Návod k použití PHILIPS 37239-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37239-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37239-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37239-48-16.


PHILIPS 37239-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37239-48-16 BROCHURE (866 ko)
   PHILIPS 37239-48-16 QUICK START GUIDE (873 ko)
   PHILIPS 37239-48-16 BROCHURE (832 ko)
   PHILIPS 37239-48-16 QUICK START GUIDE (873 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37239-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Hroz nebezpe poru pi nechtnm zapnut desky nebo jin pokozen varn desky. Pi prci s oleji a tuky by varn deska nemla zstat - kvli nebezpe poru - bez dozoru. Na horkou plotnku se nesm dostat cukr v tuh nebo tekut podob a plasty. Kdyby se cukr nebo njak pedmt z plastu dostal nedopatenm na horkou plotnku, nesmte varnou desku v dnm ppad vypnout, ale zbytky cukru nebo plastu sekrabat za tepla speciln krabkou. [. . . ] pi pdu sklenn koenky, mohou v nepznivch ppadech zpsobit, e se na sklokeramick desce objev trhliny nebo lomy. Jakmile se na sklokeramick desce objev lomy, trhliny nebo praskliny, je teba ji ihned vypnout a odpojit ze st. Pokozenmi msty by k sou˷stkm varn desky pod naptm mohly proniknout pokrmy, kter pi vaen pekyply. Tento nvod k pouit si uschovejte! 4 Vybalen a kontrola Po pevzet varn desky si provϯte, zda nebyla pi peprav pokozena!Obalov materil podle pedpis zlikvidujte. Popis spotebie ZK 630 L - ZK 630 LN - ZK 630 LW - ZK 630 LX 1. plotnka 120/210 mm (dvouokruhov plotnka) plotnka 145 mm 750/2200 W 2. 3. 1200 W 1500/2400 W plotnka 170 x 265 mm (dvouokruhov plotnka) plotnka 180 mm 4. 5. 1800 W ukazatel zbytkovho tepla Technick daje Vrobn ttky Vnj rozmry: dlka : 572 mm ̯ka : 502 mm vka : 43 mm Rozmry vezu: dlka : 560 mm ̯ka : 490 mm Napt Celkov pkon : 230 V ~ 50 Hz : 7, 6 kW 5 Ovldn Plotnky Plotnky jsou na sklokeramick desce vrazn oznaeny. Ovldn plotnek je sou˷st pslun spnac skky nebo vestavnho sporku a je popsno v pslunm nvodu. Prmry plotnek odpovdaj prmru pnv, hrnc a kastrol, kter jsou bn v prodeji. Ukazatel zbytkovho tepla Ukazatel zbytkovho tepla se rozsvt, jakmile povrch plotnky doshne teploty, pi kter hroz poplen. (ete pesn podle narsovan ˷ry. ) Pezkouejte, zda dobe sed tsnn a nikde nezstvaj mezery. Sklokeramickou varnou desku spuste do vezu a vyrovnejte ji. Pomoc roubovku svorky stejnomrn siln a stdav diagonln pitahujte, a rm vestavn varn desky dosedne na pracovn desku. Nepouvejte elektrick nebo pneumatick roubovky bez nastaviteln kluzn tec spojky (nastaven hodnota: 1-1, 1 Nm). rozmry vezu : 560 x 490 mm varn deska : 572 x 502 mm Vestavba spnac skky nebo vestavnho sporku se d vlastnm nvodem. Aby se varn desky nepokodily, smj se kombinovat pouze se sporky a spnacmi skkami, kter vrobce pro tyto varn desky doporuuje. Mezi spodn stranou varn desky a ˷stmi kuchysk linky pod n mus bt minimln vzdlenost 20 mm (obr. Vestavba mus bt provedena podle pedpis a mus bt zabezpeena ochrana ped dotykem. Obr. 2 Pozor: Ped jakoukoliv opravou je teba varnou desku odpojit ze st. Jakmile na sklokeramickm povrchu objevte prasklinu, muste ji ihned odpojit ze st. Z hlediska ochrany ped nebezpem poru odpovd varn deska typu Y (IEC 335-2-6). Pouze spotebie tohoto typu smj bt jednostrann vestavny k vedlejm vysokm skkm nebo stnm. 8 V ppad poruchy Plotnka se po zapnut nezahv. => Nejsou to dn zmny materilu, nbr piplen a pravideln neodstraovan zbytky. [. . . ] Nemaj vliv na funkci a ivotnost sklokeramick desky. Ne budete volat do servisu, ujistte se, zda jste varnou desku sprvn obsluhovali a zda je v podku jitn. Pozor!Kdy se na sklokeramick varn desce objev trhliny nebo lomy, muste ji ihned vypnout a odpojit ze st. Z toho dvodu vypnte jitn, nebo vythnte zstrku ze zsuvky a zavolejte do servisu. Dleit upozornn!Pi oznmen poruchy sdlte servisu nsledujc daje: Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37239-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37239-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag