Návod k použití PHILIPS 36129-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36129-06-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36129-06-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36129-06-16.


PHILIPS 36129-06-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36129-06-16 BROCHURE (1009 ko)
   PHILIPS 36129-06-16 QUICK START GUIDE (591 ko)
   PHILIPS 36129-06-16 BROCHURE (978 ko)
   PHILIPS 36129-06-16 QUICK START GUIDE (591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36129-06-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto daje si poznamenejte, abyste je mli po ruce, pokud byste je nkdy potebovali. POZOR!POKYNY A DOPORUEN Je nesmrn dleit, abyste tento nvod k pouit tohoto pstroje zachovali. Pokud pstroj dte nebo prodte nkomu jinmu, nebo pokud pstroj zstane nainstalovn v dom, z nho se vy odsthujete, mus tmto nvodem k pouit a v nm uvedenmi pokyny moci disponovat i nov uivatel/uivatelka. dme vs, abyste si je peetli ped tm, ne pstroj instalujete a/ nebo zanete pouvat. Postarejte se o to, abyste odstranili vechny obalov materily, vetn tch, kter byly uvnit pstroje. [. . . ] Zakrytm dna trouby me vzniknout zadren tepla, kter negativn ovlivn vsledek peen a eventueln zpsob kodu na smaltu i topnm tlese. Veker tepeln pravy pokrm, tedy i grilovn, provdjte se zavenmi dv̯ky trouby. Dky monosti volby z vcero tepelnch systm doshnete s touto troubou co nejlepch vsledk. Uvedeme nkolik pklad: Doln a horn topn tleso: peen a smaen tradinm zpsobem Pouze horn topn tleso: pro gratinovn, napklad zeleniny Pouze doln topn tleso: pro udren pokrm v teple Gril: pro grilovn malho oberstven a malch porc Hork vzduch: peen masa, peiva, suen ovoce, sterilizovn 7 PRAKTICK. . . TIPY V tto pruce je uvedena tabulka s doporuenmi pro ppravu pokrm, kter se asto dlaj. Myslete vak na to, e se jedn pouze o rady a doporuen, abyste mli pedstavu, jak zat. Vtinu pokrm mete pipravovat jak systmem grilovn, tak tradin - teplem zespoda a zeshora. Sami uvidte, jak zpsob vm bude nejvce vyhovovat. Grilovn Tmϯ vechny druhy masa, krom sekan a uritch druh libov divoiny, meme grilovat. Doporuujeme pott maso nebo rybu na obou stranch trochou olivovho oleje a poloit na rot. Knoflk na pepnn funkc dejte do polohy pro grilovn ( ) a knoflk termostatu otote na MAX, pokud nen doporueno jinak. Maso podle libosti jednou nebo vcekrt obrate. Peen peiva Peivo vyaduje vtinou prmrnou teplotu (150 - 200C) a pedeht trouby po dobu asi 10 minut. TIPY CO DLAT, KDY SPOTEBI NEPRACUJE SPRVN PROBL. . . M n Trouba nepee. CO DLAT u Trouba nen dobe nastaven, proto zkontrolujte, jestli je trouba sprvn nastaven nebo u Zkontrolujte, zda je na pvodu ke spotebii napt. u Nastavte knoflk termostatu na njakou teplotu nebo u Nastavte funkn knoflk trouby na njakou funkci. u Nenechvejte pokrmy stt s troub dle ne 15 minut po upeen. n Kontrolka termostatu nesvt. n Vnitn osvtlen nefunguje. n Doba peen trv pli dlouho nebo pli krtce. n Kondenzace v troub. 8. /DAJE Vnj rozmry Vka ̯ka Hloubka Vka ̯ka Hloubka Objem 59, 7 cm 56, 0 cm 55, 0 cm 32, 5 cm 42, 0 cm 39, 0 cm 53 dm3 Trouba Teplota 50 a 250C Vkony: Spodn topn tleso 1000 W Horn topn tleso 1000 W Spodn a horn topn tleso (1000 + 1000 W) 2000 W Gril 1800 W Dvojit gril 2800 W Hork vzduch 2000 W Horkovzdun ventiltor 30 W Osvtlen trouby 15 W Pohon oton jehly 4W Hodnota ppojky trouby 2845 W Napt svteln st (50 Hz) 230 V Vnitn rozmry trouby Vkon plynovch hok Siln hok (Velk) Normln hok (Stedn velk) Mal hok (Mal) Pvod plynu Ppojka plynu 3 kW 2 kW 1 kW Zemn plyn 18 mbar R 1/2 Pstroj je vyroben v souladu s nsledujcmi normami EU: 73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68 a k nim nleejcm zvrm. 12 9. POKYNY PRO INSTALAT. . . RA Upozornn Kuchysk nbytek, kter bude pouit, mus bt odoln vi oteplen o 65C, protoe jinak se me dha zdeformovat nebo zkrabatit. Pouit masivnch devnch krycch lit je povoleno, pokud bude zaruen sprvn odstup a ventilace. Minimln odstup mezi vaidlovou deskou a pedmty umstnmi pmo vedle n mus bt minimln 100 mm. Odstup mezi vaidlovou deskou a digesto se uruje podle pedpis platnch pro konkrtn digesto. Aby bylo zarueno dobr fungovn, mus bt dostaten ventilace, k emu mus bt v soklu otvor minimln 360 cm2. Aby se pedelo peht vedle lecch/stojcch ˷st, mus bt brny v potaz minimln odstupy, jak je to ukzno na obr. Pitom se mus dodret bezpenostn pedpisy a pedpisy pslunch elektrorozvodnch zvod, vztahujc se na pipojen. [. . . ] Od tto linky oznate polovinu ̯ky otvoru, kter mte udlat, abyste urili celkovou ̯ku vyezvanho otvoru. Ped umstnm vaidlov desky umstte nejprve tsnn, abyste zabrnili pronikn vody. Pedn strana korpusu obr. VESTAVN TROUBY Trouba Skka na vestavnou troubu mus mt sprvn rozmry (obr. Ped pipojenm na plyn a elektrick proud mus bt vzadu v jedn postrann stn udln prchod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36129-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36129-06-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag