Návod k použití PHILIPS 37480-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37480-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37480-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37480-30-16.


PHILIPS 37480-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37480-30-16 BROCHURE (802 ko)
   PHILIPS 37480-30-16 QUICK START GUIDE (1306 ko)
   PHILIPS 37480-30-16 BROCHURE (770 ko)
   PHILIPS 37480-30-16 QUICK START GUIDE (1306 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37480-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obrate se proto na autorizovan servisn stedisko Electrolux. Umstn n n n n Poruchy - servisn sluba n n n n n Pokud je pi instalaci chladniky nutn zmna v domc elektroinstalaci, pak sm tuto prci provst pouze odborn elektrik. Pi provdn oprav je nezbytn dleit, aby byly pouvny vhradn originln dly. Z tohoto dvodu sm provdt drbu a doplovn chladiva vhradn autorizovan servis. Pro itn spotebie nepouvejte v dnm ppad kovov pedmty, kter by jej mohly pokodit. [. . . ] Pi tto prci nepouvejte zsadn dn istc nebo abrazivn prostedky, je by mohly chladniku pokodit. Sprvnho nastaven se doshne, pihldne-li se k nsledujcm initelm, je ovlivuj vnitn teplotu chladniky: - teplota mstnosti, ve kter je chladnika instalovna, - frekvence otevrn dve, - mnostv uloench potravin, - umstn chladniky. UPOZORNN Pokud se nastav nejvy chladic vkon pi vysok teplot mstnosti a velkm mnostv uloench potravin, me chladnika pejt do trvalho provozu; pitom se me vytvet na vparnku vrstva nmrazy. men chlazen), pouze v tom ppad je mono zajistit automatick odtvn, souasn s ni spotebou elektrickho proudu. Uveden do provozu Zasute zstrku do zsuvky a pezkouejte, zda se pi oteven a zaven dve zapne a vypne vnitn osvtlen chladniky. Otevete dvee chladniky a termostat, kter se nachz v poloze O (klidov stav) nahoe vpravo, natote ve smru hodinovch ruiek. Tm je spotebi zapnut. Regulovn teploty Teplota je regulovna automaticky, a lze ji zvit (men chlazen) otenm termostatu na ni sla nebo snit (vt chlazen) otenm termostatu na vy sla. 5 Pokyny ke sprvnmu chlazen potravin a npoj Chcete-li doshnout nejlepch vkon sv chladniky, dodrujte laskav nsledujc rady: n Neukldejte do chladniky tepl pokrmy nebo tekutiny, ze kterch vystupuje pra. n Potraviny je nutno uloit tak, aby okolo nich mohl chlad voln cirkulovat. Rozmrazovn Zmrzl nebo zmraen potraviny by se mly ped pouitm rozmrazit. Nejvhodnjm zpsobem je uloit potraviny do chladicho prostoru, ppadn podle asu, kter mte k dispozici, je mete nechat rozmrazit pi teplot mstnosti. Mal porce je mono dt vait hned a jet zmraen, v tom ppad se samozejm doba vaen prodlou. Pprava ledovch kostek Sou˷st dodvky chladniky jsou jedna nebo nkolik misek na ledov kostky, kter se napln vodou a ulo do mrazcho prostoru. Pi odebrn misek s ledovmi kostkami nepouvejte kovov pedmty! Zmrazovn erstvch potravin Mrazic prostor se tymi hvzdikami je vhodn jak k dlouhodobmu skladovn mraench potravin, tak i ke zmrazovn erstvch potravin. Chcete-li potraviny zmrazovat, nen nutno mnit obvyklou normln nastavenou polohu termostatu. Pokud se rovka pi oteven dve chladniky nerozsvt, zkontrolujte, zda je pevn zaroubovan; v ppad, e se ani potom rovka nerozsvt, vymte ji za novou se stejnm pkonem. Maximln pkon rovky je uveden na svtidle. D411 9 SERVIS A NHRADN DLY Pokud by se chladnika porouchala, pokuste se nejprve odstranit poruchu s pouitm nkterho z nsledujcch pokyn: Porucha V chladnice se nevytvo dostaten chlad Odstrann - Nen teplota nastavena na regultoru na pli nzk slo?- Byly potraviny sprvn uloeny tak, aby mohl ochlazen vzduch dostaten cirkulovat?- Nebyly dvee ponechny pli dlouho oteven nebo neotevraj se dvee zbyten pli asto?- Zkontrolujte, zda je regultor teploty nastaven v rozmez mezi "1" a "6". Zkontrolujte pipojenm jinho spotebie do zsuvky, zda nedolo k vpadku proudu. - Chladniku vypnte a pokuste se ji po 20 minutch znovu zapnout. Chladic soustroj b nepetrit Siln vytven ledu a nmrazy Voda na podlaze vnitku chladniky Nefunguje chladic systm Nefunguj vnitn osvtlen a chladc systm Chladc soustroj se opakovan bez spchu pokou rozbhnout Pokud byste nedospli po zkoukch, uvedench v tabulce, k dnmu uspokojivmu vsledku, pak se obrate na nejbli autorizovanou servisn slubu. Abyste si zajistili co nejrychlej odstrann zvady, je nutno sdlit servisn slub slo modelu a sriov slo spotebie, tato sla jsou uvedena na zrunm listu nebo na typovm ttku (na lev stran chladniky dole). TECHNICK. . . /DAJE Technick daje jsou uvedeny na typovm ttku, kter je umstn na lev vnitn stran spotebie. 10 INSTALACE Pokud byste uvaovali s nhradou star chladniky, vybaven zpadkovmi zmky, za novou chladniku s magnetickmi zmky, potom doporuujeme, abyste zmky starho spotebie zniili, dve ne jej pedte k likvidaci. Takto mete zabrnit tomu, aby se hrajc si dti samy v prostoru chladniky nezavely a nebyl tak ohroen jejich ivot. [. . . ] Sejmte helnk a vyvrtejte otvory s prmrem 2 mm a ve vzdlenosti 8 mm od vnj hrany dve. Znovu nasate helnk na une dve a upevnte jej rouby, kter jsou sou˷st dodvky. 8mm A B PR167 10. Pro ppadn vyrovnn dve kuchysk linky, je bude zapoteb po proveden monti, vyuijte vli v podlnch otvorech. Po dokonen vech prac zkontrolujte, zda je mono dvee chladniky dokonale zavrat. PR168 11. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37480-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37480-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag