Návod k použití PHILIPS 37910-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37910-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37910-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37910-11-16.


PHILIPS 37910-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37910-11-16 BROCHURE (1540 ko)
   PHILIPS 37910-11-16 QUICK START GUIDE (1233 ko)
   PHILIPS 37910-11-16 BROCHURE (1504 ko)
   PHILIPS 37910-11-16 QUICK START GUIDE (1233 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37910-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nenechávejte pístroj na vlhkých nebo prasných místech, protoze by mohlo dojít ke vzniku ohn nebo úrazu elektrickým proudem. Nenechávejte pístroj na místech s teplotou vyssí nez 35 °C (jako je napíklad sauna nebo uvnit zaparkovaného automobilu). V lét mze teplota v interiéru automobilu dosáhnout az 80 °C. 2 Pokud zacnete pociovat , , zvonní" v usích, snizte hlasitost reprodukce nebo ukoncete pouzívání usního sluchátka nebo sluchátek. Vyvarujte se nebezpecí dopravní nehody Nepouzívejte sluchátka pi jízd na kole, v automobilu nebo na motocyklu. Pi pouzívání sluchátek pi ízení vozidla mze dojít k vázné dopravní nehod. [. . . ] Poslech hudby/rádia v pásmu FM Poslech hudby 1 Stisknte a podrzte tlacítko [ ] pro pesun na obrazovku nabídky (menu). Stisknte tlacítko [+, ­] pro volbu polozky 2 <Music> (Hudba) . 3 Stisknte tlacítko [ ]. Spustí se pehrávání hudby. POZNÁMKA Kompatibilní hudební formáty pro tento pehrávac jsou MP3, WMA, Ogg, Audio ASF. Soubory ve formátu MP1 nebo MP2, u nichz byla pouze zmnna pípona souboru na MP3, nemusí být na tomto pehrávaci mozno pehrávat. Pro pozastavení (pauzu) 1 V prbhu pehrávání hudby stisknte tlacítko [ / ]. 2 Stisknte opt tlacítko [ POZNÁMKA Pehrávání hudby se pozastaví. / ]. Hudba zacne opt hrát od místa, kde bylo pehrávání peruseno. Pístroj se automaticky vypne, pokud po pedem nastavenou dobu nestisknete zádné tlacítko (Výchozí nastavení: 10 sekund) v rezimu pauzy. 52 31 Poslech hudby Poslech hudby (pokracování) Pro vyhledávání v rámci skladby 1 Stisknte a podrzte tlacítko [ brané skladby. ] nebo [ ] v prbhu pehrávání vy- Zahájí se vyhledávání smrem k zacátku nebo konci skladby. 2 V míst, odkud chcete skladbu zacít pehrávat, uvolnte tlacítko. Skladba se zacne pehrávat od místa, ve kterém jste tlacítko uvolnili. Pro pehrávání od zacátku aktuální skladby Po uplynutí 5 sekund od zacátku pehrávání stisknte tlacítko [ Aktuální skladba se zacne pehrávat od zacátku. ]. Pro pehrávání pedchozí/následující skladby Po uplynutí 5 sekund od zacátku pehrávání stisknte tlacítko [ Zacne se pehrávat pedchozí skladba. ]. Stisknte tlacítko [ ]. Zacne se pehrávat následující skladba. Pi pehrávání skladeb s promnným datovým tokem (VBR) se pedchozí skladba nemusí pehrát, ani kdyz stisknete tlacítko [ ] po uplynutí 5 sekund od zacátku pehrávání. Pro posunutí na pedchozí skladbu stisknte tlacítko [ od zacátku pehrávání. ] po uplynutí 5 sekund UPOZORNNÍ POZNÁMKA 32 Pro vyhledání hudby 1 V prbhu pehrávání vybrané hudby stisknte tlacítko [ ]. Zobrazí se seznam soubor ve slozce. 3. Poslech hudby/rádia v pásmu FM Poslech hudby 2 Stisknte tlacítko [ slozky. ] pro posunutí do horní 3 Stisknte tlacítko [+, ­] pro volbu slozky dle vaseho výbru. ] se 4 Tlacítkem [ slozce. posunete na seznam soubor ve vybrané Tlacítkem [ ] se posunete na nizsí úrove, tlacítkem [ ] se posunete na vyssí úrove. 5 Stisknte tlacítko [+, ­] pro volbu souboru dle vaseho výbru. 6 Stisknte tlacítko [ Vybraný soubor se zacne pehrávat. ]. 33 Poslech hudby Jak pehrávat Playlist Po pidání své oblíbené hudby do Playlistu ji mzete snadno poslouchat. Pro vytvoení vaseho vlastního Playlistu 1 V prbhu pehrávání hudby stisknte tlacítko [ ]. Zobrazí se seznam soubor ve slozce. tlacítka [ , , +, ­] pro pidání 2 Stiskntedo playlistu a pak stisknte tlacítko soubor [ Ped vybranými soubory se zobrazí pidány do playlistu. USER/ ]. a soubory jsou POZNÁMKA Pro smazání soubor z Playlistu vyberte soubory s oznacením stisknte tlacítko [ USER/ ]. pro smazání a znovu 34 Jak pehrávat Playlist 1 Stisknte a podrzte tlacítko [ ] pro pesun na obrazovku nabídky (menu). +, ­ ] pro 2 Stisknte tlacítko [ stisknte volbu polozky <Playlist> a pak tlacítko [ ]. Zobrazí se playlist, který jste vytvoili. 3. polozky stisknte [ Zobrazí se zpráva <Delete?> (Smazat?). Zobrazí se zpráva <DELETED!!> (Smazáno!!) a vybrané císlo pedvolby je zruseno. Nebudete-li chtít císlo pedvolby zrusit, vyberte hodnotu <N> (Ne). 44 Poslech FM rádia Nastavení FM rádia Nastavení oblasti píjmu FM stanic 1 Podrzte stisknuté tlacítko [ ] pro zobrazení hlavní nabídky. ­ pro volbu polozky 2 Stisknte tlacítko [ a+, pak] stisknte tlacítko [ <Settings> (Nastavení) ]. Zobrazí se nabídka Settings (nastavení). 3. Poslech hudby/rádia v pásmu FM Nastavení FM rádia ­ pro volbu polozky 3 Stisknte tlacítko [a+, pak] stisknte tlacítko [ <FM Radio> (FM rádio) ]. Zobrazí se nabídka FM rádia. tlacítko [ +, ] pro volbu polozky 4 Stisknte(Oblast FM) a­pak stisknte tlacítko<FM ]. Region> [ Zobrazí se polozky nabídky , , Region (Oblast)". Vymazání stanic na pedvolbách/ 5 Stisknte tlacítko [ +, ­[ ] pro volbu oblasti FM a pak stisknte tlacítko ]. Mzete vybrat jednu z polozek <Korea/USA> <Japan> (Japonsko) <Other Countries> (Ostatní zem). POZNÁMKA Frekvencní rozsah podle oblastí - Korea/USA: Frekvence v pásmu FM se vyhledávají s krokem 100 kHz v rozsahu 87, 5 MHz az 108, 0 MHz. - Japan (Japonsko): Frekvence v pásmu FM se vyhledávají s krokem 100 kHz v rozsahu 76, 0 MHz az 108, 0 MHz. - Other Countries (Ostatní zem): Frekvence v pásmu FM se vyhledávají s krokem 50 kHz v rozsahu 87, 50 MHz az 108, 00 MHz. Oblast lze vymazat nebo zmnit podle místa pouzívání pehrávace. Pokud zmníte nastavení oblasti, ulozené stanice se vymazou. 45 Poslech FM rádia Nastavení FM rádia (pokracování) Nastavení píjmu FM stanic 1 Podrzte stisknuté tlacítko [ ] pro zobrazení hlavní nabídky. ­ pro volbu polozky 2 Stisknte tlacítko [ a+, pak] stisknte tlacítko [ <Settings> (Nastavení) ]. Zobrazí se nabídka Settings (nastavení). ­ pro volbu polozky 3 Stisknte tlacítko [a+, pak] stisknte tlacítko [ <FM Radio> (FM rádio) ]. Zobrazí se nabídka FM rádia. pro volbu 4 Stisknte tlacítko [ +, ­ ]citlivosti FMpolozkya<FM Search Level> (Úrove rádia) pak stisknte tlacítko [ Zobrazí se nabídka FM Search Level (Úrove citlivosti FM rádia). ]. tlacítko [ ­ ] pro výbr úrovn citli5 Stisknterádia a pak+, stisknte tlacítko [ ]. [. . . ] Kontrolní úkony a Odstraování potízí Zkontrolujte, zda jsou splnny systémové pozadavky na pocítac PC. (Pro operacní systém Windows 98SE) Zkontrolujte, zda je nainstalován ovladac USB, a pokud není nainstalován program, nainstalujte ovladac. (Pro operacní systém Windows ME/2000/XP) Stisknte tlacítko nabídky <Start> na plose a spuste sluzbu Windows Update. Zvolte kritické aktualizace a aktualizace Service pack a provete aktualizaci operacního systému. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37910-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37910-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag