Návod k použití PHILIPS 37501-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37501-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37501-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37501-11-16.


PHILIPS 37501-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37501-11-16 BROCHURE (799 ko)
   PHILIPS 37501-11-16 QUICK START GUIDE (1622 ko)
   PHILIPS 37501-11-16 BROCHURE (764 ko)
   PHILIPS 37501-11-16 QUICK START GUIDE (1622 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37501-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K ochran ped nezádoucími omyly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. Opravy provádné nezkusenými osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. [. . . ] ­ Pipálené zbytky jídel v nádobách nechte zmknout. 11 · Pi vkládání nádobí a píbor postupujte takto: ­ Talíe a píbory nesmí bránit otácení ostikovacích ramen. ­ Duté nádobí jako sálky, sklenice, hrnce apod. ­ Talíe a píbory nesmí lezet na sob, nebo se navzájem zakrývat. ­ Sklenice se nesmí dotýkat, aby se neposkodily. ­ Malé pedmty vlozte do kosícku na píbory. · Na plastovém nádobí a hrncích s nepilnavým povrchem se mohou drzet vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobe jako porcelánové a ocelové nádobí. · Lehké kousky (plastové mísy apod. ) vkládejte do horního kose tak, aby se nemohly posunout. Toto nádobí a píbory je pro mytí v mycce nevhodné: · Píbory s devnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleovými drzadly. · Plastové pedmty, které nejsou odolné vci vyssí teplot. · Starsí píbory s lepenými díly, které nejsou tepeln odolné · Lepené píbory nebo talíe. · Ocelové pedmty podléhající korozi. omezen vhodné: · Kameninové nádobí myjte v mycce pouze tehdy, jestlize to výrobce nádobí výslovn doporucil. · Glazované vzory mohou pi castém mytí vyblednout. · Je spálená pojistka v domácí pojistkové skíce. Pejete-li si nádobí umýt hned, zruste odlozený start. · trvalé blikání kontrolky Start/zrusit · 2 bliknutí kontrolky Konec programu Mycka nevypoustí. · trvalé blikání kontrolky Start/zrusit · 3 bliknutí kontrolky Konec programu · Nespustil se program. Po provedení tchto kontrol zavete dvee mycky a zapnte ji. Stisknte tlacítko programu, který byl spustn ped zásahem poplachu. Program se opt spustí od okamziku, ve kterém byl perusen. Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obrate se na místní servisní stedisko. V pípad jiných poruchových kód, které nejsou popsané ve výse uvedené tabulce, se prosím obrate na místní servisní stedisko. Zavolejte do místního servisního stediska a uvete model (Mod. ), výrobní císlo (PNC) a sériové císlo (S. N. ). Tyto údaje naleznete na typovém stítku umístném na bocní stran dveí mycky. Abyste mli tato císla vzdy po ruce, doporucujeme poznamenat si je zde: Mod. . 18 Neuspokojivé výsledky mytí Nádobí není cisté. · Nádobí bylo naskládáno tak, ze voda se nedostala k celému povrchu. · Ostikovací ramena se nemohou voln otácet kvli spatn ulozenému nádobí. [. . . ] Právo na odstranní vady výrobku (i vsechna pípadná dalsí práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejblizsím Autorizovaném servisním stedisku. Zároveò musí Autorizovanému servisnímu stedisku umoznit ovení existence reklamované vady, vcetn odpovídajícího vyzkousení (pop. demontáze) výrobku, v provozní dob tohoto stediska. Kazdé právo ze Záruky je nutno uplatnit v píslusném Autorizovaném servisním stedisku bez zbytecného odkladu, nejpozdji vsak do konce zárucní doby, jinak zaniká. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37501-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37501-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag