Návod k použití PHILIPS 40545-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40545-17-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40545-17-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40545-17-13.


PHILIPS 40545-17-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40545-17-13 BROCHURE (1394 ko)
   PHILIPS 40545-17-13 QUICK START GUIDE (1033 ko)
   PHILIPS 40545-17-13 BROCHURE (1362 ko)
   PHILIPS 40545-17-13 QUICK START GUIDE (1033 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40545-17-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 10 Uspoádání telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servisní kontrolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Poté mzete tyto objekty vyuzít pi psaní zprávy. Dalsí informace viz strana 85. 88 Sablony (Menu 5. 1. 4) Pomocí tohoto menu mzete pednastavit maximáln pt zpráv, které pouzíváte nejcastji. Vyberte prázdnou pozici nebo sablonu textové zprávy, kterou chcete a stisknte softwarové tlacítko Volby nebo tlacítko . K dispozici jsou následující volby: Editovat: umozuje vám napsat novou sablon zprávy nebo editovat stávající. Poznámka: Dalsí podrobnosti o zadávání znak, viz strana 44. Jakmile jste dokoncili psaní zprávy, mzete ji odeslat, ulozit a odeslat, nebo pouze ulozit. Dalsí informace o zpsobu odesílání textové zprávy viz strana 84. Budete pozádání o potvrzení smazání zprávy stiskem softwarového tlacítka Ano nebo tlacítko . Nastavení (Menu 5. 1. 5) V tomto menu mzete nastavit výchozí informace zprávy. Skupina nastavení je sadou parametr, vyzadovaných k odeslání textové zprávy. Pocet dostupných skupin nastavení závisí na kapacit vasí SIM karty. Poznámka: · Moznosti nastavení, které jsou k dispozici v tomto menu, se mohou lisit dle vaseho operátora. Pijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které jsou vybaveny funkcí multimediálních zpráv. Napsat novou (Menu 5. 2. 1) Toto menu vám umozuje vytvoit novou multimediální zprávu a pak ji odeslat na jedno nebo více míst urcení. Vytvoení a odeslání obrazové zprávy 1. Zadejte pedmt zprávy a stisknte softwarové tlacítko Dalsí nebo tlacítko . Dalsí informace o zadávání znak viz strana 44. 90 91 Zprávy Zprávy 2. Jakmile se zvýrazní Zde doplte, stisknte softwarové a pidejte obsah zprávy tlacítko Volby nebo tlacítko s nkterou z následujících mozností: · Pipojit text: zadejte text zprávy a stisknte softwarové tlacítko OK nebo tlacítko . · Pipojit moje foto: umozuje vám pidat obrázek, který jste vyfotografovali pomocí telefonu. Zvolte Vyfotit a zhotovte nový snímek, nebo Vybrat fotografii a pidejte jednu z fotografií, ulozených v pamti telefonu. · Pipojit obrázek: umozuje vám pidat obrázek ulozený ve slozce Obrázky (Menu 6. 4). Mzete pidat nkteré stazené obrázky, pokud jsou ve správném formátu a vás poskytovatel sluzeb je podporuje. Zvolte Nahrát a nahrajte hlasovou poznámku, nebo Hlasový seznam a pidejte stávající poznámku, nebo Seznam zvuk a pidejte zvuk ze slozky Zvuky (Menu 6. 3). Mzete pidat nkteré stazené zvuky, pokud jsou ve správném formátu a vás poskytovatel sluzeb je podporuje. [. . . ] Toto osmimístné císlo dodává poskytovatel sluzeb spolu se SIM kartou. Podrzení hovoru Moznost docasného perusení hovoru, pokud chcete pijmout nebo uskutecnit jiný hovor; pak mzete podle poteby pepínat mezi obma hovory. PIN (Personal Identification Number) Bezpecnostní kód, který chrání telefon ped neoprávnným pouzitím. Císlo PIN dodává poskytovatel sluzeb spolu se SIM kartou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40545-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40545-17-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag