Návod k použití PHILIPS 40342-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40342-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40342-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40342-48-16.


PHILIPS 40342-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3367 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40342-48-16 BROCHURE (427 ko)
   PHILIPS 40342-48-16 BROCHURE (491 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40342-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kabely elektrickch pstroj se nesm dotkat horkch ploch spotebie ani horkho ndob. Varn zny po kazdm pouzit vypnte. Bezpenost pi istn Pi istn mus bt varn deska vypnut a vychladl. istn varn desky pomoc parnho nebo vysokotlakho pstroje je z bezpenostnch dvod zakzno. Ochrana spotebie ped poskozenm Sklokeramika se mze poskodit derem padajcch pedmt. Ndoby z litiny nebo hlinkolitiny nebo ndoby s poskozenm dnem mohou sklokeramickou desku poskodit pi posunovn. [. . . ] Roztaven pedmty a vytekl tekutiny se mohou na sklokeramick varn desce vzntit a proto se mus ihned odstranit. Varn zny nepouzvejte s przdnmi ndobami nebo bez ndob. 6 Popis spotebie Popis spotebie Vybaven varn desky Jednokruhov varn zna 1 200W Peic zna 1500/2400W Kontrolky zbytkovho tepla Kontrolky zbytkovho tepla Jednokruhov varn zna 1 200W Dvoukruhov varn zna 750/2200W Zapnut dvoukruhov varn zny s kontrolkou Zapnut peic zny s kontrolkou Popis spotebie 7 Dotykov senzorov tlatko Vnjs topn kruhy se zapnaj dotknutm dotykovho senzorovho tlatka. Senzorov panel Zapnut dvoukruhov varn zny Zapnut peic zny Funkce Zapnut a vypnut vnjsho topnho kruhu Zapnut a vypnut vnjsho topnho kruhu Kontrolka zbytkovho tepla 1 2 Kontrolka zbytkovho tepla svt tak dlouho, dokud je pslusn varn zna hork. Zbytkov teplo mzete vyuzt k rozpoustn a udrzen teploty jdel. 8 Obsluha varn desky Obsluha varn desky 3 Spotebi se ovld pomoc vypna plotnek kombinovanho spotebie. Pouzit a funkce vypna plotnek jsou popsny v nvodu k pouzit kombinovanho spotebie. To je pro sklokeramickou varnou desku typick a nijak to neovlivuje funkce ani zivotnost spotebie. Zapnut a vypnut vnjsch topnch kruh 3 Zapnutm nebo vypnutm vnjsch topnch kruh je mozn upravit vhevnou plochu podle velikosti varnho ndob. Ped zapnutm vnjsho topnho kruhu mus bt vnitn topn kruh vzdy zapnut. Dvoukruhov varn zna Zapnut vnjsho topnho kruhu Vypnut vnjsho topnho kruhu. Senzorov panel 1-2 vteiny tisknte 1-2 vteiny tisknte Senzorov panel 1-2 vteiny tisknte. Kontrolka svt zhasne Kontrolka svt zhasne Tipy k vaen a peen 9 Tipy k vaen a peen Ndob Dobr ndob poznte podle jeho dna. Ndoby se dnem z ocelovho smaltu, hlinku nebo mdi mohou na sklokeramick plose zanechat zbarven, kter lze odstranit jen velmi tzko nebo vbec. spora energie 2 2 2 2 Ndobu postavte na varnou znu jest ped jejm zapnutm. Pokud je to mozn, vzdy zakrvejte ndoby poklikou. Varn zny vypnejte ped koncem doby ppravy, abyste vyuzili zbytkovho tepla. Dno ndoby by mlo mt stejnou velikost jako varn zna. 10 istn a drzba istn a drzba 1 1 1 Pozor!Kupujc m v rmci Zruky prvo na bezplatn, vasn a dn odstrann vady, poppad - nen-li to vzhledem k povaze (tzn. Pokud nen takov postup mozn, je Kupujc oprvnn zdat pimenou slevu z ceny vrobku. Prvo na vmnu vrobku nebo odstoupen od kupn smlouvy lze uplatnit jen pi splnn vsech zkonnch pedpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li vrobek nadmrn opoteben nebo poskozen. Podmnkou pro uplatnn kazdho prva ze Zruky pitom je, ze: vrobek byl instalovn a uveden do provozu i vzdy provozovn v souladu s nvodem k obsluze, vesker zrun nebo jin opravy i pravy vrobku byly vzdy provdny v Autorizovanm servisnm stedisku, Kupujc pi reklamaci vrobku pedloz platn doklad o koupi. Prvo na odstrann vady vrobku (i vsechna ppadn dals prva ze Zruky) je kupujc povinen uplatnit v nejblizsm Autorizovanm servisnm stedisku. Zrove mus Autorizovanmu servisnmu stedisku umoznit oven existence reklamovan vady, vetn odpovdajcho vyzkousen (pop. Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. Bh zrun doby se stav po dobu od dnho uplatnn prva na odstrann vady do proveden zrun opravy Autorizovanm servisnm stediskem, avsak jen pi splnn podmnky uveden v pedchozm bodu. Po proveden zrun opravy je Autorizovan servisn stedisko povinno vydat Kupujcmu itelnou kopii Opravnho listu. [. . . ] Po proveden zrun opravy je Autorizovan servisn stedisko povinno vydat Kupujcmu itelnou kopii Opravnho listu. Opravn list slouz k prokazovn prv Kupujcho, proto ve vlastnm zjmu ped podpisem Opravnho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravnho listu peliv uschovejte. Jestlize nebude reklamovan vada zjistna nebo nejde-li o zrun vadu, za kterou odpovd Prodvajc, i neposkytne-li Kupujc Autorizovanmu servisnmu stedisku shora uvedenou souinnost, je Kupujc, povinen nahradit Prodvajcmu i Autorizovanmu servisnmu stedisku vesker ppadn nklady, kter jim v souvislosti s tm vzniknou. Zruka vyplvajc z tchto zrunch podmnek plat pouze na zem esk republiky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40342-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40342-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag