Návod k použití PHILIPS 37268-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37268-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37268-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37268-17-16.


PHILIPS 37268-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37268-17-16 BROCHURE (752 ko)
   PHILIPS 37268-17-16 QUICK START GUIDE (597 ko)
   PHILIPS 37268-17-16 BROCHURE (719 ko)
   PHILIPS 37268-17-16 QUICK START GUIDE (597 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37268-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] k ochran dalch uivatel a proto vs dme, abyste si je ped instalac a uvedenm spotebie do provozu pozorn peetli. Bezpenost n n n n n n n n n n Tuto chladniku maj obsluhovat pouze dospl. Je nutno bezpodmnen dbt na to, aby se chladniky nedotkaly dti nebo aby ji nepouvaly jako hraku. Ped mytm vnitku i vnjho plt chladniky a ped vmnou rovky (u model, kter jsou rovkou vybaveny), je teba odpojit spotebi ze st. Zmrzlina, vyjmut z mrazicho prostoru, by se nemla ihned jst, protoe by mohla zpsobit omrzliny. [. . . ] Otevete dvee chladniky a termostat, kter se nachz v poloze O (klidov stav) nahoe vpravo, natote ve smru hodinovch ruiek. Tm je spotebi zapnut. Regulovn teploty Teplota je regulovna automaticky, a lze ji zvit (men chlazen) otenm termostatu na ni sla nebo snit (vt chlazen) otenm termostatu na vy sla. 5 Pokyny ke sprvnmu chlazen potravin a npoj Chcete-li doshnout nejlepch vkon sv chladniky, dodrujte laskav nsledujc rady: n Neukldejte do chladniky tepl pokrmy nebo tekutiny, ze kterch vystupuje pra. n Potraviny je nutno uloit tak, aby okolo nich mohl chlad voln cirkulovat. Rozmrazovn Zmrzl nebo zmraen potraviny by se mly ped pouitm rozmrazit. Nejvhodnjm zpsobem je uloit potraviny do chladicho prostoru, ppadn podle asu, kter mte k dispozici, je mete nechat rozmrazit pi teplot mstnosti. Mal porce je mono dt vait hned a jet zmraen, v tom ppad se samozejm doba vaen prodlou. Pprava ledovch kostek Sou˷st dodvky chladniky jsou jedna nebo nkolik misek na ledov kostky, kter se napln vodou a ulo do mrazcho prostoru. Pi odebrn misek s ledovmi kostkami nepouvejte kovov pedmty! Zmrazovn erstvch potravin Mrazic prostor se tymi hvzdikami je vhodn jak k dlouhodobmu skladovn mraench potravin, tak i ke zmrazovn erstvch potravin. Chcete-li potraviny zmrazovat, nen nutno mnit obvyklou normln nastavenou polohu termostatu. Pokud vak je zapoteb zmrazit potraviny rychle, je nutno natoit termostat na nejvy stupe. Pitom je vak teba dt pozor na to, aby teplota v chladicm prostoru neklesla pod nulu. V tomto ppad natote termostat na ni stupe. Vkov pestaviteln ukldac plochy Vzdlenost mezi jednotlivmi ukldacmi plochami je mono podle pn mnit. Pi mnn vky ukldac plochu vyjmte a zasute do poadovan vkov polohy. Uchovvn zmraench potravin Po del dob nepouvn chladniky nebo pi prvnm uveden spotebie do provozu je nutno ped uloenm zmraench potravin zvolit nejvy polohu termostatu. Maximln pkon rovky je uveden na svtidle. D411 9 SERVIS A NHRADN DLY Pokud by se chladnika porouchala, pokuste se nejprve odstranit poruchu s pouitm nkterho z nsledujcch pokyn: Porucha V chladnice se nevytvo dostaten chlad Odstrann - Nen teplota nastavena na regultoru na pli nzk slo?- Byly potraviny sprvn uloeny tak, aby mohl ochlazen vzduch dostaten cirkulovat?- Nebyly dvee ponechny pli dlouho oteven nebo neotevraj se dvee zbyten pli asto?- Zkontrolujte, zda je regultor teploty nastaven v rozmez mezi "1" a "6". Zkontrolujte pipojenm jinho spotebie do zsuvky, zda nedolo k vpadku proudu. - Chladniku vypnte a pokuste se ji po 20 minutch znovu zapnout. Chladic soustroj b nepetrit Siln vytven ledu a nmrazy Voda na podlaze vnitku chladniky Nefunguje chladic systm Nefunguj vnitn osvtlen a chladc systm Chladc soustroj se opakovan bez spchu pokou rozbhnout Pokud byste nedospli po zkoukch, uvedench v tabulce, k dnmu uspokojivmu vsledku, pak se obrate na nejbli autorizovanou servisn slubu. Abyste si zajistili co nejrychlej odstrann zvady, je nutno sdlit servisn slub slo modelu a sriov slo spotebie, tato sla jsou uvedena na zrunm listu nebo na typovm ttku (na lev stran chladniky dole). TECHNICK. . . /DAJE Technick daje jsou uvedeny na typovm ttku, kter je umstn na lev vnitn stran spotebie. Vka mm 815 ̯ka mm 560 Hloubka mm 538 10 INSTALACE Pokud byste uvaovali s nhradou star chladniky, vybaven zpadkovmi zmky, za novou chladniku s magnetickmi zmky, potom doporuujeme, abyste zmky starho spotebie zniili, dve ne jej pedte k likvidaci. Takto mete zabrnit tomu, aby se hrajc si dti samy v prostoru chladniky nezavely a nebyl tak ohroen jejich ivot. Tato chladnika odpovd nsledujcm smrnicm EWG: 73/23 EWG z 19. 2. 1973 (nzk napt) a nsledujcm zmnm; 89/336 EWG z 3. 5. 1989 (elektromagnetick kompatibilita) a nsledujcm zmnm. - Umstn Chladnika by nemla bt umstna v blzkosti tepelnch zdroj, jako tles stednho vytpn nebo kamen, a mla by bt chrnna ped pmm slunenm zenm. [. . . ] Chladniku je mono usadit mezi dv ˷sti kuchysk linky nebo jako zakonujc prvek. 60 0 820 870 55 0 600 a 600 b S. I. 004 12 2. Zsuvka s ochrannm kolkem, kter je zapoteb pro pipojen chladniky k elektrick sti, by mla bt umstna tak, aby se nenachzela tam, kde bude instalovna chladnika. S. I. 005 3. V ppad, e bude chladnika namontovna jako koncov prvek kuchysk linky, je nutno upevnit bon panel podle obrzku pdavn dozadu. NAHOE DOLE D326 4. Zasute chladniku do vklenku a pisute ji k bon stn sousednho prvku kuchysk linky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37268-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37268-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag