Návod k použití PHILIPS 37481-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37481-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37481-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37481-17-16.


PHILIPS 37481-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37481-17-16 BROCHURE (825 ko)
   PHILIPS 37481-17-16 QUICK START GUIDE (1197 ko)
   PHILIPS 37481-17-16 BROCHURE (791 ko)
   PHILIPS 37481-17-16 QUICK START GUIDE (1197 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37481-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ovte si tyto moznosti u orgán místní správy. >PE< znací polyetylén >PS< znací polystyrén >PP< znací polypropylén s Rady zamené na zivotní prostedí Abyste dosáhli úspor energie a vody a chránili zivotní prostedí, doporucujeme dodrzovat následující pokyny: s Kde je to jen mozné, perte s maximální náplní prádla pro daný program, ale nepetzujte buben. s Program s pedpírkou pouzívejte jen pro siln zaspinné prádlo. s Prací prostedky dávkujte podle tvrdosti vody, mnozství praného prádla a stupn zaspinní. [. . . ] Zajistíte to pipevnním ke kohoutku nebo stn pomocí provázku. Tato odbocka musí být nad sifonem, takze ohyb vypoustcí hadice je nejmén 60 cm nad podlahou. Napojit pímo do odpadní trubky ve výsce nejmén 60 cm a ne více jak 90 cm nad podlahou. Konec vypoustcí hadice musí mít vzdy pístup vzduchu, tzn. ze svtlý prmr odpadní trubky musí být vzdy vtsí, nez je vnjsí prmr vypoustcí hadice. Ve te ji po podlaze, pouze cást u výtoku mze být zvednutá. P0022 P0023 Elektrické pipojení Tento spotebic je navrzen pro napájení jednofázovým stídavým naptím 220-230V, 50 Hz. Zkontrolujte si, zda se na vasi domácí instalaci mze pipojit instalovaný výkon (1, 8 kW) pi soucasném napájení jiných vasich spotebic. Spotebic pipojte do zásuvky opatené ochranou proti nebezpecnému dotykovému naptí. Výrobce nepejímá zádnou zodpovdnost za skody nebo zranní, vzniklá v dsledku nedodrzení výse uvedeného bezpecnostního opatení. V pípad výmny elektrického pívodního kabelu, prosím, kontaktujte nase nejblizsí servisní stedisko. 25 CESKY Druhý konec pívodní hadice, který pipojíte na pracku, se mze natocit do libovolné polohy. Prost sroubení povolte, natocte hadici podle poteby, utáhnte sroubení a pak se ujistte, ze voda nikde nekape. A POUZITÍ Ovládací panel 1 23 4 5 6 7 8 1 Zásuvka dávkovace pracích prostedk 2 Tlacítko pro polovicní nápl Toto tlacítko pouzijte ke snízení spoteby vody v cyklu máchání, kdyz perete mensí mnozství bavlnného nebo lnného prádla. Pracka provede místo 4 cykl máchání jen 3. 5 Volic teploty Tímto knoflíkem si mzete nastavit pozadovanou teplotu praní. Volba pracího prostedku bude záviset na druhu tkaniny (choulostivá, vlnná, bavlnná, atd. ), barv, na prací teplot a stupni zaspinní. V tomto spotebici se mohou pouzívat vsechny bzn dostupné prací prostedky, urcené pro automatické pracky: - práskové prostedky pro vsechny druhy tkanin, - práskové prostedky pro choulostivé tkaniny (max. 60°C) a vlnu, - tekuté prostedky, pednostn pro prací programy s nízkou teplotou (max. 60°C) pro vsechny druhy tkanin nebo speciální prostedky pouze pro vlnu. Prací prostedek a jakékoli písady se musí ped spustním pracího programu dávkovat do píslusného oddílu zásuvky dávkovace. Jestlize pouzijete koncentrovaný práskový nebo tekutý prací prostedek, musíte zvolit program bez pedpírky. 28 Stupn tvrdosti vody Úrove tvrdosti 1 2 3 4 Charakteristika vody mkká stední tvrdá velmi tvrdá Stup nmeckých °N francouzských °N 00-07 08-14 15-21 nad 21 00-15 16-25 26-37 nad 37 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA International wash code symbols These symbols appear on fabric labels, in order to pomohly choose the zpsob to treat your laundry. Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám help you zvolit nejlepsíbest wayosetení vaseho prádla. Energetic wash ÚSPORNÉ PRANÍ 95 Max. prací temperature teplota 30°C 30°C Hand wash Delicate wash JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 Rucní praní Do not Vbec wash neprat at all BLENÍ Bleaching Blit ve studené vod Bleach in cold water Neblit Do not bleach ZEHLENÍ Ironing Horká zehlicka Hot iron max. 200°C max 200°C Teplá zehlicka Warm iron max. 150°C max 150°C Vlahá zehlicka Lukewarm iron max. 110°C max 110°C Nezehlit Do not iron A SUCHÉ CISTNÍ Dry cleaning Cistní za sucha ve Dry cleaning vsech prostedcích in all solvents P Cistní za sucha v Dry cleaning in perchloru, benzinu, perchlorethylene, cistém alkoholu, petrol, pure alcohol, R111 a R113 F Cistní za sucha v Dry cleaning benzinu, cistém in petrol, alkoholu a R113 Necistit za sucha Do not dry clean R 111 & R 113 pure alcohol and R 113 pi vysoké high teplot temperature pi nízké low teplot temperature Drying SUSENÍ Flat Rozlozené na plocho On the line Na se On vsáku Na clothes hanger Tumble dry V bubnové susicce Do not Nesusit v tumble dry bubnové susicce 29 CESKY Úcinné programy pro bavlnu a len Maximální nápl: 3, 5 kg Jmenovitá nápl: 3 kg Mozné volby Prog. Teplota Druh prádla Popis cyklu Pedpírka, Praní pi 60°C - 95°C, 4 máchání, Dlouhé odste ování Praní pi 60°C - 95°C, 4 máchání, Dlouhé odste ování Pedpírka Praní pi 40°C - 60°C, 4 máchání, Dlouhé odste ování Praní pi 40°C - 60°C 4 máchání, Dlouhé odste ování Praní pi 40°C - 60°C 4 máchání, Dlouhé odste ování Praní pi 30°C - 40°C 4 máchání, Dlouhé odste ování 4 máchání, podle poteby s avivází Dlouhé odste ování A B A B(*) C D F G 60°-95° Bílé prádlo s pedpírkou (siln zaspinné) 60°-95° Bílé prádlo bez pedpírky (normáln zaspinné) 40°-60° Barevné prádlo s pedpírkou (siln zaspinné) Barevné prádlo bez pedpírky (normáln zaspinné) Barevné prádlo bez pedpírky, lehce zaspinné prádlo 40°-60° 40°-60° 30°-40° Rychlé praní, lehce zaspinné prádlo Máchání Odste ování Vypoustní a krátké odste ování Uvedené teploty jsou optimální hodnoty pro kazdý program a závisí na mnozství a druhu a stupni znecistní prádla. (*) Údaje spoteby pro vyprání 3 kg bavlnného prádla pi 60°C: Voda: 59 litr Elektrická energie: 1, 03 kWh Cas: 135 minut Tyto údaje byly vypocítány pro vodu, na pívodu do pracky 15°C teplou. 30 Setrné programy pro syntetiku, smsové tkaniny, choulostivé prádlo a vlnu Maximální nápl: 1 kg, vlna: 0, 75 kg Prog. Teplota Druh prádla Popis cyklu Pedpírka, Praní pi 30°C - 60°C, 3 máchání, Zastavení s vodou v bubnu Praní pi 30°C - 60°C, 3 máchání, Zastavení s vodou v bubnu Pedpírka, Praní pi 30°C - 40°C, 3 máchání, Zastavení s vodou v bubnu Praní pi 30°C - 40°C, 3 máchání, Zastavení s vodou v bubnu Praní pi 30°C - 40°C, 3 máchání, Zastavení s vodou v bubnu Praní pi 30°C - 40°C, 3 máchání, Zastavení s vodou v bubnu Mozné volby H J H J K L M N 30°-60° Syntetika s pedpírkou (siln zaspinná) 30°-60° Syntetika bez pedpírky (normáln zaspinná) 30°-40° Barevná syntetika s pedpírkou, (siln znecistná) Úsporný program pro syntetiku, (normáln zaspinnou) 30°-40° 30°-40° Jemné prádlo, hedvábí 30°-40° Vlnné prádlo Máchání 3 máchání s avivází Zastavení s vodou v bubnu Vypoustní Vypoustní vody Uvedené teploty jsou optimální hodnoty pro kazdý program a závisí na mnozství a druhu a stupni znecistní prádla. [. . . ] Bylo pouzito tlacítko pro potlacení odste ování . Bylo pouzito velké mnozství pracího prostedku nebo nevhodný prostedek (vytváí se pílis mnoho pny). Zkontrolujte, zda není poskozená vypoustcí hadice. Bylo pouzité malé mnozství pracího prostedku nebo nevhodný prostedek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37481-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37481-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag