Návod k použití PHILIPS 37912-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37912-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37912-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37912-11-16.


PHILIPS 37912-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37912-11-16 BROCHURE (1678 ko)
   PHILIPS 37912-11-16 QUICK START GUIDE (1765 ko)
   PHILIPS 37912-11-16 BROCHURE (1643 ko)
   PHILIPS 37912-11-16 QUICK START GUIDE (1765 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37912-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzijte jej raz a budete se divit, jak jste mohli zít bez nj. ROZHRANÍ OPTIMÁLNÍ PRO UZIVATELE!DELSÍ DOBA PEHRÁVÁNÍ A KRATSÍ ZAVÁDNÍ! Pehrávac MP3 je produkt s integrovaným rozhraním USB bez poteby kabelu USB. Nabízí Pln nabitá baterie dokáze pehrát az 15 rychlý penos dat a pohodlné nabíjení. Doby SVOBODA MÉHO OBLÍBENÉHO VÝBRU zavádní jsou kratsí. [. . . ] Volume Limit (Omezení hlasitosti): You can avoid hearing damage by setting the limit of the volume when using the earphone. Pi nastavení omezení hlasitosti na hodnotu <Off> (Vypnuto) je maximální úrove hlasitosti 40. I kdyby jste vybrali hodnotu <Off> (Vypnuto), hlasitosti se vrátí na úrove 20, aby nedoslo k poskození sluchu pi optovném zapnutí pehrávace. LED Effect (Efekt svtelné LED): Výbr efektu podsvícení LED. Vyberte bu <Off> <Button> (zapne se pi stisknutí tlacítka) <Random> nebo <Always on>. Default set (Implicitní hodnoty): Vrátí vsechny nastavení na implicitní hodnotu. Volba <YES> inicializuje vsechny nastavení na implicitní. Vyberte bu <YES> (Ano) nebo <NO> (Ne). Výbrem volby <YES> naformátujete interní pam a smazete vsechny soubory v pehrávaci. Výbrem volby <NO> nenaformátujete interní pam. About (Info): Zkontroluje verzi firmvéru, pocet skladeb, zstávající pam. Co se týce zabudované interní pamti 1 GB = 1 000 000 000 bajt: Skutecná naformátovaní kapacita mze být mensí, protoze cást pamti vyuzívá interní firmvér. POZNÁMKA ZÁKLADY _ 27 ZMNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (POKRACOVÁNÍ) Smazání souboru hlasového záznamu 1. Klepnte na tlacítko <Add folder> (Pidat slozku) v spodní cásti aplikace <Media Studio>. Oteve se okno <Open Folder> (Otevít slozku). 5. Vyberte slozku, kterou chcete pidat, pak klepnte na tlacítko <OK>. Soubory vybrané slozky se pidají do seznamu na levé stran obrazovky aplikace <Media Studio>. Pidávání soubor 4. Klepnte na tlacítko <Add file> (Pidat soubor) v spodní cásti aplikace <Media Studio>. Oteve se okno <Open> (Otevít). 5. Vyberte soubory, které chcete pidat, pak klepnte na tlacítko <Open> (Otevít). Soubory se pidají do seznamu na levé stran obrazovky aplikace <Media Studio>. POZNÁMKA Aplikace Samsung Media Studio má podrobnou funkci Nápovdy. Nenajdete-li odpov na vás dotaz o aplikaci Media Studio, klepnte na polozku <MENU> <Help> <Help> v horní cásti programu <Media Studio>. 34 _ samsung media studio PENOS SOUBOR DO PEHRÁVACE S PROGRAMEM PHILIPS MEDIA STUDIO Penos soubor aplikací <Media Studio> je nejjednodussím zpsobem na získaní soubor z vaseho PC na pehrávac mp3. [YP-U3[MTP]] 3 5 4 [YP-U3[MTP]] 1. Pipojte konektor USB do portu USB ( Na displeji pehrávace se zobrazí zpráva <USB Connected> (USB pipojen). Aplikace <Media Studio> se automaticky spustí pi pipojení pehrávace k PC. Nespustí-li se tento program automaticky, dvakrát poklepejte na ikonu <Media Studio> pracovní plose. Pehrávac pipojte radji pímo k pocítaci, ne pes USB rozbocovac, aby pipojení bylo stabilní. na UPOZORNNÍ samsung media studio _ 35 PENOS SOUBOR DO PEHRÁVACE S PROGRAMEM PHILIPS MEDIA STUDIO (POKRACOVÁNÍ) 3. Klepnte na ikonu Klepnte na . a zobrazí se hudební Seznam. 4. [. . . ] · Zkontrolujte, jestli vase PC vyhovuje základním systémovým pozadavkm. · Zkontrolujte správné pipojení konektoru USB a zkuste znovu. Pehrávac se vypíná. Zivotnost baterie je jiná jako v pírucce. Chyba programu Media studio Pipojení k PC není mozné. · Stisknutím tlacítka <start> na list nástroj vaseho PC spuste aplikaci Windows Update. · Spoustíte-li na vasem PC více program vcetn aplikace <Media Studio>, rychlost penosu soubor bude nízká. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37912-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37912-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag