Návod k použití PHILIPS 36336-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36336-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36336-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36336-31-16.


PHILIPS 36336-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36336-31-16 BROCHURE (802 ko)
   PHILIPS 36336-31-16 QUICK START GUIDE (1252 ko)
   PHILIPS 36336-31-16 BROCHURE (831 ko)
   PHILIPS 36336-31-16 QUICK START GUIDE (1252 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36336-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud byste toti spotebi pedvali dalmu majiteli nebo prodvali, i ponechali jej pi pesthovn v pvodnm byt, je neobyejn dleit, aby nov uivatel zskal tento nvod a instrukce v nm uveden. Protte si proto nvod velmi pozorn, dve ne spotebi zapojte, ppadn jej zanete pouvat. Tento spotebi je uren pro pouvn vhradn dosplmi osobami. Pstroj mus instalovat a pipojit odbornk podle pslunch smrnic, kter jsou mu vzhledem k jeho odbornm znalostem znm. Tak ppadn pravy domovn elektroinstalace, vyplvajc z instalace spotebie, sm provst pouze odbornk. [. . . ] Po skonen tto akce nechte troubu vychladnout, a potom ji uvnit vyistte s pouitm mkkho hadru, namoenho v roztoku istcho prostedku. POKYNY K PEEN V MULTIFUNKN PEIC TROUB S touto pec troubou se dosahuje pi peen nejrznjch pokrm nejlepch vsledk. Pi peen masitch jdel pmo na rotu zasute pro zachytvn vy do spodn lity pek. Ped krjenm ponechte peeni nejmn 15 minut stt, aby nedolo k vytkn vy z masa. Pro zabrnn vzniku koue v peic troub se doporuuje nalt do peke trochu vody. A do okamiku servrovn je mono udrovat v troub pi minimln teplot tal̯e v teplm stavu. Na podlku peic trouby nestavte varn ndob, ppadn pek nebo plech na peen ani hlinkovou flii. Bhem provozu trouby by mohlo dojt k nahromadn tepla, kter nepzniv ovlivuje vsledek peen, a tak by se mohl pokodit smaltovan povrch. NORMLN REIM Ohev shora a zdola. Pokud by poteboval pokrm vt teplo shora nebo zdola, pak pouijte horn nebo spodn zsuvn lity. PEEN S POUITM HORK. . . HO VZDUCHU Pi tomto zpsobu peen se pen teplo horkm vzduchem, kter je uvdn po pohybu ventiltorem v zadn stn trouby (nucen proudn). Dky stlmu pohybu vzduchu nenastv penos vn nebo chuti ani u nejrozlinjch druh jdel. Pee-li se pouze v jedn eti, pak se doporuuje pout spodn zasunovac litu, aby bylo mono prbh peen lpe pozorovat. horn strana spodn strana 13 10 3 1 10 6 12 8 8 6 UPOZORNN: 1) Pro zachycovn vy z peen se zasune do nejspodnj zsuvn lity pek; je vhodn nalt do peke 1/2 litru vody. 2) Pi jakmkoliv grilovn musej bt dv̯ka trouby zaven. OETOVN A /DRBA Ped itnm troubu vdy vypnte a nechte vychladnout. 7 V>MNA ROVKY OSVTLEN V TROUB Spotebi odpojte od elektrick st vyroubovnm pojistek nebo vypnutm jistie, odroubujte sklenn kryt (obr. 8 9 POKYNY K ITN V>KLOPN. . . HO TLESA GRILU Tento model trouby je vybaven vklopnm tlesem grilu, co vm umon snaz itn horn ˷sti trouby. Ne sklopte tleso grilu, pesvdte se, zda je trouba vychladl a odpojen od pvodu elektrick energie. 1) Povolte rouby s vroubkovanou hlavou, kter dr tleso grilu na svm mst (obr. 2) Pot opatrn sklopte tleso grilu smrem dol, aby byla lpe pstupn horn ˷st trouby. 3) Ped vrcenm tlesa grilu zpt do pvodn polohy vyistte horn ˷st trouby vhodnm istcm prostedkem a vytete ji dosucha. 4) Opatrn piklopte tleso grilu zpt do pvodn polohy, a pevn zaroubujte rouby na sv msta. Ujistte se, e jsou rouby pevn na svch mstech, aby se pedelo samovolnmu vyklopen grilu bhem pouit trouby. 9 10 CO DLAT V PPAD PORUCHY Pokud nepracuje trouba sprvn, pokuste se ped kontaktovnm servisnho stediska zvadu odstranit s pouitm nsledujcch pokyn: PROBL. . . M n Trouba se nezapn. EEN u Zkontrolujte, zda je trouba nastavena na run reim a zda jsou nastaveny pepnae na njakou funkci a teplotu nebo u pezkouejte, zda je spotebi sprvn pipojen a zda je zapnut pvod proudu ze st k troub. [. . . ] 11 13 MONT POD DESKU V obrzcch 12 a 13 jsou uvedeny dv monosti upevnn trouby: Obr. 12: Trouba stoj na dvou devnch pncch, je jsou upevnny na bocch kuchysk skky. Kovov lity odstarnit, na nich je mono ppadn upevnit kuchyskou skku. Obr. 13: Na zadn stn skky je nutno pipravit otvor s prmrem 30 mm pro vstup pvodnho vodie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36336-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36336-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag