Návod k použití PHILIPS 37916-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37916-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37916-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37916-17-16.


PHILIPS 37916-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37916-17-16 BROCHURE (1558 ko)
   PHILIPS 37916-17-16 QUICK START GUIDE (1094 ko)
   PHILIPS 37916-17-16 BROCHURE (1523 ko)
   PHILIPS 37916-17-16 QUICK START GUIDE (1094 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37916-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 6 Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ped prvním pouzitím trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pouzití trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tabulka pecení masa a moucník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Píslusenství trouby musí být zasunuto na správném míst jako na obrázku. Pecicí nádoby nestavte pímo na dno trouby. Klasické pecení Prostední poloha police umozuje nejlepsí síení tepla. Chcete-li silnjsí zhndnutí spodku, zvolte nizsí polohu police. K výraznjsímu zhndnutí povrchu jídla zasute polici do vyssí úrovn drázek. Materiál a povrchová úprava forem a nádob na pecení ovlivuje stupe zhndnutí spodku jídla. Smaltované, tmavé, tzké nebo nepilnavé nádoby zesilují zhndnutí spodku, zatímco sklenné nádoby, lesklé hliníkové nebo lestné nerezové plechy teplo odrázejí a míra zhndnutí spodku bude nizsí. - 10 electrolux Jídlo polozte doprosted na polici, aby zhndlo rovnomrn. - Nádoby vzdy postavte na plech na pecení vhodné velikosti, aby se jídlo nevylilo na dno trouby, a nemuseli jste ho cistit. - Nikdy nestavte nádobí, formy nebo plechy na pecení pímo na dno trouby, protoze se zahívá na vysokou teplotu a mze dojít k poskození nádob. Pi tomto nastavení teplo pichází z horního i dolního topného prvku. Toto nastavení umozuje pecení na jedné úrovni a je zvlás vhodné pro jídla, která vyzadují velmi výrazné zhndnutí spodku jako slané koláce a koláce s náplní. Zapékaná jídla, lasagne a dusená masa se zeleninou, která vyzadují velmi výrazné zhndnutí povrchu se v klasické troub upecou také dobe. Prázdnou troubu vzdy na 10 minut pedehejte. Mnozství Grilování gr 800 600 / 600 1000 / 400 600 400 / / 4 3 2 1 DRUH JÍDLA Kousky Hovzí filety Bifteky Klobásy Vepové kotlety Kue (na dv poloviny) Kebaby Kue (prsa) Hamburger* *Pedehát na 5'00'' Ryby (filety) Sendvice Toast 4 4 8 4 2 4 4 6 4 4~6 4~6 tepl. °C 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Cas grilování v minutách 1. strana 12~15 10~12 12~15 12~16 30~35 10~15 12~15 20-30 12~14 5~7 2~4 12~14 6~8 10~12 12~14 25~30 10~12 12~14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 10~12 / 2~3 Uvedené teploty jsou orientacní. Teploty lze upravit podle vlastních pozadavk. 14 electrolux Cistní a údrzba Ped kazdým cistním troubu vypnte a nechte ji vychladnout. Spotebic se nesmí cistit pomocí cisticky s pehátou párou, ani proudovým cisticím zaízením na páru. Dlezité: Ped kazdou údrzbou nebo cistním je nutné odpojit spotebic od elektrické sít. Chcete-li zajistit dlouhou zivotnost spotebice, je nutné pravideln provádt následující cistní: - Vzdy nechte troubu vychladnout. - Smaltované cásti omyjte vodou a mycím prostedkem. - Nerezové ocelové cásti a sklo osuste mkkým hadíkem. - Na odolné skvrny pouzijte cisticí prostedky na nerezové plochy, které zakoupíte v obchod, nebo teplý ocet. Psobení horkých ovocných kyselin (z citrón, svestek apod. ) mze nicmén zanechat na smaltovaném povrchu trvalé, matné a drsné stopy. [. . . ] C 23 electrolux Záruka/Stedisko sluzeb zákazníkm Záruka vyplývající z tchto zárucních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek slouzící k bznému pouzívání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotebiteli Záruku v trvání dvaceti cty msíc, a to od data pevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vcasné a ádné odstranní vady, popípad - není-li to vzhledem k povaze (tzn. pícin i projevu) vady neúmrné - právo na výmnu výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37916-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37916-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag