Návod k použití PHILIPS 37906-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37906-06-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37906-06-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37906-06-16.


PHILIPS 37906-06-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37906-06-16 BROCHURE (1177 ko)
   PHILIPS 37906-06-16 QUICK START GUIDE (1178 ko)
   PHILIPS 37906-06-16 BROCHURE (1143 ko)
   PHILIPS 37906-06-16 QUICK START GUIDE (1178 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37906-06-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pi intenzivnm nebo dlouhodobm pouvnm spotebie zintenzvnte vtrn a otevete okno, nebo zvyte vkon elektrickho odsvacho ventiltoru. Jakmile sejmete ze spotebie vechny obaly, pesvdte se, zda nen pokozen a elektrick kabel je v bezvadnm stavu. V ppad nedodren vech uvedench bezpenostnch opaten vrobce odmt jakoukoli odpovdnost. - V>ROBCE: ELECTROLUX PHILIPS S. p. A. Viale Bologna 298 - 47100 FORLI' (Itlie) Tento spotebi odpovd nsledujcm direktivm E. E. C. : 73/23 EEC ze dne 19. 02. 73 (Smrnice o nzkm napt); 89/336 EEC ze dne 03. 05. 89 (Smrnice o elektromagnetick kompatibilit); 90/396 (Plynov spotebie); 93/68 (Veobecn pedpisy); ve znn pozdjch pedpis. Tyto pokyny plat pouze pro zem, oznaen symbolem na pedn stran tohoto nvodu. 2 Obsah 1. [. . . ] itn a drba Ped provdnm itn nebo drby spotebi vdy odpojte od elektrickho napjen. CELKOV. . . asto omvejte "vka" a "korunky" horkou mdlovou vodou a opatrn odstrate vechny usazen zbytky pokrm. Nerezov sou˷sti opatrn omyjte vodou a pak je vytete do sucha mkkm hadrem. Jestlie se skvrny obzvlt patn odstrauj, pouijte bn neabrasivn istic nebo speciln prostedky. ZAPALOVN Automatick zapalovn plynovch hok se provd pomoc keramick "svky" a kovov elektrody (Obr. Udrujte tyto sou˷sti dostaten ist, aby nedochzelo k obtnmu zapalovn a zkontrolujte, zda otvory v korunce hoku (psmeno B) nejsou zaneseny. Varn deska se smaltovanmi podprami varnch ndob PODPRY VARN>CH NDOB Tyto varn desky jsou opateny smaltovanmi podprami (jsou tenk a lehk - viz Obr. Aby tyto podpry byly neustle ve sprvn poloze, jsou zahknuty do pru specilnch zvs na zadn stran varn desky. Dky tmto zvsm mete podpry varnch ndob pro snadnj itn zvednout, jak znzoruje Obr. Kdy potebujete tyto podpry zcela odstranit, postupujte podle nkresu v Obr. PODPRY VARN>CH NDOB U varnch desek opatench smaltovanmi podprami varnch ndob lze tyto podpry dky specilnm zvsm na zadn stran varn desky sejmout a dret ve vhodn poloze (viz Obr. Jestlie se spotebi elektricky pipojuje napevno, je nezbytn mezi spotebi a pvod elektiny vadit dvouplov vypna s minimln vzdlenost rozepnutch kontakt 3 mm, kter je dimenzovn pro dan zaten a vyhovuje pslunm pedpism. Pipojovac kabel se mus poloit tak, aby v dnm mst jeho teplota nemohla doshnout hodnoty o 90C vy ne je teplota v mstnosti. Hnd fzov vodi (zapojen na svorkovnici na svorku oznaenou psmenem "L") mus bt vdy pipojen na fzov vodi st. V>MNA KABELU Zapojen pvodnho kabelu na svorkovnici spotebie je typu "Y". Kabel mus bt vhodn pro pouit napt a teplotu, a prez vodi mus odpovdat danmu proudovmu zaten. lutozelen ochrann vodi mus bt na konci kabelu ponechn piblin o 2 cm del ne fzov a stedn vodi (Obr. Po zapojen vyzkouejte funkci spotebie a nechte ho piblin 3 minuty zapnut. 7 stedn vodi (nulk) ochrann vodi (lutozelen) Kdy potebujete otevt svorkovnici, aby byl pstup ke svorkm, postupujte takto: vlote piku roubovku do viditeln vynvajc ˷sti svorkovnice; vynaloenm mrnho tlaku svorkovnici otevete (Obr. Pizpsoben jinmu druhu plynu V>MNA TRYSEK Sejmte podpry varnch ndob. 9) a nahrate je tryskami urenmi pro druh plynu, kter se bude pouvat (viz tabulku na nsledujc strnce). Vymte typov ttek (umstn blzko pvodn trubky plynu) za nov, odpovdajc druhu pouitho plynu. [. . . ] Panel, pipevnn pod varnou desku, by ml bt snadno odstraniteln, aby servisn technici mli v ppad nutnho servisnho zkroku snadn pstup. Elektrick pipojen varn desky a peic trouby se mus provst pro kad spotebi samostatn, jednak z bezpenostnch dvod, jednak aby se peic trouba mohla snze z jednotky vyjmat. Jednotky zvsnho nbytku nebo odsavae mus bt umstny minimln 650 mm nad varnou deskou (Obr. 23). a) Snmateln panel b) Prostor, pleitostn vhodn pro pipojen Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37906-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37906-06-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag