Návod k použití PHILIPS 36336-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36336-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36336-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36336-30-16.


PHILIPS 36336-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36336-30-16 BROCHURE (814 ko)
   PHILIPS 36336-30-16 QUICK START GUIDE (1252 ko)
   PHILIPS 36336-30-16 BROCHURE (781 ko)
   PHILIPS 36336-30-16 QUICK START GUIDE (1252 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36336-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3 Technick data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monosti kombinac s varnmi deskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pokyny pro vestaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pokyny pro instalatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 a 3 jsou znzornny dv monosti upevnn: Obrzek 2 - peic trouba stoj na dvou devnch pnch nosich, kter se upevn na stranch nbytku. Obrzek 3 - kovov lity tvaru C, ppadn L, na nich se ppadn mohou upevnit ˷sti nbytku. Na zadn stn nbytku je teba provst otvor 30 mm pro vstup pipojovacho vodie. / Vestavn vklenek mus mt rozmry, uveden v obr. 4. 6 POKYNY PRO INSTALAT. . . RA Vestavn a instalace se musej provst psn s dodrenm stvajcch pedpis. PIPOJEN Ped pipojenm zajistte prosm nsledujc body: Pojistky a domc instalace musej bt dimenzovny na maximln zaten pstroje (viz typov ttek). Domc instalace mus bti vybavena platnm pedpism odpovdajc uzemovac ppojkou. Zsuvka nebo vceplov vypna musej bt jednodue pstupn i po proveden instalaci pstroje. Pstroj se dodv bez sovho kabelu, nebo vdy podle stvajcho zpsobu napjen je zapoteb pipojovac kabel s norm odpovdajc zstrkou, kter se musej dimenzovat na zaten, uveden na typovm ttku. Jestlie se provede pipojen bez zstrky, nebo zstrka nen pstupn, mus se umstit mezi pstroj a s vceplov vypna s minimln vzdlenost mezi kontakty 3 mm. Pipojovac kabel se mus v kadm ppad dimensovat tak, aby na dnm mst nedoshl teploty 50C (nad teplotou prostoru). Po provedenm pipojen se musej pezkouet topn prvky, kdy se uvedou asi na dobu 3 minut do provozu. Horkovzdun provoz se hod obzvlt dobe ke sterilizovn a k suen hub a ovoce. RADY k peen peiva Peen zbo vyaduje obvykle mrnou teplotu (150 - 200C), a proto je zapoteb pedeht peic trouby po dobu asi 10 minut. Kehk tsto se pee ve form nebo na plechu a do dvou tetin doby peen a potom se zdob, dve ne se hotov dopee. K peen masa K peen pout ne men kus peen ne 1 kg, men kousky by se mohly pi peen vysuit. Tmav maso, je je zvnjku dobe propeen, avak uvnit m zstat rov a erven, se mus pci pi vy teplot (200 - 250C). obr. 13 10 TABULKA PRO DOBY TRVN OBVYKL. . . HO PEEN A PEEN S HORK>M VZDUCHEM MNOSTV g Doba peen POKRM obvykl peen lita 4 3 2 1 s horkm vzduchem teplota C lita POZNMKY v minutch 4 3 2 1 teplota C 1000 500 500 250 1000 1200 1000 1500 1200 1000 4000 1500 3000 1200 1000 800 PEIVO lehan tsto kynut tsto kehk tsto, dort. korpusy tvarohov dort jablen dort zvin kole z kehkho tsta drobn peivo suenky bez CHL. . . B A PIZZA bl chlb itn chlb emle pizza NKYPY nudlov nkyp zeleninov nkyp tstoviny lasagne MASO hovz peen vepov peen telec peen rostbf/anglick jehn maso kue krta kachna husa zajc RYBY vcelku fil 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200 200 200 175 200 175 200 200 200 100 200 200 200 220 200 200 200 200 200 200 220 200 200 200 175 175 200 200 200 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 2 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 (1e3) 2 2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (1e3) 2 (1e3) 175 175 175 150 175 150 175 175 175 100 175 175 175 200 175 175 175 175 175 175 200 175 175 175 160 160 175 175 175 45 ~ 60 20 ~ 35 20 ~ 30 60 ~ 80 40 ~ 60 60 ~ 80 45 ~ 60 55 ~ 25 10 ~ 20 90 ~ 120 45 ~ 60 30 ~ 45 20 ~ 35 20 ~ 35 40 ~ 50 45 ~ 60 45 ~ 60 50 ~ 70 100 ~ 130 90 ~ 120 50 ~ 70 110 ~ 130 60 ~ 80 210 ~ 240 120 ~ 150 150 ~ 200 60 ~ 80 140 ~ 60 30 ~ 40 na rotu na rotu na rotu na rotu kta vcelku vcelku vcelku vcelku kusy 2 kusy 4 zky 1 veka formov tvar 8 kus na plechu POKYNY: 1) Uveden doby peen se rozumj bez pedehvn. Doporuuje se, obzvlt u sladkch pokrm, pizzy a chleba, 10 minut pedehvat. 2) Zsuvn lity, kter jsou uvedeny v zvorce, pout pi peen ve vce rovnch. 3) Veker peen se mus provdt pi zavench dvech peic trouby. 11 PRAKTICK. . . RADY KE GRILOVN GRILOVN Otote volic spna do polohy ; nastavte spna termostatu na poadovanou teplotu. Jestlie se volic spna nachz v poloze , zskte nejvy vkon a ozaovan grilovan zbo se rovnomrn griluje na celm povrchu. [. . . ] Dvee sed sprvn, kdy pky dokonale zapadaj do zvs. TSNN DVE PEIC TROUBY Kontrolujte tsnn dve peic trouby v pravidelnch intervalech a zjiujte, zda nen pokozen. Jestlie byste njak pokozen zjistili, troubu dle nepouvejte, dokud se pokozen neodstran. 16 ITN DVE PEIC TROUBY Aby se mohly dvee peic trouby lpe istit, doporuujeme je pravideln snmat. Postupujte pitom nsledujcm zpsobem: otevete dvee pln; otevete pky, kter se nachzej na zvsech a otote je zcela ve smru dve; zavete dvee, a se dotkaj pek a stisknte nakonec dvee, jako byste je chtli zavt, a vythnte je pitom smrem ven; (obr. 15) ulote dvee na vodorovnou plochu; uvolnte 13 ZAVEN> GRIL Tento model je vybaven zvsnm grilovacm tlesem, aby se vrchn vnitn stna trouby snze istila. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36336-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36336-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag