Návod k použití PHILIPS 37226-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37226-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37226-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37226-11-16.


PHILIPS 37226-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37226-11-16 BROCHURE (788 ko)
   PHILIPS 37226-11-16 QUICK START GUIDE (1349 ko)
   PHILIPS 37226-11-16 BROCHURE (756 ko)
   PHILIPS 37226-11-16 QUICK START GUIDE (1349 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37226-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Moznost ZPOZDNÉHO STARTU vám umozuje odlozit spustní pracího programu na kteroukoli dobu dne a tak vám dovoluje napíklad - vyuzívat nocní levnjsí tarif za odbr elektrické energie. s Technologie fuzzy logiky umozuje u program pro bílé a barevné bavlnné prádlo provádt automatický výpocet doby praní podle hmotnosti prádla. s Automatické ochlazování prací vody na 60°C ped vypoustním u programu na 95°C, zabrání deformaci plastových trubek ve vasem domovním odpadovém systému, které by jinak zpsobila vysoká teplota vypoustné vody. s Speciální program pro vlnu se svým novým jemným systémem praní zachází s vasím vlnným prádlem s extrémní setrností. [. . . ] Kdyz chcete pednastavené zpozdní upravovat nebo zrusit, stisknte tlacítko START/PAUZA, pak stlacte tlacítko ZPOZDNÝ START, az se na displeji zobrazí pozadovaná hodnota zpozdní. V pípad, ze zpozdní chcete zrusit, stlacujte toto tlacítko dokud se neobjeví údaj nula hodin . Kdyz je zpozdní zruseno, displej zobrazuje délku trvání pedesle zvoleného pracího programu. Toto tlacítko má ti funkce: a) Start Po zvolení pozadovaného pracího programu stiskem tohoto tlacítka pracku spustíte; displej pestane blikat. b) Pauza Kdyz chcete perusit bzící program, stisknte tlacítko START/PAUZA; císlice na displeji zacnou blikat. Kdyz chcete program obnovit od bodu, ve kterém byl perusen, stisknte tlacítko START/PAUZA znovu. c) Vypoustní vody Na konci programu, který skoncil s vodou v bubnu (ZASTAVENÉ MÁCHÁNÍ), nebo po programu namácení, vodu vypustíte stiskem tlacítka START/PAUZA. Po programu namácení se pracka jen vyprázdní, po programu ZASTAVENÉ MÁCHÁNÍ se pracka vyprázdní s odstedním. 12 Provozní kontrolky Tyto kontrolky se rozsvcují individuáln nebo ve skupinách, podle zvolené volby. Kontrolky asi ti sekundy blikají, kdyz byla provedena nesprávná volba. Zobrazí se zpráva Err. 37 CESKY Úpravy bzícího programu Kdyz chcete upravovat njaký program, nejprve pracku stiskem tlacítka START/PAUZA uve te do stavu PAUZA. bhem prvních 15 minut u program pro bavlnu, 10 minut u program pro syntetiku a choulostivé prádlo a 5 minut u programu pro vlnu, je mozné upravovat následující parametry: - TKANINY, - TEPLOTA, - ÚSPORNÉ PRANÍ nebo RYCHLÉ PRANÍ. Volbu PEDPÍRKA mzete zrusit, ale jakmile program zacal, nelze ji pidat. Z bílého prádla zbytky odstrate pomocí blicího prostedku. 39 Ped vlozením prádla do bubnu Nikdy neperte bílé a barevné prádlo spolecn. Bílé prádlo by pi takovém praní ztratilo svoji blost. Nové barevné prádlo, které se pere poprvé, by se mlo prát samostatn. Ujistte se, ze v prádle nezstaly zádné kovové pedmty (nap. sponky do vlas, spendlíky zavírací i obycejné a pod. ) Zapnte knoflíky polstá, zatáhnte zipy, zapnte hácky a patenty. Zvlást znecistná místa vycistte speciálním cistidlem nebo cisticí pastou. Se záclonami zacházejte se zvlástní pécí. Odstrate hácky, nebo je upevnte do njakého pytlíku nebo sí ky. Maximální nápl prádla Doporucené nápln jsou vyznaceny na kartách program. Vseobecn platí tyto zásady: Bavlna, len: plný buben, ale prádlo nepchovat. Jemné tkaniny a vlna: buben plný z jedné tetiny. CESKY Cervené víno: Namocte do vody s pracím prostedkem, vymáchejte a osetete kyselinou octovou nebo citronovou a vymáchejte. [. . . ] Elektronické zaízení na zjisování nevyvázenosti prádla se zapnulo, protoze prádlo není v bubnu rovnomrn rozlozeno. Rozlození prádla v bubnu se zmní otácením bubnu v obráceném smru. To se mze provést nkolikrát, nez se nevývaha odstraní a normální odste ování se nakonec obnoví pi nizsích otáckách, pokud se rozlození prádla v bubnu nerozlozí rovnomrn. Jestlize po 15 minutách prádlo stále není rovnomrn v bubnu rozlozeno, pracka nebude odste ovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37226-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37226-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag