Návod k použití PHILIPS 37241-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37241-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37241-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37241-11-13.


PHILIPS 37241-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37241-11-13 BROCHURE (1403 ko)
   PHILIPS 37241-11-13 QUICK START GUIDE (1056 ko)
   PHILIPS 37241-11-13 BROCHURE (1372 ko)
   PHILIPS 37241-11-13 QUICK START GUIDE (1056 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37241-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud byste spotebi prodvali nebo penechvali tet osob, ppadn ponechali pi pesthovn ve starm byt, pak zajistte, aby byla myka pedna spolen s tmto nvodem, tm bude mt nov uivatel monost se informovat o zpsobu prce spotebie a o pslunch pokynech. Tyto informace slou k zajitn bezpenosti, a mli byste si je proto ped instalovnm a uvedenm myky do provozu pozorn pest. Instalace Zkontrolujte, zda nebyl spotebi bhem dopravy pokozen. Jestlie je vae myka pokozena, vyrozumjte prodejnu, v n jste spotebi zakoupili. Pizpsoben pvod elektrickho proudu a vody pro pipojen myky si nechte provst pouze kvalifikovanm odbornm personlem. [. . . ] Zmkova je nutno nastavit v zvislosti na tvrdosti vody, kterou pouvte ve svm bydliti. Zmkova vody je nutno nastavit dvma zpsoby: To se provd jak mechanicky, otenm spnae rozsahu tvrdosti, tak i elektronicky s pouitm tlatka pro volbu / zruen programu. a) Mechanick nastaven 1. Spna rozsahu tvrdosti vody je od vrobce nastaven do polohy 2. Tvrdost vody dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l 9, 0 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 Rozsah IV IV IV IV IV III III II I/II I Nastaven stupn tvrdosti mechanicky elektronicky Poet bliknut kontrolky pro konec programu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pouit speciln soli ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 stupe 10 stupe 9 stupe 8 stupe 7 stupe 6 stupe 5 stupe 4 stupe 3 stupe 2 stupe 1 8 Naplnn regeneran soli Pouvejte vhradn speciln sl, urenou pro automatick myky ndob. Ostatn druhy soli obsahuj podly jinch ltek, kter by mohly trvale zmkova vody pokodit. Proto byste mli plnit sl do zsobnku teprve krtce ped sputnm mycho programu. Letic ppravek Tento ppravek in ndob lesklm a pzniv ovlivuje jeho suen. Zsobnk, umstn ve vnitn ˷sti dve myky, m kapacitu cca 110 ml leticho ppravku, co postauje vdy podle nastavenho dvkovn pro 16 - 40 umvacch cykl. Plnn: 1. Vythnte ven z myky doln ko, otote zsobnk soli o 90 smrem doleva a vyjmte jej ven. Nalijte do zsobnku jeden litr vody (to je zapoteb pouze pi prvnm pouit myky). Naplte zsobnk speciln sol s pomoc nsypky, kter je sou˷st dodvky myky. Po oitn zvitu a tsnn od zbytk soli zaroubujte uzavrac vko opt peliv zpt. Slyiteln "kliknut" na konci ohlauje, e je vko sprvn uzaveno. BR10 BR16 Plnn leticho ppravku 1. Na a pod sklopn podpry pro lky umstte sprvn nastaven ˷sti ndob, aby mohla voda bhem myt vude dobe vtkat. Do hornho koe na ndob se ukldaj pednostn lehk pedmty, jako plastov msy atd. Zatkejte tyto dly jinmi ˷stmi ndob. Jestlie chcete uloit tal̯e v hornm koi: Zante se ikmm ukldnm tal̯ zezadu a pokud mono nikoliv vpedu v blzkosti dve. Kok na pbory sestv ze dvou ˷st, kter je mono vyjmout, aby se tak zskalo vce prostoru. Pokud byste chtli vyjmout oba dly, posute je horizontln v protilehlm smru a jednotliv je vythnte. Jestlie byste je potebovali opt nasadit, postupujte obrcenm zpsobem. Varovn!Po uspodn ndob zkontrolujte, zda se mohou ostikovac ramena voln otet. 11 Zmna vkov polohy hornho koe Jestlie se obvykle pouvaj velk tal̯e, mohou se umstit do dolnho koe na ndob, piem se mus horn ko posunout do vy polohy. Maximln vka ndob v hornm koi dolnm koi Pidvn mycho prostedku Pouvejte vhradn myc prostedky v tekut, prkovit form nebo ve tvaru tablet, vhodn pro myt v automatickch mykch ndob. Dodrujte peliv daje k dvkovn a uchovvn mycho prostedku, uveden na jeho obalu. pi zvednutm hornm koi pi sputnm hornm koi 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm /prava vky se provd nsledujcm zpsobem: 1. Otote pedn aretan zarky (A) hornho koe na ndob smrem ven a vythnte ko. Jako dvkovac pomcka slou oznaovac ˷ry: 20 = odpovd piblin 20 g mycho prostedku, 30 = odpovd piblin 30 g mycho prostedku. Po uloen ndob zavete vdy dvee myky, nebo oteven dvee pedstavuj stle zdroj nebezpe. 3. U vech program s fz pedoplachu se mus naplnit mal mnostv mycho prostedku (5 / 10 g) do komrky (3) zsobnku. Zaklapnte vko zpt a pitlate, a uzvr zasko. 12 Rzn myc prostedky Myc tablety Myc tablety se rozpoutj ponkud pomaleji, proto se me stt, e se urit tablety mycho prostedku pi krtkch mycch programech zcela nerozpust a jejich myc inek se pln neprojev. [. . . ] Vznikaj-li na ndob vpenit skvrny: Zsobnk speciln soli je przdn nebo je chybn nastaven zmkova vody. Nen sprvn uloena odtokov hadice. Ndob neschne a zstv bez lesku Nebyl pouit znakov letic ppravek. Zsobnk pro letic ppravek je przdn. Na sklenicch a na ndob se objevuj mouhy, matn msta, pruhy, mln skvrny nebo mode opalizujc povlak. Zmenete dvku leticho ppravku. Na sklenicch a na ndob se objevuj zaschl kapky vody Zvyte dvku leticho ppravku. Jestlie nen mono po zkontrolovn tchto zdroj zvad funkn poruchu odstranit, zavolejte nejbli servisn stedisko a oznamte tam druh zvady, oznaen modelu (Mod. ), slo PNC (PNC) a sriov slo (S. N. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37241-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37241-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag