Návod k použití PHILIPS 37800-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37800-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37800-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37800-31-16.


PHILIPS 37800-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37800-31-16 BROCHURE (834 ko)
   PHILIPS 37800-31-16 QUICK START GUIDE (1120 ko)
   PHILIPS 37800-31-16 BROCHURE (801 ko)
   PHILIPS 37800-31-16 QUICK START GUIDE (1120 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37800-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je nutné tak zajistit, aby i nový majitel ml moznost se seznámit s tímto návodem a bezpecnostními pedpisy. Tyto bezpecnostní pokyny byly vydány v zájmu bezpecnosti vasí i vaseho okolí. Je NUTNÉ, aby jste se s nimi seznámil jest ped vlastní instalací resp. pouzitím. Instalace · Sporák musí být instalován kvalifikovaným pracovníkem a ve shod s tímto návodem. [. . . ] 7 Píslusenství dodané se spotebicem Krom píslusenství dodaného se spotebicem doporucujeme pouzívat jen tepeln odolné nádoby (podle pokyn výrobce). Vás sporák obsahuje následující píslusenství (Obr. 8): · Rost, nosnou podpru, na kterou je mozné pokládat pokrmy (pecen, formy na pecivo, atd. ). Pokrm se musí polozit do stedu rostu, aby hmotnost na rostu byla vyvázená. Ten se pouzívá pro shromazování sávy pi pecení v troub. 8 10 RADY K POUZITÍ Pecení v troub · Vypínejte troubu asi 5 minut ped pedpokládaným ukoncením pecení. Usetíte energii a pecení se dokoncí vyuzitím akumulovaného tepla. Tlouska, vodivost a barva pouzitých nádob ovlivuje výsledky z kulináského hlediska. Pi pecení nkteré pokrmy nabývají na objemu. Pouzívejte proto nádoby, aby nad vrchní stranou tsta zbylo k okraji nádoby dost místa. Aby pi pecení masa neukapával tuk na dno trouby, pouzívejte vyssí nádoby odpovídající velikostí pecenému kusu masa. · Sousední nábytkové panely musí být chránny ped úcinky tepla. Pipojení na rozvod plynu · Zkontrolujte, zda plynové midlo a potrubí jsou dostatecn dimenzované pro vsechny spotebice vasí plynové instalace (konzultujte rozvodnou plynárenskou spolecnost v míst). · Zkontrolujte, zda jsou vsechna spojení v poádku. · Nainstalujte pístupný a viditelný ventil uzávru plynu. · Kdyz pouzíváte ohebnou hadici, musí být snadno kontrolovatelná po celé své délce a nesmí probíhat za spotebicem. · Vymte pívodní plynovou hadici díve, nez uplyne doba její zivotnosti, která je na ní vyznacená. Elektrické pipojení Zkontrolujte: · Zda je instalace dostatecn dimenzovaná. · Prez vodic odpovídá pedpism pro instalaci spotebice. · Zda pevná domovní instalace je opatena vícepólovým vypínacím zaízením, které má minimální vzdálenost rozepnutých kontakt 3 mm. Instalaci a údrzbu musí provádt osoba s potebnou kvalifikací podle píslusných platných pedpis, zejména: Rozhodnutí ze 2. srpna 1977 Technické a bezpecnostní pedpisy vztahující se na palivový plyn a kapalné uhlovodíky v budovách. [. . . ] Zkontrolujte, zda pi rychlém otocení knoflíku do maximální polohy plamen nezhasne. Natocte knoflík do polohy minimálního plamene; Vytáhnte knoflík. Vysroubovávejte nebo zasroubovávejte sroubek (na pravé stran hídelky ventilu, Obr. 16), dokud neseídíte malý, pravidelný plamen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37800-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37800-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag