Návod k použití PHILIPS 37906-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37906-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37906-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37906-11-16.


PHILIPS 37906-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37906-11-16 BROCHURE (1247 ko)
   PHILIPS 37906-11-16 QUICK START GUIDE (1178 ko)
   PHILIPS 37906-11-16 BROCHURE (1149 ko)
   PHILIPS 37906-11-16 QUICK START GUIDE (1178 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37906-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace s tímto symbolem slouzí jako dodatek k pokynm pro praktické pouzití prístroje. Tulipán oznacuje rady a doporucení k hospodárnému vyuzívání pracky s ohledem na zivotní prostredí. Nás píspvek k ochran zivotního prostedí: pouzíváme recyklovaný papír. 22 Obsah Dlezité informace Likvidace Rady pro ochranu zivotního prostredí Technická specifikace Instalace Rozbalení Umístní a vyrovnání Pívod vody Odpad Elektrické zapojení 24 25 25 26 27 27 27 27 28 28 Údrzba Skí automatické pracky Dvíka Zásuvka dávkovace Filtr na pívodu vody Odtokovy filtr Nouzové vyprazdování Nebezpecí zamrznutí 38 38 38 38 38 38 39 39 Jestlize nco nefunguje správn Záruka, servis a náhradní díly 40-41 42 Vase nová automatická pracka Popis spotebice Zásuvka dávkovace pracích prostedk 29 29 29 Pouzití Ovládací panel Rady pro praní Tídní prádla Teploty Ped vlozením prádla do bubnu Maximální nápl prádla Hmotnost prádla Odstraování skvrn Prací prostedky a písady Mnozství pouzitého pracího prostedku Mezinárodní znacení Jak máte postupovat Tabulka program 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 33 34-35 36-37 23 CESKY Dlezité informace Následující upozornní poskytujeme v zájmu celkové bezpecnosti. Ped instalací spotebice a jeho pouzíváním si je musíte pecliv pecíst. Instalace · Vsechen vnitní obalový materiál se ped pouzíváním spotebice musí odstranit. Kdybyste neodstranili vsechny ochranné pepravní prvky, nebo je odstranili jen zcásti, mohlo by dojít k váznému poskození spotebice i nejblizsího zaízení. · Elektrické pipojení spotebice a práce související s jeho instalací musí provádt kvalifikovaný elektriká. [. . . ] Vyrobce se zríká jakékoli zodpovTMdnosti za skody nebo poranTMní zpsobená nedodrzením vyse uvedeného bezpecnostního predpisu. Kdybyste potrebovali vymTMnit prívodní kabel, vymTMna musí byt provedena nasím technickym servisem. Dlezité: Prívodní kabel musí zstat prístupny i po instalaci prístroje. P0022 Odbockou v odpadu umyvadla. Tato odbocka se musí nacházet nad sifonem tak, aby zahnutá cást hadice byla vzdálená minimálnTM 60 cm od podlahy. Do odpadního potrubí které se nachází ve vysce minimálnTM 60 a maximálnTM 90 cm od podlahy. vnitrní prmTMr odpadního potrubí musí byt sirsí nez vnTMjsí prmTMr vypoustTMcí hadice. VypoustTMcí hadice nesmí byt nikde preskrcená ani zalomená. Hadice musí lezet na zemi a zvedat se teprve v blízkosti odtoku. VypoustTMcí hadice se mze prodlouzit, ale nesmí byt delsí nez 400 cm. V prípadTM nastavení musí vnitrní prmTMr nastavené hadice byt stejny jako vnitrní prmTMr pvodní hadice. Ke spojení obou kus pouzijte vhodnou spojku. P0023 28 Vase nová automatická pracka Tato nová automatická pracka spluje vsechny pozadavky na moderní praní prádla se snízenou spotebou vody, energie a pracích prostedk. Dodrzujte pokyny výrobce k mnozství pouzitého prostedku. Mensí mnozství pracího prostedku pouzívejte tehdy, kdyz: perete malé mnozství prádla, prádlo je lehce zaspinné, pi praní se tvoí velké mnozství pny Prací prostedky a písady Dobré výsledky praní závisí také na volb pracího prostedku a pouzití správného mnozství, aby nedocházelo k plýtvání a poskozování zivotního prostedí. Ackoli jsou biologicky odbouratelné, prací prostedky obsahují látky, které ve velkých mnozstvích mohou zmnit jemnou rovnováhu existující v pírod. Volba pracího prostedku bude záviset na druhu tkaniny (choulostivá, vlnná, bavlnná, atd. ), barv, na prací teplot a stupni zaspinní. V tomto spotebici se mohou pouzívat vsechny bzn dostupné prací prostedky, urcené pro automatické pracky: práskové prostedky pro vsechny druhy tkanin, práskové prostedky pro choulostivé tkaniny (max. 60°C) a vlnu, tekuté prostedky, pednostn pro prací programy s nízkou teplotou (max. 60°C) pro vsechny druhy tkanin nebo speciální prostedky pouze pro vlnu. Stupn tvrdosti vody Úrove tvrdosti 1 2 3 4 Charakteristika vody mkká stední tvrdá velmi tvrdá Stup nmeckých °N francouzských °N 00-07 08-14 15-21 nad 21 00-15 16-25 26-37 nad 37 Prací prostedek a jakékoli písady se musí ped spustním pracího programu dávkovat do píslusného oddílu zásuvky dávkovace. Jestlize pouzijete koncentrovaný práskový nebo tekutý prací prostedek, musíte zvolit program bez pedpírky. Tekutý prací prostedek nadávkujte do zásuvky dávkovace, oznaceného , tsn ped spustním programu. Jakékoli avivázní nebo skrobicí písady se musí nalít do oddílu oznaceného ped spustním pracího programu. 32 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. [. . . ] · Zkontrolujte, jestli nejsou pepálené pojistky nebo není vypadlý jistic. · Zkontrolujte, zda prepínac program je ve správné poloze a zda vypínac zapnuto/vypnuto je stistTMny v poloze zapnuto. · Pracka se nenapoustí vodou: · Zkontrolujte, zda je vodovodní ventil oteven. · Zkontrolujte, jestli pívodní hadice není ohnutá nebo pekroucená. · Zkontrolujte, jestli filtr na pívodu vody není zanesený. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37906-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37906-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag