Návod k použití PHILIPS 37246-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37246-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37246-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37246-11-13.


PHILIPS 37246-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37246-11-13 BROCHURE (1424 ko)
   PHILIPS 37246-11-13 QUICK START GUIDE (866 ko)
   PHILIPS 37246-11-13 BROCHURE (1394 ko)
   PHILIPS 37246-11-13 QUICK START GUIDE (866 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37246-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: L Uvdomte si, ze obrazy kopírovaných a pijatých dokument zstanou na spotebovaném tiskovém filmu. L Dbejte na to, aby záznamový papír nebyl na stran urcené k tisku narusen pouzitím gumy, poskrábán nebo jinak poskozen. L V pípad jakýchkoliv problém byste mli nejdíve kontaktovat dodavatele zaízení. L Tento pístroj je urcen pro pouzití pouze v telekomunikacní síti Ceské a Slovenské republiky. [. . . ] Pozadovanou polozku zobrazíte stisknutím tlacítka {A} nebo {B}. Opakovaným stisknutím tlacítka {MENU} zobrazíte zprávu "VYBEROVY PRIJEM". Opakovaným stisknutím tlacítka {>} zobrazíte zprávu "TISK SEZ. VYB. PR. ". Vymazání polozek filtru nevyzádaných fax 1. Opakovaným stisknutím tlacítka {MENU} zobrazíte zprávu "VYBEROVY PRIJEM". Opakovaným stisknutím tlacítka {>} zobrazíte zprávu "SEZN. VYBER. PRIJ. ". Pozadovanou polozku zobrazíte opakovaným stisknutím tlacítka {A} nebo {B}. Fax L Mazání lze zrusit stisknutím tlacítka {STOP} a poté tlacítka {MENU}. Kopie 5. 1 Zhotovení kopie 1 5. 1. 1 Dalsí funkce pro kopírování Zvtsení dokumentu 1. Opakovaným stisknutím tlacítka {A} vyberte "150%" nebo "200%". i {START} L Zaízení zvtsí sted horní cásti dokumentu. Maximální nahrávací cas uvítací zprávy je bu 16 sekund (výchozí) nebo 60 sekund. Kvli bezproblémovému píjmu fax doporucujeme, aby zpráva nebyla delsí nez 12 sekund. Nejprve ovte, zda je funkce #77 nastavena na hodnotu "TAM/FAX" (strana 38). Poznámka: L Pokud vymazete vlastní uvítací zprávu TAM/FAX, pi píjmu hovoru se pehraje výchozí uvítací zpráva. {MIC} {ERASE} {SET} {GREETING CHECK} {GREETING REC} {STOP} 1 2 3 {GREETING REC} i {SET} L Zazní dlouhý tón. Az ukoncíte záznam, stisknte tlacítko {STOP}. Poznámka: L Maximální délku uvítací zprávy pro rezim TAM/FAX lze prodlouzit na 60 sekund (funkce #54, strana 37). ­ Zvolíte-li 60 sekund, doporucujeme v uvítací zpráv TAM/FAX sdlit volajícímu, aby ped zahájením faxového penosu stisknul klávesu *9. ­ Pokud zmníte 60 sekund na 16 sekund, uvítací zpráva bude odstranna. Pi píjmu hovoru se pehraje zaznamenaná uvítací zpráva. L Pokud zmníte maximální nahrávací cas píchozích zpráv na "POUZE POZDRAV" (funkce #10, strana 34), jednotka odpoví na kazdé volání pehráním aktuální uvítací zprávy a poté zavsí. Znovu nahrajte uvítací zprávu, abyste ujistili volajícího, ze jednotka nenahraje zádné píchozí zprávy. Ovení uvítací zprávy Stisknte tlacítko {GREETING CHECK}. L Zaízení pehraje uvítací zprávu. 6. 1. 1 Mazání zaznamenané vlastní uvítací zprávy 1 30 {GREETING CHECK} L Mazání lze zrusit tlacítkem {STOP}. 6. [. . . ] Specifikace záznamového papíru Formát záznamového papíru: A4: 210 mm × 297 mm Gramáz záznamového papíru: 64 g/m2 az 80 g/m2 Poznámka k záznamovému papíru: L Nepouzívejte následující typy papíru: ­ papír s více nez 20 % obsahem bavlny nebo fíbrového vlákna jako napíklad hlavickový papír nebo papír pouzívaný pro resumé, ­ velmi hladký nebo lesklý papír nebo papír s výraznou texturou, ­ natený, poskozený nebo pomackaný papír, ­ papíry s pídavnými prvky, nap. s ousky nebo svorkami, ­ zaprásený papír, znecistný nebo s mastnými skvrnami, ­ papír, který by se mohl rozpustit, vypait, spálit ci ztratit barvy, a papír, který pi teplot kolem 200 °C produkuje nebezpecné výpary, napíklad velínový papír. Tyto materiály se mohou penést na válec fixacní jednotky a zpsobit jeho poskození, ­ vlhký papír. Pokud s kvalitou tisku nejste spokojeni nebo pokud dochází k uvíznutí papíru, zkuste tisknout na druhou stranu papíru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37246-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37246-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag