Návod k použití PHILIPS 37910-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37910-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37910-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37910-17-16.


PHILIPS 37910-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37910-17-16 BROCHURE (1537 ko)
   PHILIPS 37910-17-16 QUICK START GUIDE (1233 ko)
   PHILIPS 37910-17-16 BROCHURE (1502 ko)
   PHILIPS 37910-17-16 QUICK START GUIDE (1233 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37910-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 6 Ovladace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nez zacnete troubu pouzívat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Elektronický programátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pouzití trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] V troub mzete samozejm také péct jen na jedné polici. V tomto pípad doporucujeme péct v nejnizsí poloze drázek, abyste mohli lépe sledovat prbh pecení. Trouba je rovnz obzvlás vhodná pro sterilizaci marmelád, vaení domácích ovocných sirup a k susení hub nebo ovoce. Jak pouzívat plný gril 1. Nastavte polohu mízky a grilovací pánve podle tlousky jídla. Kdyz umístíte jídlo blízko topného clánku, upece se rychleji, kdyz ho umístíte dál, dosáhnete jemnjsího pecení. Ped pípravou plátk masa nebo opékáním chleba nechte gril nkolik minut pedehát na plný výkon. Pi pecení budou chladicí ventilátor a kontrolka termostatu fungovat stejn jak bylo popsáno u horkovzdusného ohevu. - - - Jak pouzívat topný clánek vnitního grilu Vnitní gril rychle ohívá pímo sted grilovací pánve. Pi pouzití topného clánku vnitního grilu k pecení malých mnozství mzete dosáhnout úspory energie. Nastavte polohu mízky a grilovací pánve podle tlousky jídla a postupujte podle návodu ke grilování. Bhem pecení se gril stídav zapíná a vypíná, aby nedoslo k pehátí. - Grilování - - - 18 Vtsinu jídel je teba umístit na mízku v grilovací pánvi, aby byla umoznna maximální cirkulace vzduchu a jídlo nebylo ponoeno v tuku a sáv. Jídla jako jsou ryby, játra a ledviny mzete umístit pímo na grilovací pánev. Umozuje pecení na jediné úrovni a je vhodné zejména pro jídla, která vyzadují silné zhndnutí spodní vrstvy (nap. 19 - - - electrolux Lasagne, dusené maso se zeleninou a jídla s krkou, která vyzadují silné zhndnutí horní vrstvy, se v klasické troub také dobe pecou. Na druhé stran, bílé maso, drbez a ryby vyzadují nizsí teplotu (150°C 175°C). Písady do omácky nebo sávy pidejte do pekáce hned na zacátku jen tehdy, je-li doba pecení krátká. Lzící lze vyzkouset, jestli je maso upecené: pokud nejde stlacit, je zcela propecené. Hovzí pecen a filety, které mají zstat uvnit rzové, musíte péci kratsí dobu na vyssí teplotu. Kdyz budete péci maso pímo na polici trouby, vlozte pod ní pánev na zachycení sávy. Maso nechte alespo 15 minut odstát, aby z nj nevytekla sáva. Aby se omezilo hromadní koue uvnit trouby, doporucujeme nalít do pánve trochu vody. Abyste pedesli vysrázení vody, pidejte ji postupn v nkolika dávkách. Ped podáváním na stl mzete v troub nastavené na minimální teplotu uchovávat talíe v teple. [. . . ] pícin i projevu) vady neúmrné - právo na výmnu výrobku. Pokud není takový postup mozný, je Kupující oprávnn zádat pimenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pi splnní vsech zákonných pedpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmrn opoteben nebo poskozen. Podmínkou pro uplatnní kazdého práva ze Záruky pitom je, ze: - výrobek byl instalován a uveden do provozu i vzdy provozován v souladu s návodem k obsluze, - veskeré zárucní nebo jiné opravy ci úpravy výrobku byly vzdy provádny v Autorizovaném servisním stedisku, - Kupující pi reklamaci výrobku pedlozí platný doklad o koupi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37910-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37910-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag