Návod k použití PHILIPS 40552-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40552-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40552-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40552-31-16.


PHILIPS 40552-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40552-31-16 BROCHURE (821 ko)
   PHILIPS 40552-31-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)
   PHILIPS 40552-31-16 BROCHURE (790 ko)
   PHILIPS 40552-31-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40552-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických pístroj Nemocnice nebo zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení na rádiové frekvenci. Rusení Vsechny mobilní telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. Informace o autorských právech · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. · JavaTM je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. Zvlástní pedpisy Dodrzujte vsechny zvlástní pedpisy platné v kterémkoliv míst a vzdy vypnte telefon, kdykoliv je jeho pouzití zakázáno, nebo v pípad, ze jeho pouzití mze zpsobit rusení nebo nebezpecí. [. . . ] Stisknutím [ ] zprávu odeslete. Zprávy (Menu 5) Obrázek nebo · video · 59 Funkce menu Obrázek nebo · video (pokracování) · Zvuk · Pidat z SD karty: pidání souboru ulozeného na pamové kart. Tato volba je k dispozici pouze v pípad, ze je v telefonu vlozena pamová karta. Pidat zvuk: pidání mediálního souboru ulozeného v pamti telefonu. Pidat z SD karty: pidání souboru ulozeného na pamové kart. Tato volba je k dispozici pouze v pípad, ze je v telefonu vlozena pamová karta. Odstranit zvuk: odstranní pidané polozky. Zpráva · · · · · Pidat: zadání textu zprávy. Odstranit: odstranní vybrané polozky nebo vsech polozek. Náhled: zobrazení zprávy ve form, v jaké se zobrazí na telefonu píjemce. Ulozit do: ulození zprávy v jiné slozce zpráv. Mezi stránkami mzete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo]. Pipojené polozky Spolecné · · · · · · · 60 Spolecné (pokracování) · · · Odstranit stránku: odstranní stránky. Upravit stránku: zmna doby zobrazení stránky nebo pesunutí stránky mezi jiné stránky. Hlásení o dorucení · Pouzít císlo: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. · Zamknout/Odemknout: zablokování hlásení, aby nebylo odstranno, nebo odblokování hlásení. Zprávy (Menu 5) Koncepty (Menu 5. 2. 2) V této slozce se ukládají zprávy, které jste ulozili pro odeslání pozdji. Kdyz vyberete zprávu, oteve se v rezimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat. 63 Funkce menu K odeslání (Menu 5. 2. 3) V této slozce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nesly odeslat. V seznamu se mohou objevit následující ikony oznacující stav zprávy: · : Odesílá se · : Neodesláno Pi zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Odeslat znovu: opakovaný pokus o odeslání zprávy. · Peposlat: peposlání zprávy dalsím lidem. · Pouzít císlo: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. · Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby nebyla odstranna, nebo odblokování zprávy. · Vlastnosti: otevení vlastností zprávy. 64 Odeslané (Menu 5. 2. 4) V této slozce jsou ulozeny odeslané zprávy. Pi zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Odeslat: odeslání zprávy. · Peposlat: peposlání zprávy dalsím lidem. · Pouzít císlo: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. [. . . ] Je-li bezdrátové zaízení nesprávn nainstalováno a nafoukne se airbag, mze dojít k tzkému zranní. 105 · · · Informace o ochran zdraví a bezpecnosti · Vypínejte telefon, nez nastoupíte do letadla. Pouzití mobilního telefonu v letadle mze být nebezpecné pro provoz letadla a navíc je nezákonné. Nedodrzování tchto pokyn mze vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních sluzeb, popípad k právnímu postihu píslusné osoby. Mohlo by dojít k poranní elektrickým proudem nebo poskození telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40552-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40552-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag