Návod k použití PHILIPS 37245-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37245-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37245-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37245-11-13.


PHILIPS 37245-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37245-11-13 BROCHURE (1426 ko)
   PHILIPS 37245-11-13 QUICK START GUIDE (855 ko)
   PHILIPS 37245-11-13 BROCHURE (1396 ko)
   PHILIPS 37245-11-13 QUICK START GUIDE (855 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37245-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K jejich prohlízení je teba aplikace Adobe® Reader®. L Tato jednotka je kompatibilní s funkcí ID volajícího. Chcete-li tuto funkci pouzívat, musíte se pihlásit k odbru píslusné sluzby u svého poskytovatele sluzeb. L Tento model je urcen k pouzití v Ceské republice, Maarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístní. [. . . ] Správn Nesprávn Pipojení a nastavení 1. 4 Pipojení Pozor: L Zaízení by se mlo pouzívat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Pouzijte kabel telefonní linky dodaný se zaízením. 1 Napájecí kabel L Pipojuje se do napájecí zásuvky (220­240 V, 50/60 Hz). Telefonní kabel L Pipojuje se do konektoru telefonního kabelu. [EXT] konektor L Je mozné pipojit záznamník nebo externí telefon. Záznamník (není soucástí dodávky) Síùový smrovac/síùový rozbocovac (není soucástí dodávky) L Lze pipojit také síùov propojené pocítace. K internetu Kabel LAN (není soucástí dodávky) L Z dvodu zajistní souladu s pozadavky na omezení emisí pouzívejte jen stínný kabel LAN (rovný kabel kategorie 5). 2 3 Odebrání mikrotelefonu 1. Mikrotelefon vytáhnte mírn dopedu (1), poté jej zvednte ve smru sipky (2) a odstrate výztuhu. 4 5 6 7 2 1 2. Odstrate poutko (3), poté odpojte konektor mikrotelefonu (4). 34 3 6 4 5 2 1 7 Dlezité upozornní týkající se pipojení USB L NEPIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (strana 13). Tento model je urcen k pouzití v Ceské republice, Maarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístní. Pro zmnu nastavení umístní viz strana 2 (funkce #114). 10 Podrobné pokyny pro obsluhu najdete na dodaném disku CD-ROM. 1. Dlezité: L Pi nastavování adresy IP, masky podsít a výchozí brány se porate se svým správcem sít. 12 Podrobné pokyny pro obsluhu najdete na dodaném disku CD-ROM. 1. Úvod a píprava 1. 13. 1 Automatické nastavení pomocí serveru DHCP Vase situace: ­ Je-li k síti LAN pipojeno pouze jedno zaízení. Spravuje-li vás správce sít síù pomocí serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bude zaízení adresa IP (Internet Protocol), maska podsít a výchozí brána piazena automaticky. Pipojte zaízení kabelem USB (1) a klepnte na polozku [Dalsí]. 1 Po pipojení kabelu LAN k zaízení a pocítaci pipojte napájecí kabel. L Adresa IP, maska podsít a výchozí brána budou nastaveny automaticky. Nainstalujte software Multi-Function Station na pocítac, na kterém ho chcete pouzívat. 1 3. Klepnte na polozku [Instalovat] a postupujte podle pokyn na obrazovce. [Pipojení prostednictvím sít. ] i [Dalsí] L Zobrazí se následující dialogové okno [Vyberte síùové zaízení]. Zaskrtnte [Vybrat v seznamu vyhledaných] a vyberte zaízení ze seznamu. Klepnte na polozku [Instalovat] a postupujte podle pokyn na obrazovce. Dlezité upozornní Pokud pouzíváte operacní systém Windows XP nebo Windows Vista, po pipojení zaízení pomocí USB kabelu se mze objevit hlásení. [. . . ] L Volaný faxový pístroj je obsazený nebo v nm dosel záznamový papír. L Pokusili jste se odeslat nebo kopírovat dokument, jehoz délka pesahuje velikost 600 mm, pomocí automatického podavace dokument. L Pi pokusu o kopírování, pijetí faxu nebo vytistní zprávy je ve vstupním zásobníku pro rucní podávání záznamový papír. Vyjmte záznamový papír ze vstupního zásobníku pro rucní podávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37245-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37245-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag