (737 ko)
   PHILIPS 40587-11-16 QUICK START GUIDE (1379 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40587-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto bezpecnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vasi bezpecnosti. Je bezpodmínecn NUTNÉ, abyste se s tmito informacemi seznámili jest ped instalací a pípadným pouzíváním. Instalace Ujistte se, ze mycka nebyla pi transportu njak poskozena. V pípad, ze zjistíte jakékoliv poskození, kontaktujte vaseho prodejce. Jakýkoliv pokus o úpravu nebo zmnu specifikace mycky je nebezpecný. [. . . ] Zvyste dávkování v pípad, kdyz na umytém nádobí jsou viditelné kapky vody nebo blavé stopy vodního kamene. Snizte dávkování v pípad, kdyz na nádobí jsou znatelné lepkavé blavé skvrny. Lestící prostedek doplte vzdy kdyz indikátor (B) zesvtlá. BR12 BR11 9 Pouzívání mycky · · · · · Ujistte se, ze není nutné doplnit speciální sl nebo lestící prostedek. Vyberte vhodný mycí program Spuste zvolený program. Vkládání nádobí do mycky Jakékoliv mycí houbicky, úklidové hadry a jiné nasákavé materiály nesmí být v mycce pouzívány ani umývány. · · Ped vlozením nádobí do mycky: - odstrate z nj vsechny zbytky potravy. Pi vkládání nádobí a píbor do mycky následujte tyto pokyny: - Nádobí a píbory nesmí bránit v rotaci ostikovacích ramen Duté díly nádobí jako napíklad sklenice, sálky, hrnky, hrnce, apod. , vkládejte do mycky dnem vzhru a zabráníte tím zadrzování vody uvnit. Kusy píbor nebo nádobí nesmí být vzájemn slozeny do sebe nebo zakryté. Abyste zabránili poskození skla, nedovolte aby se jednotlivé díly vzájemn dotýkaly. Malé kusy nádobí vkládejte do kosíku na píbory. - · Plastové nádobí a nádobí s teflonovou nebo podobnou povrchovou úpravou má tendenci zadrzovat kapky vody. To znamená, ze nemusí být tak dobe osuseny jako nádobí z porcelánu nebo kovu. Nádobí nevhodné nebo omezen vhodné pro mytí v mycce nádobí nevhodné pro mytí v myckách: - Píbory s devnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleovými drzadly - Plasty, které nejsou odolné horké vod - Lepené píbory, které nejsou tepeln odolné - Lepené nádobí - Cínové nebo mdné nádobí - Olovnatý kisál - Ocelové díly podléhající korozi - Devné mísy - Díly vyrobené ze syntetických vláken omezen vhodné pro mytí v myckách: - Kameninové nádobí myjte v mycce pouze v tom pípad, ze je to výslovn výrobcem nádobí doporuceno. - Glazované povrchy pi vícenásobném mytí mohou ztrácet své dekorativní vlastnosti - Stíbrné a hliníkové nádobí mají tendenci mnit po umytí svj odstín. Nkteré zbytky potravy, jako napíklad vajecný bílek nebo zloutek a hocice zanechávají na stíbrném nádobí skvrny. Je-li vícko zavené, stisknte kolík (1) a vícko se tak uvolní. Znacky indikují mnozství: 20 = piblizn 20 g mycího prostedku 30 = piblizn 30 g mycího prostedku US71 Ped zavením dveí se pesvdcete, ze se mohou voln otácet ob ostikovací ramena. DE19 DE22 3. Vsechny programy s pedmytím vyzadují nasypat malou dávku mycího prostedku (asi 5 az 10 g) do pilehlé komory (3). Tato dávka mycího prostedku bude vyuzita pi pedmytí. Vícko zavete do zaklapnutí tak, aby kolík optovn tuto polohu zajisoval. 11 Rzné druhy mycích prostedk Tabletové mycí prostedky Jednotlivé typy prostedk se rozpoustjí rzn rychle. Z tohoto dvodu ne vsechny typy tablet mohou pln vyuzít svojí plnou mycí schopnost pi pouzití v krátkých mycích programech. Z tohoto dvodu vzdy volte pouze normální (dlouhý) program pi pouzití tchto tabletových prostedk. Tablety nevkládejte do mycí vany nebo do kosíku na píbory, protoze by se tak snízil mycí úcinek. Tablety je nutné vkládat do zásobníku mycího prostedku. Pouzití mycích tablet "3 v 1" Obecná pravidla Tento typ produktu v sob obsahuje zárove mycí prostedek, lestící prostedek a speciální sl. Jest ped pouzitím tohoto druhu prostedku se ujistte, ze tvrdost vody odpovídá instrukcím v návodu tchto pípravk. Tyto druhy prostedk pouzívejte pesn dle návodu jejich výrobce. [. . . ] No. Servis a náhradní díly Tento spotebic mze opravovat pouze autorizovaný servisní technik. Mohou být pouzity pouze originální náhradní díly. V zádném pípad se nepokousejte mycku opravit sami. Pokusy o opravu neautorizovanými osobami mohou zapícinit zranní nebo vázn poskodit spotebic. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40587-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40587-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag