Návod k použití PHILIPS 36126-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36126-06-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36126-06-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36126-06-16.


PHILIPS 36126-06-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36126-06-16 BROCHURE (823 ko)
   PHILIPS 36126-06-16 QUICK START GUIDE (1182 ko)
   PHILIPS 36126-06-16 BROCHURE (871 ko)
   PHILIPS 36126-06-16 QUICK START GUIDE (1182 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36126-06-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] A spotebi prodte nebo penechte jin osob, vdy se ujistte, e tento nvod se nalz u spotebie, aby nov uivatel kdykoliv mohl nalzt pslun informace o rznch funkcch spotebie a pslunch bezpenostnch pedpisech. Tento pstroj je navren pro obsluhu dosplmi osobami a starmi dtmi pod dohledem. Malm dtem se nesm umonit, aby se dotkaly ovldacch prvk nebo si s vrobkem i v jeho blzkosti hrly. Tento spotebi je navren pro ppravu pokrm a nesm se pouvat pro dn jin ely. Je nebezpen mnit technick parametry, nebo provdt na spotebii jakkoli technick pravy. [. . . ] Kdy chcete signl odstavit, stisknte tlatko A . V ppad vpadku elektrick energie se vechna nastaven (dennho asu, nastaven programy, probhajc programy) zru. Po obnoven dodvky elektiny budou sla na displeji blikat a asova se bude muset znovu nastavit. 6 KDY SE TROUBA INSTALUJE POPRV. . . Jakmile je trouba nainstalovna: a) nastavte knoflk termostatu do polohy MAX. ; b) pepnte knoflk funkce trouby na konvenn ); ppravu pokrm ( c) nechte troubu bet naprzdno piblin 45 minut; d) otevete okno a vyvtrejte. Bhem doby, kdy je trouba poprv zapnut, budete zejm asi ctit nepjemn zpach. Jakmile tuto proceduru skonte, nechte troubu vychladnout a pak vyistte jej vnitn komoru mkkm hadkem, navlhenm do tepl mdlov vody. 4 m Kdy chcete otevt dvee trouby, vdy uchopte dradlo uprosted (obr. 4). PPRAVA POKRMY S MULTIFUNKN TROUBOU KONVENN PPRAVA POKRMY Nastavte ovldac knoflk funkc trouby na pslun symbol ( ) a knoflk termostatu nastavte na potebnou teplotu. Jestlie potebujete vce tepla shora nebo zdola, nastavte knoflk funkc trouby do polohy (pouze vrchn ohvac tleso), nebo (pouze spodn ohvac tleso). ROZMRAZOVN Nastavte knoflk funkc trouby na pslun symbol ( ) a nastavte knoflk termostatu do polohy VYP (symbol: l). Ventiltor trouby bude bet bez ohevu a uvnit trouby bude zajiovat proudn vzduchu pi pokojov teplot. PEEN S VENTILTOREM ( ) Teplota uvnit trouby me doshnout 250C. Vdy se proto ujistte, e pouvte jen takov ndob, plechy a peke, kter jsou pro peen v troub vhodn. Mohla by se ovlivnit funkce trouby a mohlo by dojt k mstnmu peht a pokozen smaltu. Peliv dohlejte na ppravu pokrm s pouitm tuku i oleje, protoe tyto druhy pokrm mohou pi peht zpsobit por. Ze stejnho dvodu bute opatrn pi vkldn a vyjmn pokrm z trouby, aby dn tuk ani olej nepiel do styku s vnitnm povrchem trouby. b) Vnujte pozornost zvsm, ktermi jsou dvee pipevnny k tlesu trouby (obr. 6). d) Uchopte dvee po lev a prav stran a pak je zvolna vytejte smrem k troub, a jsou napl zaven. Sprvnou funkci trouby zajiuje tsnn umstn kolem hrany vnitn komory trouby. Kdy je tsnn pokozen, obrate se na mstn autorizovan servisn stedisko vrobk PHILIPS. 8 Vmna rovky osvtlen trouby Naped se pesvdte, e je elektrick napjen trouby vypnut. rovka trouby mus mt tyto vlastnosti: a) tepelnou odolnost do 300C; b) jmenovit napt 230V, 50Hz; c) vkon 25W; d) zvit E14. Pi vmn rovky postupujte nsledovn (obr. 8): a) zatlate na sklenn kryt a pootote jm proti smru oten hodinovch ruiek; b) vyjmte vadnou rovku; c) nasate novou rovku; d) nasate zpt sklenn kryt; e) zapnte elektrick napjen. 11 ZAVEN> GRIL Tento model je vybaven zvsnm grilovacm tlesem, aby se vrchn vnitn stna trouby snze istila. Jemn zathnte za grilovac tleso smrem dol, aby byl pstup k vrchn vnitn stn trouby. Vyistte vrchn stnu trouby vhodnm isticm prostedkem a ped nasazenm zvsnho grilovacho tlesa ji vytete do sucha. Poznmka: Pesvdte se, e pdrn matice je pevn pitaena, aby bhem provozu nemohlo dojt k uvolnn a pdu tlesa. obr. 10 12 KDY SPOTEBI NEPRACUJE SPRVN Jestlie spotebi nepracuje sprvn, prosm, provete nsledujc kontroly a teprve pak kontaktujte svoje mstn autorizovan servisn stedisko vrobk PHILIPS. PZNAK n Trouba se nezapne. EEN u Zkontrolujte, zda je trouba zapnuta na run ovldn a zda je zapnuta funkce trouby a zvolena sprvn teplota, nebo u zkontrolujte, zda je spotebi sprvn zapojen a v pouit zsuvce je napt, nebo vypna pslunho elektrickho okruhu je zapnut. [. . . ] jmenovit vkon (230V, 50Hz) 2600W Napjec napt (50Hz) 230V ROZMRY VNITN KOMORY TROUBY - Tento spotebi odpovd nsledujcm direktivm ES: 73/23 - 90/683 (Direktiva ohledn nzkho napt) ve znn nsledujcch doplk; 89/336 (Direktiva o elektromagnetick kompatibilit) ve znn nsledujcch doplk. 93/68 (Veobecn direktivy) ve znn nsledujcch doplk. V>ROBCE: ELECTROLUX PHILIPS ELETTRODOMESTICI S. p. A. Viale Bologna, 298 47 100 FORL (Itlie) ) TENTO SPOTEBI LZE KOMBINOVAT S NSLEDUJCMI MODELY VARN>CH DESEK 1) Litinov plotnky - modely: ZME2004 VD, ZMF 2104 VD, ZMFW 2304 VD, ZMS 2204 VD Lev pedn plotnka 180 mm 2000 W Lev zadn plotnka 145 mm 1500 W Prav zadn plotnka 180 mm 2000 W Prav pedn plotnka 145 mm 1500 W Maximln jmenovit vkon 7, 0 kW Jmenovit napt (50Hz) 230 V 2) Keramick varn desky - modely: ZGR 2404/ZGRN 2404/ ZGRW 2404/ZGRX 2404 Lev pedn plotnka 180 mm 1700 W Lev zadn plotnka 145 mm 1200 W Prav zadn plotnka 180 mm 1700 W Prav pedn plotnka 145 mm 1200 W Maximln jmenovit vkon 5, 8 kW Jmenovit napt (50Hz) 230 V 3) Keramick varn desky - modely: ZGR 2226, ZGRN 2226, ZGRW 2226, ZGRX 2226 Lev pedn plotnka 120/210 mm 2100 W Lev zadn plotnka 145 mm 1200 W Prav zadn plotnka 170x265 mm 2200 W Prav pedn plotnka 180 mm 1700 W Maximln jmenovit vkon 7, 2 kW Jmenovit napt (50Hz) 230 V 4) Keramick varn desky - modely: ZGR 3226HL, ZGRN 3226HL, ZGRW 3226HL, ZGRX 3226HL Lev pedn plotnka 120/210 mm 2100 W Lev zadn plotnka 145 mm 1200 W Prav zadn plotnka 170x265 mm 2200 W Prav pedn plotnka 145 mm 1800 W (High-Light) Maximln jmenovit vkon 7, 3 kW Jmenovit napt (50Hz) 230 V 5) Keramick varn desky - modely: ZGR 2315, ZGRW 2315 Lev pedn plotnka 120/210 mm 2100 W Lev zadn plotnka 145 mm 1200 W Prav zadn plotnka 180 mm 1700 W Prav pedn plotnka 145 mm 1200 W Maximln jmenovit vkon 6, 2 kW Jmenovit napt (50Hz) 230 V CELKOV> V>KON KOMBINOVAN>CH SPOTEBIY 1) Trouba+litinov plotnky 2) Trouba+keramick deska 3) Trouba+keramick deska 4) Trouba+keramick deska 5) Trouba+keramick deska 9, 6 kW 8, 4 kW 9, 8 kW 9, 9 kW 8, 8 kW * Tento spotebi se me kombinovat pouze s litinovmi plotnkami nebo keramickmi deskami, jejich vkon me bt a 6, 0 kW. 15 POKYNY PRO INSTALUJCHO Nsledujc pokyny jsou ureny kvalifikovanm technikm, aby mohli provdt instalaci v souladu s platnmi pedpisy. Vestavbu a elektrick pipojen spotebie me provdt pouze kvalifikovan a autorizovan technik. VESTAVBA Je dleit, aby rozmry a materily okol nebo skky, do kter se bude trouba instalovat, byly sprvn a vydrely zven teploty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36126-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36126-06-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag