Návod k použití PHILIPS 37209-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37209-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37209-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37209-17-16.


PHILIPS 37209-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37209-17-16 BROCHURE (984 ko)
   PHILIPS 37209-17-16 QUICK START GUIDE (752 ko)
   PHILIPS 37209-17-16 BROCHURE (953 ko)
   PHILIPS 37209-17-16 QUICK START GUIDE (752 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37209-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 7 Provozn pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tabulka program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 Rady pro pran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 Znaky pro oetovn prdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] To je nutn proto, aby za provozu nedochzelo k vibracm, hlunosti, nebo samovolnmu pemisovn praky na mst. Postaven na msto Aby bylo mon se spotebiem snadno pohybovat, je opaten dvma pevnmi koleky, umstnmi v zadn ˷sti spodnho rmu a pednm vsuvnm kolekem, kter pro manipulaci s prakou uvedete v innost peklopenm pky na pedn stran praky. Pipojen vody Do pevlen matice rouben na pvodn hadici vody vlote gumov tsnic krouek a pvodn hadici naroubujte na vodn ventil s pipojovacm zvitem 3/4". Jestlie se pipojen vody provd na nov instalovan potrub, nebo na potrub, kter nebylo del dobu pouvno, doporuuje se ped pipojovnm praky urit mnostv vody odpustit. Ohnut konec vypoutc hadice pipojte do odboky odpadnho potrub tak, aby vky hadice byla mezi 70 a 100 cm nad podlahou, nebo ji zajistte na umyvadle, nebo koupac van. Ujistte se, e vypoutc hadice je pevn zajitna, aby z tto polohy nesklouzla, nebo nevypadla. Voda by mla odtkat voln a proto by vypoutc hadice nemla bt pikrcena, ani umstna zpsobem, kter by brnil volnmu prtoku vody. V ppad, e je teba vypoutc hadici prodlouit, mjte na pamti, e takov prodlouen me zpsobit poruchu vypoutcho erpadla, zejmna kdy se hadice prodluuje o vce jak 1 metr dlky, nebo kdy svtlost prodlouen je men ne svtlost pvodn vypoutc hadice. Elektrick pipojen Ped pipojenm spotebie do sov zsuvky se pesvdte, e: 1. Elektromr, jitn, pvod elektiny a nstnn zsuvka jsou dostaten dimensovny na maximln poadovan zaten praky (2, 3 kW). Velmi dleit poznmka: Tato automatick praka je opatena napjecm kabelem s ochrannm vodiem. Ten mus bt pipojen do podobn zsuvky, kter poskytuje dobr pipojen ochrannho vodie a fungujc ochranu ped nebezpenm dotykovm naptm. Vrobce nenese dnou odpovdnost za dsledky plynouc z nedodren pedchozch doporuen. 6 POUIT VAEHO SPOTEBIE Ovldac panel Kdy je praka v innosti, nikdy neotejte voliem program. 1 2 3 4 5 6 1 Tlatko Zap/Vyp " " 5 Voli program Tento voli dovoluje provst volbu programu, jak se nejlpe hod charakteru a stupni zneitn Vaeho prdla. Otejte voliem program ve smru oten hodinovch ruiek a nastavte zvolen program. Pro syntetiku a choulostiv prdlo je maximln mnostv 2, 5kg a pro vlnu 1kg. Protoe ven me bt komplikovan, doporuujeme odhadnout hmotnost podle toho, jak je buben pln: bavlna a len: pln buben, ale voln plnn, odoln syntetika: buben plnit nanejv do 2/3, choulostiv tkaniny a vlna: buben naplnit do 1/2. Dve, ne budete prdlo vkldat do bubnu: Pedem zaijte trhliny, dry a podobn pokozen. Vyprzdnte vechny kapsy na kalhotch a koilch: zapomenut pendlky, hebky, sponky na papr a podobn vci by mohly vai praku a vae prdlo siln pokodit. Barevn prdlo by se mlo pi prvnm pran prt samostatn, zejmna u tmavch barev, protoe se me lehce odbarvit. Obtn skvrny od trvy, rzi, dehtu, lak a inkoustu se mus pedem oetit specilnmi vrobky. Vrobce neponese dnou zodpovdnost za ppadn kody nebo porann, vznikl pouitm tkavch, zpalnch nebo jedovatch ltek. Pedprka Pedprka nen normln nutn. Vae nov praka v kombinaci s modernmi pracmi prostedky d perfektn vsledky tak bez pedprky a tm uet energii, as, vodu a prac prostedky. Jestlie by vak prdlo mlo bt maximln zneitn, na pklad montrky nebo eznick zstry, pak se pedprka s biologicky aktivnmi prostedky doporuuje. Teploty Doporuujeme, aby se bl bavlnn a lnn prdlo, pokud nen nadmrn zapinn, pralo pi 60C msto 90C. Ty obvykle vyaduj teplotu 60C, ale kdy nejsou nadmrn zapinn, uspokojiv vsledky dostanete pi 40C. Kdy by se praly stlobarevn a barevn nestl kusy dohromady, mly by se prt jako barevn nestl a teplota by tedy nemla pekroit 40C. [. . . ] Dvkova dejte zpt na sv msto ve vku a pipevnte obma rouby (Obr. 4 a Obr. 5). Vypoutc filtr Tato automatick praka m mechanick filtr, umstn v pedn ˷sti. Je uren k zachycovn textilnch vlken a malch pedmt (prtek, minc, pendlk, atd. ), kter nechtn zstanou v atstvu. etnost itn zvis na druhu pranho prdla (itn by mlo bt astj, jestlie kusy prdla nemaj dn obrouben a maj sklon k tepen). Stiskem na lev stran krycch dv̯ek otvoru s filtrem (Obr. 1) tato dv̯ka otevete. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37209-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37209-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag