Návod k použití PHILIPS 37199-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37199-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37199-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37199-17-16.


PHILIPS 37199-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37199-17-16 BROCHURE (976 ko)
   PHILIPS 37199-17-16 QUICK START GUIDE (692 ko)
   PHILIPS 37199-17-16 BROCHURE (945 ko)
   PHILIPS 37199-17-16 QUICK START GUIDE (692 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37199-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3 Technick data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pokyny pro vestaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pokyny pro elektrickou instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pouit peic trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pstroj se dodv bez sovho kabelu, nebo vdy podle stvajcho zpsobu napjen je zapoteb pipojovac kabel s norm odpovdajc zstrkou, kter se mus dimenzovat na zaten, uveden na typovm ttku. Jestlie se provede pipojen bez zstrky, nebo zstrka nen pstupn, mus se umstit mezi pstroj a s vceplov vypna s minimln vzdlenost mezi kontakty 3 mm. luto-zelen zemnc kabel nesm bti naproti tomu vypnaem peruen. Pipojovac kabel se mus v kadm ppad dimenzovat tak, aby na dnm mst nedoshl teploty 50C (nad teplotou prostoru). Po provedenm pipojen se mus pezkouet topn prvky, kdy se uvedou asi na dobu 3 minut do provozu. Vrobn firma odmt jakkoliv ruen, jestlie nebyla dodrena bezpenostn opaten. PIPOJEN SVORKOVNICE Pstroj je vybaven lehce pstupnou svorkovnic, jej mstky jsou ji ureny pro provoz pi jednofzovm napt 230 V (obr. 7). obr. 7 6 POUIT PEIC TROUBY BM 315 - BM 315 W - BMN 315 BMX 315 1. elektromechanick hodiny KNOFLK PRO VOLIC SPNA KNOFLK PRO TERMOSTAT KNOFLK PRO ASOV. . . 10 7 ELEKTRICK PEIC TROUBA VOLIC SPNA Otenm knoflku volicho spnae (obr. 10) se vol nejvhodnj teplota. POJISTN> TERMOSTAT Aby se zamezilo nebezpenmu peht (neodbornou obsluhou pstroje nebo vadnmi sou˷stmi), je peic trouba vybaven pojistnm termostatem, kter peru napjen proudem. Jestlie by pojistn termostat vlivem neodbornho pouit pstroje zareagoval, postauje po ochlazen trouby odstranit pinu poruchy; jestlie naproti tomu termostat zareaguje vlivem vadn sou˷sti, pak se prosme obrate na servisn stedisko. Pi jakmkoliv peen mus bt dvee v peic troub zaven. SYMBOLY vnitn osvtlen peic trouby zapnut horn ohev gril horkovzdun provoz PROVOZ Normln topen - knoflk volicho spnae natoit na , - potom nastavit knoflk termostatu na vhodnou teplotu. Dleit: kdy se objev na displeji program peen, pesvdte se, zda hodiny a displej E ukazuj stejn hodinov as. ASOVA (tento se me pout pouze tehdy, kdy nebyl aktivovn dn program). Otote volic spna A doprava, aby se na displeji C objevil poadovan as (max. K okamitmu odstaven akustickho signlu otote volic spna tak, aby symbol souhlasil se znakou na displeji A. SPNAC HODINY PRO KONEC DOBY VAEN S tmito asovmi spnacmi hodinami je mon peic troubu samoinn vypnout po dob, kterou jste si nastavili. Dleit Nezapomete po skonen kadho automatickho peen ustavit nastavovac knoflk na a knoflk peic trouby na 0. NASTAVEN ASOV>CH SPNACCH HODIN Na obrzku 10 jsou zobrazeny seizovac knoflky asovch spnacch hodin. S nastavovacmi knoflky mete uskutenit vechna uvaovan nastaven: Takto se nastav run nebo automatick provoz: Run provoz: peen bez nastaven asovch spnacch hodin. Stlm pohybem vzduchu nenastv dn penen vn nebo chuti ani u rozlinch pokrm. Pi horkovzdunm provozu se mohou zasunout souasn a 3 plechy drobnho peiva. Pi peen pouze v jedn eti se doporuuje pout k lepmu pozorovn spodn zasunovac lity. Horkovzdun provoz se hod obzvlt dobe ke sterilizovn a k suen hub a ovoce. RADY k peen peiva Peen zbo vyaduje obvykle mrnou teplotu (150 - 200C), a proto je zapoteb pedeht peic trouby po dobu asi 10 minut. Kehk tsto se pee ve form nebo na plechu a do dvou tetin doby peen a potom se zdob, dve ne se hotov dopee. [. . . ] Pro dlouhou ivotnost pstroje je zapoteb pravideln provdt nsledujc istc prce: istit pouze pi ochlazen peic troub. Pro nesnadno odstranitel skvrny pout obvykl istc prostedky pro ulechtilou ocel, ppadn tepl ocet. Psoben horkch ovocnch kyselin (citrony, vestky nebo podobn) vak me zanechat na povrchu smaltu trval, matn a zdrsnl skvrny. Takov skvrny na vysoce lesklm povrchu smaltu vak funkci peic trouby neovlivuj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37199-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37199-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag