Návod k použití PHILIPS 40349-43-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40349-43-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40349-43-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40349-43-16.


PHILIPS 40349-43-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40349-43-16 BROCHURE (889 ko)
   PHILIPS 40349-43-16 QUICK START GUIDE (1194 ko)
   PHILIPS 40349-43-16 BROCHURE (778 ko)
   PHILIPS 40349-43-16 QUICK START GUIDE (1194 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40349-43-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obracejte se na servisn stedisko a trvejte na originlnch nhradnch dlech. Bezpenost dt Tento spotebi je uren pro obsluhu dosplmi osobami a dtem jen pod dohledem. Malm dtem se nesm dovolit, aby se dotkaly ovldacch prvk, hrly si s troubou nebo v jej blzkosti. Dti je teba dret stranou spotebie, dokud nevychladne. Informace o ivotnm prosted Po instalaci prosm vyhote vechen obalov materil do odpadu v souladu s pslunmi bezpenostnmi pedpisy a pedpisy ochrany ivotnho prosted. Kdy vyazujete star spotebi, zajistte aby nebyl zpsobil provozu tm, e odznete pvodn kabel. Instalace, itn a drba Veker prce souvisejc s instalac tohoto spotebie mus provdt kvalifikovan nebo kompetentn osoba v souladu s existujcmi pedpisy. [. . . ] Symboly na knoflcch maj nsledujc vznam: pvod plynu uzaven maximln pvod plynu minimln pvod plynu Zapalovn hok Pro usnadnn zapalujte hok dve, ne na nj postavte hrnec nebo pnev. Kdy chcete hok zaplit, natote pslun ovldac knoflk proti smru oten hodinovch ruiek do maximln polohy a stisknte ho. Jestlie nemete plamen zaplit ani po nkolika pokusech zkontrolujte, zda je vko hoku (Obr. Kdy chcete plamen zhasnout, natote knoflk do polohy oznaen symbolem l. Kdy hrnec nebo pnev berete z hoku pry, vdy nejprve zhasnte plamen. Obr. 1 A - vko hoku B - zapalovac svka C - termolnek Hok nejmen prmr 180 mm 120 mm 80 mm nejvt prmr 260 mm 220 mm 160 mm Velk (rychl) Stedn (stedn rychl) Mal (pomocn) 3 Sprvn pouvn varn desky Aby byla zajitna maximln innost hoku, nalhav doporuujeme, abyste pouvali jen hrnce a pnve, jejich dna odpovdaj pouitmu hoku, aby se plamen ne̯il mimo dno ndoby (viz ve uvedenou tabulku). Doporuuje se tak plamen sthnout, jakmile se tekutina zane vait, aby plamen var jen udroval. Pouvejte jen hrnce a pnve s plochm dnem. Peliv dohlejte na ppravu pokrm na tuku a oleji, protoe takov druhy pokrm se pi peht snadno mohou stt zdrojem poru. Oetovn a itn Ped kadm itnm nebo drbou spotebi odpojte od elektrick st. Pravideln istte vka a korunky (rice) horkou mdlovou vodou a peliv odstraujte jakkoli zbytky pokrm. Kdy se potsnn zvlt patn odstrauje, pouijte bn neabrasivn istic prostedky nebo speciln vrobky. Pravideln vytrejte vrchn plochu varn desky a hlinkov rm s pouitm mkkho hadru namoenho do hork vody, do kter pidte trochu tekutho sapontu. zda elektrick zsuvka nebo dvouplov vypna, pouit pro pipojen spotebie, jsou u vestavnho spotebie snadno dosaiteln. Pi pipojovn zstrky na kabel rozliujte barevn znaen, jak je znzornno na Obr. Kdy se spotebi pipojuje do instalace pmo, je nutn do pipojen zaadit mezi spotebi a pvod dvouplov vypna s minimln vzdlenost rozepnutch kontakt 3 mm, dimenzovan na zaten uveden na typovm ttku, v souladu s platnmi pedpisy. Pvodn kabel mus bt umstn tak, aby dn jeho ˷st nedosahovala teploty vy 90C. Hnd fzov vodi (na svorkovnici oznaen psmenem "L") mus bt vdy pipojen na fzov vodi pvodu. stedn vodi Vmna pvodnho kabelu V ppad, e je nutn vymnit pvodn kabel, pouijte kabel typu H05V2V2-F T90. Ochrann lutozelen vodi mus bt asi o 2 cm del ne fzov a stedn vodi (viz Obr. 5 6 Pizpsoben hok rznm druhm plynu Vmna trysky hoku Vyjmte podpry varnch ndob. Vymte typov ttek (vedle pvodu plynu do spotebie) za nov, odpovdajc nastaven pro nov druh plynu. Kdyby tlak na pvodu plynu byl jin ne poadovan, nebo kdyby kolsal, mus se do pvodu plynu zaadit regultor tlaku plynu, odpovdajc platnm pedpism. Obr. 6 Nastaven minima Kdy potebujete nastavit minimum, postupujte nsledovn: Zapalte hok. roubovkem nastavte roubek obtoku uprosted hdelky ovldn ventilu (viz Obr. [. . . ] 7 Tabulka 1: Prmry obtoku Hok Prmr obtoku v mm /100 28 32 40 Pomocn Stedn rychl Rychl Tabulka 2: Trysky DRUH PLYNU TYP HOKU ZNAEN TRYSEK 1/100 mm 119 96 70 86 71 50 JMENOVIT> PKON kW 2, 9 1, 9 1, 0 2, 7 1, 9 1, 0 SNEN> V>KON kW 0, 65 0, 45 0, 33 0, 65 0, 45 0, 33 JMENOVIT> V>KON m3/hod. 0, 276 0, 181 0, 095 g/hod 195 137 72 28-30/37 20 JMENOVIT> TLAK mbar ZEMN PLYN G 20 ZKAPALNN> PLYN (propan/butan) Rychl (velk) Stedn rychl (stedn) Pomocn (mal) Rychl (velk) Stedn rychl (stedn) Pomocn (mal) 7 Vestavba A = Pomocn hok SR = Stedn rychl hok R = Rychl hok Rozmry jsou uvedeny v mm Obr. 8 Tyto varn desky lze instalovat do kuchysk jednotky s hloubkou mezi 550 a 600 mm. Pokud zde existuj bon stny nebo stny sousednch jednotek nbytku, mus bt od okraje vezu ve vzdlenosti minimln 150 mm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40349-43-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40349-43-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag