Návod k použití PHILIPS 37905-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37905-06-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37905-06-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37905-06-16.


PHILIPS 37905-06-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37905-06-16 BROCHURE (984 ko)
   PHILIPS 37905-06-16 QUICK START GUIDE (1091 ko)
   PHILIPS 37905-06-16 BROCHURE (1012 ko)
   PHILIPS 37905-06-16 QUICK START GUIDE (1091 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37905-06-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 Drk rotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hoky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zapalovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Termolnek (termoelektrick bezpenostn ventil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 7 Zesilovac pky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Elektrick zapojen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Technick daje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pokyny pro instalatry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vmna injektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zruka, servis a nhradn dly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za tm elem prosme o pozorn peten tohoto nvodu k obsluze jet ped uvedenm do provozu. Budete-li zachovvat uveden pokyny, zaruujeme vm, e vae oekvn bude dokonale splnno. BEZPENOST Pette si tento nvod a varovn upozornn na za˷tku tohoto nvodu. Vrobce nezodpovd za vady zpsoben nesprvn instalovanm nebo pouvanm vrobkem nebo vrobkem pouvanm pro jin ely ne jsou ely specifikovan v tomto nvodu. Se srdenmi pozdravy Technick zmny vyhraeny 14 3 POKYNY PRO UIVATELE Instalace Je nezbytn, aby veker prce, spojen s instalac, regulac a pravami spotebie, byly provdny kvalifikovanmi pracovnky dle souasn platnch technickch norem. V ppad, e zjistte njakou zvadu, sdlte podrobnosti co nejdve technickmu servisu dodavatele. Doporuujeme vm poznamenat si ped nahlenm zvady nzev, slo vrobku a vrobn slo zazen. 480 l/h Butan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 g/h Provozn napt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toto zazen odpovd normm CEE, tkajcm se ruen radiovmi vlnami. ITN istte vai pomoc mdlov vody, nepouvejte abrazivn istidla (v prku nebo tekut). Vnikne-li do hoku voda petekl z ndoby, sejmte rozdlova a jeho kryt, a dobe vysute hok pomoc vhodnho utrku neb hadru. Kombinace (A) mal hok Druh plynu hlavn injektor pomocn injektor (bypass) Zemn plyn 0, 96 0, 30 1, 19 0, 39 18 Butan/propan 0, 73 0, 30 0, 88 0, 39 28/37 Informace o stupni holavosti nkterch stavebnch hmot: Stupe holavosti stavebnch hmot a vrobk A B neholav nesnadno holav Staven hmoty zaazen do stupn holavosti (B) velk hok hlavn injektor pomocn injektor (bypass) Pipojen na jmenovit tlak (mbar) - ula, pskovec, betony tk, provit cihly, keramick obkladaky, spec. omtky - akumn, heraklit, lihnos, itavr - devo listnat, peklika, sirkoklit, tvrzen papr, umakart - devotskov desky, solodur, korkov desky, pry, podlahoviny - devovlknit desky, polystyren, polyuretan, PVC lehen C1 tce holav C2 stedn holav C3 lehce holav - zpsob vyuit nebo znekodnn obalu a nespotebovanch ˷st vrobku ( 18 zkona . 125/1997 Sb. ) 6 11 POKYNY PRO INSTALAT. . . RY Nsledujc pokyny jsou ureny pro kvalifikovan instalatry, kte provdj instalatrsk, regulan a drbsk prce na podklad platnch zkonnch pedpis a technickch norem. Pi jakmkoliv zsahu mus bt zazen odpojeno od elektrick st a vdy je nutno postupovat s nejvy monou opatrnost. MONT Vai mono zapustit do jakkoliv zkladov desky o sle 28-40 mm. Pi upevnn plynovho vaie na stl odroubujte pslun drky tak, aby bylo mono otoit je smrem pod vai. Nakonec piroubujte vai pomoc roubovku. Plynov instalace Aby byla zaruena dobr funkce zazen, je teba, aby kuchyn, kde m bt vai instalovn, byla dostaten vtrateln a aby vai byl pipojen dle Norem pro plynov instalace v obytnch budovch. Ped instalac je nezbytn pesvdit se, e zazen je vhodn a pipraven pro druh plynu, dodvanho z rozvodov st. Nen-li tomu tak, postupujte dle pokyn, uvedench v odstavci "adaptace na rzn druhy plynu". [. . . ] Zadrovn plynu v ppojce zaruuje mosazn krouek s dvojitm kuelem (obr. 1). Tato ppojka usnaduje napojen na pevnou kovovou pvodn trubku, kterou je mon vhodn umstit v konkvn postrann ˷sti ochrann skn vaie (obr. 2). A) Pvodn trubka B) Matka C) Mosazn krouek s dvojitm kuelem D) Nastaviteln ppojka Obr. 1 Pi instalaci kombinace nkolika vai je mono zapustit je do jedin obdlnkov dutiny. ̯ka dutiny zvis na zvolen kombinaci vai (viz nsledujc schma). ̯ka (hloubka) dutiny 490 mm. Minimln vzdlenost od postrannch ˷st nbytku: 150 mm Minimln vzdlenost od stny (z neholavho materilu): 50 mm Zesilovac pky Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37905-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37905-06-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag