Návod k použití PHILIPS 40449-61-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40449-61-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40449-61-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40449-61-16.


PHILIPS 40449-61-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40449-61-16 BROCHURE (779 ko)
   PHILIPS 40449-61-16 QUICK START GUIDE (2086 ko)
   PHILIPS 40449-61-16 BROCHURE (745 ko)
   PHILIPS 40449-61-16 QUICK START GUIDE (2086 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40449-61-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jestlie tomu vnujete nmahu a as, jsme si jisti, e se sami pesvdte, e vrobek Electrolux, kter jste si prv koupili, spluje pln vechna vae oekvn. EHT 337X 949600 662 Sriov slo Prosm, zde si poznamenejte vrobn slo (sriov slo) spotebie S ctou 2 11 PED KONTAKTOVNM SERVISU Otzka Co dlat, kdy gril nefunguje ?(pepaluj se pojistky) Odpov Zkontrolujte jisti zemn ochrany a pojistky (jisti). VDT Servis a opravy me provdt pouze servisn organizace, kterou vrobce autorizoval. Jednotka se bhem pouvn nebezpen oheje a na uritou dobu tak zstane oht. [. . . ] Kdyby se nhodou jednotka zapnula, papr by se vzntil, plastick hmoty roztavily atd. Mastnota, olej a ukpnut pokrm mohou pi plen zpsobit nepjemn zpach a v nkterch ppadech mohou vst k otevenmu poru. Pette si a dodrujte tento nvod k obsluze a vechna upozornn na pouvanch isticch prostedcch. Napomhejte ochran ped nehodami: kdyby se deskov jednotka mla vyhodit, znekodnte ji demont kabelu nebo jeho odstienm co nejble k jednotce. ZRUKA, SERVIS A NHRADN DLY Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz ˷st nazvan "Ped kontaktovnm servisu" obsahuje doporuen co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte Vae nejbli autorizovan servisn stedisko Electrolux. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Electrolux. Podmnky zruky My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 12 msc od data zakoupen tohoto spotebie Electrolux se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn, pouze z dvodu vadnho zpracovn, nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho BEZ PLACEN za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: Spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot. Spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu. Na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba, ani spotebi nerozebrala nebo s nm manipulovala jinak. V ppad vadnho pipojen a v ppad zsahu do elektrickch sou˷st se zruka vrobce stv neplatnou od samho po˷tku. Pipojen mus mt extern vypna se vzdlenost vypnutch kontakt alespo 3 mm u kadho plu. VYBALEN Zkontrolujte, zda jednotka nen njak pokozena. POKOZEN ZPYSOBEN. . . PEPRAVOU Jakkoli kody vznikl bhem pepravy zajiovan nmi nebo nam zstupcem, mus bt oznmeny prodejci nejpozdji do tdne po pijet jednotky. INSTALACE Elektrickou instalaci spotebie mus provdt autorizovan subjekt s pslunou kvalifikac. Jakkoli elektroinstalace proveden osobou bez pslun kvalifikace me zpsobit raz osob nebo pokodit jednotku. Electrolux nenese zodpovdnost za chybn proveden vezu v ppad, e nejsou dodreny montn pokyny nebo kdy jsou pouity nevhodnm zpsobem. Kryt PED POUITM Ped pouitm deskov jednotky doporuujeme vyistit jej keramick povrch. Kabel o prezu jednotlivch vodi min. 1 mm2. 4 9 INSTALACE Deskovou jednotku mete instalovat do jakhokoli typu kuchyn s pracovn deskou stolu s tloukou mezi 28 a 40 mm. Svtl prostor Pod spodn stranou deskov jednotky a vrchn plochou jakhokoli pedmtu pod n mus bt vzdlenost nejmn 45 mm. Pipevnn Odroubujte pipevovac konzolky do takov mry, aby se mohly natoit pod pracovn desku. Konzolky pak uthnte k pracovn desce obyejnm roubovkem. NVOD K OBSLUZE Kontrolka ROZMRY V>EZU Minimln vzdlenost ke stn: 150 mm Minimln vzdlenost ke stn (neholav materil): 50 mm Vztun profily Nvod k obsluze - gril Ovldac knoflk grilu Promnn teplota grilu Nvod k obsluze - minutov asova Natote ovldac knoflk do polohy danho potu minut - maximln 30. asova nem dn elektrick spojen s prvky grilu a me se proto pouvat nezvisle na nm. Pro zvolenou kombinaci desek je proveden jeden vez. Pklad: Gril + odsava par + sklokeramick varn deska se dvma znami + dvouhokov plynov spork 290 + 145 + 290 + 290 20 = 995 Mont vztunch profil Vztun profil s podprnmi prubami na kad stran je piloen ke kad dvouhokov jednotce. [. . . ] asova nem dn elektrick spojen s prvky grilu a me se proto pouvat nezvisle na nm. Pro zvolenou kombinaci desek je proveden jeden vez. Pklad: Gril + odsava par + sklokeramick varn deska se dvma znami + dvouhokov plynov spork 290 + 145 + 290 + 290 20 = 995 Mont vztunch profil Vztun profil s podprnmi prubami na kad stran je piloen ke kad dvouhokov jednotce. Nen nutn profily pipevovat k desce stolu, protoe dr na mst speciln provedenm tvarem prub deskov jednotky. 1 12 n je nejni vkon je nejvy vkon gril je vypnut VNJ D. . . LKA JEDNOTKY 145 mm odsva par 290 mm standardn dvouplotnkov el. varn deska tyhokov plynov spork 8 5 ITN DESKY GRILU Sklennou desku grilu istte pokad, kdy ji pouvte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40449-61-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40449-61-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag