Návod k použití PHILIPS 37905-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37905-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37905-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37905-11-16.


PHILIPS 37905-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37905-11-16 BROCHURE (985 ko)
   PHILIPS 37905-11-16 QUICK START GUIDE (1091 ko)
   PHILIPS 37905-11-16 BROCHURE (951 ko)
   PHILIPS 37905-11-16 QUICK START GUIDE (1091 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37905-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzvejte jen prostedky (myc prostedky, sl a lestidla) vhodn pro mycky. Pokud je mycka v provozu, neotvrejte dvee, mohla by uniknout hork pra. Pokud by bylo zapoteb spotebic opravit, obrate se na autorizovanho servisnho technika, kter by ml pouzt vhradn originln nhradn dly. Zkontrolujte, zda jsou dvee mycky vzdy zaven, s vjimkou vkldn nebo vyjmn ndob. Na dvee mycky si nesedejte, ani si na n nestoupejte. Dtsk pojistka Tento spotebic sm pouzvat pouze dospl osoby. [. . . ] Na plastovm ndob a hrncch s teflonem se mohou zachycovat vodn kapky; toto ndob neschne tak dobe jako porcelnov a ocelov ndob. DLEZIT UPOZORNN! Ped zavenm dve zkontrolujte, zda se ostikovac ramena mohou voln otcet. Vkldn pbor. K lepsmu ulozen pbor doporucujeme pouzvat mzku na pbory (pokud to velikost pbor dovol). Noze a dals ncin s ostrmi spickami nebo hranami vkldejte drzadly nahoru. Tmto zpsobem vychladne a lpe se vysus. Nejprve vyklite doln kos a teprve potom horn; zabrnte tak kapn vody z hornho kose na ndob v dolnm kosi. Strany a dvee mycky mohou bt vlhk, protoze nerezov povrch mze bt chladnjs nez ndob. Cistn a drzba Cistn filtr DLEZIT UPOZORNN! NIKDY nepouzvejte mycku bez filtr. Nesprvn umstn a sestaven filtr m za nsledek nedostatecn umyt ndob. Mycka mus bt vypnut. Vycistte filtry A, B a C dkladn pod tekouc vodou. Otocte drzadlem o 1/4 a doleva a vyjmte filtry B a C. Vyjmte filtr A ze dna mycho prostoru. DLEZIT UPOZORNN!Jestlize se otvory v ostikovacch ramenech zanesou necistotami, odstrate je prtkem. Nasate filtr A zpt do dna mycho prostoru a zkontrolujte, ze dokonale zapadl pod dv vodtka D. Zasute filtry zpt otocenm drzadla do zarzky. 16 156999600CS. qxp 3/14/2006 1:18 PM Pagina 17 Cistn vnjsch ploch Vnjs strany spotebice a ovldac panel otrejte vlhkm mkkm hadkem. Nikdy nepouzvejte prostedky s drsnmi csticemi, drtnky nebo rozpoustdla (aceton, trichloretylen apod. Tsnn kolem dve, zsobnky na myc prostedek a lestidlo cistte pravideln vlhkm hadkem. Doporucujeme spustit kazd 3 msce 65C myc program bez ndob, ale s mycm prostedkem. Opaten proti vlivu mrazu Mycku neumsujte v mstnosti, kde teplota kles pod 0 C. Pokud nelze zvolit jin umstn, vyklite mycku, zavete dvee, odpojte pvodn hadici a vylijte z n vodu. Pemstn mycky Muste-li mycku pemstit (sthovn apod. . . . ): 1. Pcinou mze bt myc prostedek, obrate se na zkaznickou linku vrobce. Pokud potze petrvvaj i po proveden kontrol, zavolejte do mstnho servisnho stediska a uvete model (Mod. ), vrobn cslo (PNC) a sriov cslo (S. N. ). Tyto daje naleznete na typovm sttku umstnm na bocn stran dve mycky (viz obrzek). Abyste mli tato csla vzdy po ruce, doporucujeme poznamenat si je zde: Mod. . 19 156999600CS. qxp 3/14/2006 1:18 PM Pagina 20 Technick daje Rozmry Ska Vska Hloubka 60 cm 85 cm 61 cm Pipojen k elektrick sti napt -celkov vkon- pojistka Tlak pvodu vody Myc kapacita Max. vha Hladina hluku Informace o pipojen k elektrick sti jsou uvedeny na typovm sttku na vnitn hran dve mycky. Minimln Maximln 0, 05 MPa 0, 8 MPa 12 jdelnch souprav 41 kg 47 dB (A) daje o spoteb daje o spoteb jsou pouze orientacn, zvis na tlaku a teplot vody a tak na kolsn v dodvce proudu a na mnozstv ndob. 65C Eko 50 (Testovac program pro zkusebny) Oplchnut a pozdrzen Dlka programu (minuty) * * * * * Energie (kWh) 1, 7 - 1, 9 1, 1 - 1, 5 0, 8 1, 05 < 0, 1 Voda (litry) 23 - 25 12 - 25 9 15 4 * Cas trvn mycho programu vidte po volb mycho programu na digitlnm displeji. 20 156999600CS. qxp 3/14/2006 1:18 PM Pagina 21 Poznmky pro zkusebny Test podle EN 60704 mus bt proveden s myckou plnou ndob a s pouzitm testovacho programu (viz "daje o spoteb"). Test podle EN 50242 mus bt proveden po naplnn zsobnku na sl a dvkovace lestidla a s pouzitm testovacho programu (viz "daje o spoteb"). Pln npl: 12 standardnch jdelnch souprav Mnozstv mycho prostedku: Nastaven lestidla: 5 g + 25 g (typ B) poloha 4 (typ III) Horn kos Doln kos Koscek na pbory Drzky na slky: pozice A 21 156999600CS. qxp 3/14/2006 1:18 PM Pagina 22 Instalace UPOZORNN! Elektrickou a vodovodn instalaci, kter jsou nezbytn k zapojen tto mycky, sm provdt pouze kvalifikovan elektrik a/nebo instalatr nebo osoba s pslusnm oprvnnm. Vodovodn ppojka UPOZORNN! Mycka se nesm pipojovat k otevenmu zazen na horkou vodu nebo prtokovmu ohvaci vody. Nicmn doporucujeme pipojen ke studen vod. POZOR! pipojte-li mycku k novm hadicm, nebo k hadicm, kter nebyly dlouho pouzvan, nechte vodu na nkolik minut ped pipojenm pvodn hadice odtct. UPOZORNN! Pipojen k vodovodn sti provete pomoc nov soupravy hadic: nepouzvejte znovu jiz pouzitou soupravu. Pvodn hadice Pvodn hadici pipojte ke kohoutu s vnjsm zvitem 3/4". Pvodn hadici mzete otocit bu doleva, nebo doprava podle instalace pomoc pojistn matice. Pojistn matice mus bt sprvn nasazena, aby nedochzelo k niku vody. Vypoustc hadice - Vypoustc hadici pipojte k sifonu. [. . . ] Ustanoven Evropsk zruky nemaj vliv na zdn zvazn prva, kter se na Vs vztahuj podle zkona. 25 156999600CS. qxp 3/14/2006 1:18 PM Pagina 26 www. electrolux. com Albania Belgique/Belgi/Belgien Cesk republika Danmark Deutschland Eesti Espaa France Great Britain Hellas Hrvatska Ireland Italia Latvija Lituania Luxembourg Magyarorszg Nederland Norge sterreich Polska Portugal Romania Schweiz/Suisse/Svizzera Slovenija Slovensko Suomi Sverige Trkiye +35 5 4 261 450 +32 2 363 04 44 +420 2 61 12 61 12 +45 70 11 74 00 +49 180 32 26 622 +37 2 66 50 030 +34 902 11 63 88 www. electrolux. fr +44 8705 929 929 +30 23 10 56 19 70 +385 1 63 23 338 +353 1 40 90 753 +39 (0) 434 558500 +37 17 84 59 34 +370 5 27 80 609 +35 2 42 43 13 01 +36 1 252 1773 +31 17 24 68 300 +47 81 5 30 222 +43 18 66 400 +48 22 43 47 300 +35 12 14 40 39 39 +40 21 44 42 581 +41 62 88 99 111 +38 61 24 25 731 +421 2 43 33 43 22 +35 8 26 22 33 00 +46 (0)771 76 76 76 +90 21 22 93 10 25 +7 095 937 7837 Rr. 7 Tirane Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Budjovick 3, Praha 4, 140 21 Sjllandsgade 2, 7000 Fredericia Muggenhofer Str. 29, 900 Alcal de Henares Madrid Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ 4 Limnou Str. , 54627 Thessaloniki Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb Longmile Road Dublin 12 C. so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN) Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm H-1142 Budapest XIV, Erzsbet kirlyn tja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Rislkkvn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37905-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37905-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag