Návod k použití PHILIPS 37255-53-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37255-53-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37255-53-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37255-53-16.


PHILIPS 37255-53-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37255-53-16 BROCHURE (819 ko)
   PHILIPS 37255-53-16 QUICK START GUIDE (1015 ko)
   PHILIPS 37255-53-16 BROCHURE (785 ko)
   PHILIPS 37255-53-16 QUICK START GUIDE (1015 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37255-53-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dohldnte tedy na to, aby se ho nedotkaly dti a nepouvaly ho jako hraky. Je nebezpen upravovat nebo se snait upravovat vlastnosti tohoto pstroje. Chladniky a mrazniky pro domcnosti jsou ureny pouze pro konzervaci a mraen potravin. Vdy ped itnm vnitnch i vnjch povrch chladniky nebo ped vmnou rovky (u typ, kter ji maj) pstroj odpojte od zdroje elektrickho proudu. [. . . ] Pot, co dokonte odlednn, vyprzdnte ndobu a vyuijte toho, e je pstroj przdn a cel ho vymyjte. 11 Jak chladniku s mraznikou oetovat itn Je nutn pstroj udrovat v dokonal istot. Doporuujeme vm, abyste dve, ne zanete cokoliv dlat, pstroj vypojili ze zsuvky. Nikdy pi itn vnjku ani vnitku pstroje nepouvejte abrazvn nebo rav vrobky, ani houbiku s drtnkou. Rovn nepouvejte alkohol nebo istc prostedky alkohol obsahujc, nebo byste riskovali, e nenapraviteln pokodte pl pstroje a konkrtn umlohmotn ˷sti (vaniky, dradlo atd. . . . ). Vnj itn Umyjte cel vnj povrch vlanou mdlovou vodou. Jednou za as odstrate prach z kondenztoru (mka na zadn stran pstroje) pomoc vysavae nebo karte. Vrstva prachu by mohla zpsobit snen vkonu pstroje. itn vnitnho prostoru Doporuujeme vm, abyste chladniku istili pravideln a mrazniku vdy pi plnm rozmrazen. Prostor chladniky: Vyjmte vechny doplky z prostoru (mky, poliky, zsuvky na zeleninu atd. ). Umyjte je vlanou vodou s etrnm neparfmovanm istcm prostedkem (napklad ppravkem na myt ndob); oplchnte a velmi peliv osute. Umyjte vnitn stny stejn, jak je uvedeno u doplk a nezapomete oistit tak chyty mek a odkapvac kanlek pro rozmrazovn. Prostor mrazniky: Pi odmrazovn umyjte houbikou a etrnm sapontem vanu a dven tsnn. Oplchnte a peliv vysute. 12 Pokud nco nefunguje. . . Pstroj byl pi vrob mnohokrt kontrolovn. Flie: Lze z nich stejn jako ze sk dlat balky, kter se dokonale tvaruj podle potravin. Pprava Zmrazovan potraviny si musej uchovat vechny pvodn vlastnosti. Ovoce a zeleninu peberte, omyjte a pokud je to nutn, i ovate, drbe a ryby vykuchejte a oistte, maso zbavte tuku (viz odpovdajc odstavec). Kad balek mus bt tak velk, aby odpovdal spoteb rodiny a spoteboval se najednou. Mal balky jsou rychle a stejnomrn zmraeny. Zabalen Pedtm, ne potraviny vlote do mrazniky, muste je peliv hermeticky uzavt, tak aby nedochzelo k vysychn, oxidaci a penosu pach. Podle povahy vrobku zvolte obal, kter zaru nejlep kontakt potraviny s chladnmi plochami. Bez ohledu na typ obalu mus bt: uren pro potraviny bez pachu uren pro mrazen, to znamen mus bt odoln vi velmi nzkm teplotm nepropustn jak pro vzduch, tak pro vodu. mus bt schopen bt pouit tak, aby v nm bylo vzduchu co mon nejmn bt hermeticky uzavrateln. Jak obal zvolit Ndoby: Z pevnch nebo polopevnch materil; jsou vhodn pro choulostiv ovoce, kompoty a vaen pokrmy. 18 Nvod na mraen Je mon pout bez rozdlu hlink, polyetyln, syntetick vlkno nebo pilnav flie s tm, e si musme vdy zvolit materil vhodn pro mrazen. Doplujc pomcky Jde hlavn o: spojen s kovovmi uzvry na uzavrn pytlk a sk. ttkovn Oznaen balk je velmi dleit; mus na nm bt uvedeno, o jakou potravinu jde, jej hmotnost, mnostv nebo poet dl, datum zmrazen a ppadn i datum spoteby (viz ˷sti o dob konzervace v mscch). Je nutn vst si invent zmrazench potravin, aby se konzumovaly ve sprvnm poad. Zrove rozmrazujeme a vame Vechny vrobky, kter se maj konzumovat vaen, pokud nejsou pli objemn, meme vait bez pedchozho rozmraen: Zeleninu ve vrouc vod, ryby ve fritze nebo krtkm varem, masa na peen v tlakovm hrnci nebo v troub, mal kousky pmo na grilu nebo na pnvi. [. . . ] Pokud chcete drbe rozmrazit ped vaenm: Dejte drbe k rozmrazen do chladniky (od nkolika hodin po 24 hodin) nebo do mikrovlnn trouby (ite se dobou uvedenou v uivatelsk pruce nebo v kuchace). Doba spoteby v mscch: Vnitnosti Hovz: Svkov, na grilovn, peen, pikovn (syrov) Syrov maso, ebrka Peen se vou, pikovan maso (peen) UZENINY VYSOK ZV JEHNû: ebrka, Kta Ramnko, hbtek VEPOV. . . TELEC: Peen, ebrka, pika hrud Zvitky ZVINA-DRYBE Kuata Slepice Langusty - humi - krabi: Aby se korm co nejlpe odkrylo maso pi pprav, spate je na 5 minut. Rozmrazovn Ryby: bez rozmrazovn: pmo vait, pci, pipravit vvar, v troub nebo na pnvi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37255-53-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37255-53-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag