Návod k použití PHILIPS 37PFL4007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37PFL4007T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37PFL4007T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37PFL4007T.


PHILIPS 37PFL4007T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1540 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 37PFL4007T (1445 ko)
   PHILIPS 37PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37PFL4007T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL40x7H/12 PFL40x7K/12 PFL40x7T/12 PFL40x7H/60 PFL40x7T/60 CS Uzivatelský manuál Obsah 1 Zacínáme Seznámení s televizorem Ovládací prvky televizoru Dlezité informace Udrzitelnost Nápovda a podpora 3 3 4 6 11 12 6 esení problém Obecné problémy Problémy s kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s pipojením Problémy se sítí Kontaktování spolecnosti Philips 62 62 62 63 64 64 65 65 2 Pouzití televizoru Sledování televize Zobrazení programového prvodce Prohlízení médií Procházení sluzby Smart TV Interaktivní televizor 13 13 16 18 19 22 7 Specifikace výrobku Napájení a píjem signálu Obraz a zvuk Rozlisení displeje Multimédia Moznosti pipojení Moznosti upevnní televizoru Verze nápovdy 66 66 66 67 67 69 69 70 3 Sirsí vyuzití televizoru Pozastavit TV Nahrávání televizních poad Hraní her Prohlízení teletextu Nastavení zámku a casovace Pouzití funkce EasyLink Pouzití funkce Scenea 24 24 25 29 29 31 32 36 8 Rejstík 71 4 Nastavení televizoru Obraz a zvuk Nastavení kanál Nastavení satelitních kanál Nastavení jazyka Univerzální nastavení pístupu Dalsí nastavení Aktualizace softwaru Obnovení výchozích nastavení 37 37 39 42 43 44 46 46 47 5 Pipojení televizoru Informace o kabelech Pipojení zaízení Pipojení více zaízení Sledování obsahu z pipojeného zaízení Sí a internet Common interface 48 48 49 55 57 58 61 CS 2 Seznámení s televizorem TV s vysokým rozlisením Televizor je vybaven displejem s vysokým rozlisením (HD), který umozuje sledovat video v rozlisení HD napíklad následujícími zpsoby: pehrávac disk Blu-ray pipojený pomocí kabelu HDMI a pehrávající disk Blu-ray, pehrávac disk DVD s funkcí upscalingu pipojený pomocí kabelu HDMI a pehrávající disk DVD, pozemní vysílání v rozlisení HD (DVB-T nebo DVB-T2 MPEG4), digitální pijímac vysílání v rozlisení HD, pipojený pomocí kabelu HDMI, pehrávající obsah v rozlisení HD od kabelového nebo satelitního operátora, herní konzole HD pipojená pomocí kabelu HDMI se spustnou hrou v rozlisení HD. Ukázkový klip v rozlisení HD Chcete-li si vyzkouset ohromující ostrost a kvalitu obrazu televizoru HD, mzete se v nabídce Doma podívat na videoklip v rozlisení HD. Stisknte tlacítka > [Nastavení] > [Sledovat ukázky]. Informace o dostupnosti kanál v rozlisení HD ve vasí zemi získáte u svého prodejce produkt Philips nebo na stránkách www. philips. com/support. Pehrávání médií Pokud televizor pipojíte k pamovému zaízení USB, mzete pehrávat filmy, hudbu a obrázky na sirokoúhlé obrazovce s vynikajícím zvukem. [. . . ] V nabídce [Hodiny] zvolte moznosti [Letní cas] > [Letní cas] nebo [Standardní cas] a poté stisknte tlacítko OK. Rucní nastavení casu televizoru Datum a cas lze nastavit rucn. Nez zacnete, nastavte rezim hodin na moznost [Rucn]. Automatické vypnutí Po uplynutí zadané doby se televizor mze pepnout do pohotovostního rezimu. Bhem odpocítávání zadaného casu mzete televizor vypnout nebo mzete resetovat automatické vypnutí. Vyberte moznosti [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby] > [Automatické vypnutí]. Stisknutím tlacítka Navigacní tlacítka nastavte automatické vypnutí. Automatické vypnutí lze nastavit az na 180 minut v intervalech po pti minutách. Chcete-li automatické vypnutí vypnout, nastavte je na nula minut. Stisknutím tlacítka OK automatické vypnutí aktivujete. Po uplynutí zadané doby se televizor pepne do pohotovostního rezimu. CS 31 Cestina Nastavení zámku a casovace 1. V nabídce [Hodiny] zvolte moznost [Datum] nebo [Cas] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Hotovo], poté stisknte tlacítko OK. Dtská pojistka Dti mzete ped nevhodnými televizními poady ochránit zamknutím televizoru nebo zablokováním program nevhodných do urcitého vku. Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu] > [Rodicovský zámek]. Zadejte kód pomocí Císelná tlacítka. Tip: Pokud kód zapomenete, mzete zadáním , , 8888" pepsat vsechny existující kódy. V nabídce dtské pojistky vyberte polozku [Zámek kanál]. Pomocí Císelná tlacítka zadejte kód dtské pojistky. Vyberte kanály, které chcete zamknout nebo odemknout. Informace o kódech dtské pojistky naleznete v cásti Sirsí vyuzití televizoru > Nastavení zámk a casovac > Dtský zámek (Strana 32). Pouzití funkce EasyLink Jaké jsou moznosti Díky rozsíeným funkcím ovládání Philips EasyLink mzete zaízení vyhovující standardu HDMI-CEC vyuzívat naplno. Pipojte zaízení vyhovující standardu HDMICEC pomocí kabelu HDMI k televizoru a mzete zaízení i televizor ovládat soucasn pomocí jednoho dálkového ovládání. Pozn. : Popis funkcí standardu HDMI-CEC se u jiných spolecností lisí. Patí sem napíklad oznacení Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) nebo BRAVIA Sync (Sony). Vsechny znacky nejsou s funkcí Philips EasyLink pln kompatibilní. [. . . ] Síový provoz je pomalý: Pokud se k pocítaci pipojujete bezdrátov, zlepsete kvalitu signálu mezi smrovacem a televizorem dle pokyn v dokumentaci smrovace. Zkontrolujte, zda není bezdrátová sí rusena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zaízeními Wi-Fi v okolí. Pokud bezdrátová sí nepracuje, zkuste pouzít pipojení pomocí kabelu. Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umozují bezdrátový pístup k televizoru. Varování: Nepokousejte se televizor sami opravovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37PFL4007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37PFL4007T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag