Návod k použití PHILIPS 36108-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36108-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36108-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36108-11-16.


PHILIPS 36108-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36108-11-16 BROCHURE (950 ko)
   PHILIPS 36108-11-16 QUICK START GUIDE (775 ko)
   PHILIPS 36108-11-16 BROCHURE (919 ko)
   PHILIPS 36108-11-16 QUICK START GUIDE (775 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36108-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pi posunovn nebo pemsovn sporku nezapomnejte na to, e se jedn o tk spotebi, a proto dodrujte nezbytn bezpenostn opaten. NEDOVOLUJTE malm dtem, aby manipulovaly s otonmi regultory a hrly si v blzkosti peic trouby. Tento spotebi je uren vhradn k pprav pokrm v domcnosti a NESM bt pouvn k jinm elm. Z hygienickch a bezpenostnch dvod je teba spork udrovat trvale v istot. [. . . ] Tak se zv rychlost rozmrazovn. Grilovn Otote pepna funkc trouby na odpovdajc symbol obr. 6 ( ) a na pepnai teplot nastavte poadovanou teplotu. Dv̯ka peic trouby musej bt trvale zaven. Pi vyjmn a vkldn pokrm pouvejte vdy speciln rukavice. Dbejte na to, aby pouit ndoby byly ruvzdorn a vhodn pro peen v peic troub. Pnve, plechy na pikot a hlinkov flie nepokldejte pmo na dno peic trouby. Me tam dojt k zadren tepla, kter by mohlo nepzniv ovlivnit vkon peic trouby a pokodit jej emailov povrch. Ppravu pokrm na tuku nebo oleji peliv hldejte, protoe pi peht se tyto suroviny mohou snadno vzntit. Kdy k tomu pece jen dojde, peic troubu muste dkladn vyistit, abyste zabrnili nepjemnm zpachm. Jakmile se pra dotkne skla dv̯ek trouby, kondenzuje ve form kapek vody. Doporuujeme, abyste kapky po kadm pouit trouby oteli. Rady k pprav ryb a masa Ryby mete pipravovat v ruvzdornch ndobch nebo pmo na rotu. Pitom je teba si uvdomit, e pek se zasunuje do prvn rovn zdola (viz obr. Bl maso, drbe a ryby vyaduj veobecn prmrnou teplotu (mezi 150 a 175C). 8 9 Technick daje Peic trouba Vez rozmry vka ̯ka hloubka vka ̯ka hloubka objem 580 mm 560 mm 550 mm 325 mm 440 mm 390 mm 53 litr Pipojovac hodnoty topn tleso vrchnho ohevu topn tleso spodnho ohevu vrchn a spodn ohev grilovac topn tleso topn tleso v zadn stn trouby osvtlen peic trouby studen ventiltor horkovzdun ventiltor celkov pkon napt (50 Hz) 800 W 1000 W 1800 W 1750 W 2000 W 25 W 20 W 30 W 2600 W 230 V Peic trouba rozmry Tento spotebi odpovd nsledujcm smrnicm EU a SN: - 73/23 - 90/683 (Nzkonapov smrnice) - B (smrnice EMC) - 90/396 (smrnice o plynu) - B (veobecn pokyny) a nsledujcm zmnm. Varn deska Kategorie: II 2H3B/P Nastaven: zemn plyn G20 - 20 mbar Hok Pln tepeln vkon kW Mal tepeln vkon kW Pln tepelnvkon Zemn plyn G20-20mbar trysky 1/100 70 96 119 0, 095 0, 190 0, 276 PROPAN-BUTAN 28/37 mbar g/h m3/h 50 71 86 72 137 202 Pomocn hok Normln hok Siln hok 1 2 3 (zemn plyn) 2, 8 (propan-butan) 0, 33 0, 45 0, 85 10 Pizpsoben na rzn druhy plynu Vmna trysek hoku vyjmte F . . 9), vyjmte je a nahrate je tryskami, kter odpovdaj pouitmu druhu plynu (viz technick daje). Potom muste ttek umstn vedle msta pipojen plynu vymnit za nov, na kterm bude uveden nov zaveden druh plynu. Kdyby tlak plynu neodpovdal pedepsanmu tlaku (nebo kolsal), muste na pvodn plynov potrub namontovat vhodn regultor tlaku plynu. 9 FO 0392 Nastaven minima F Pi nastavovn minima postupujte nsledujcm zpsobem: . Jestlie mnte zemn plyn na propan-butan, roubujte obtokovou jehlu ve smru hodinovch ruiek, dokud nedoshnete stejnomrnho a pravidelnho malho plamene na celm obvodu. Nakonec zkontrolujte, zda hok pi rychlm pechodu z velkho na mal plamen nezhasne. Ve popsan kroky lze provst velmi snadno, a to bez ohledu na to, kde a jakm zpsobem je plynov varn deska v kuchysk lince upevnna. Fig. 10 obtokov jehly Tabulka 1: Prmr obtokovch jehel Hok obtokov jehly v setinch 26 30 38 pomocn hok normln hok siln hok 11 Nvod pro instalatra Bezpenostn pokyny pro montra kuchyskch linek Dhy a plastov povrchov pravy kuchysk linky musej bt lepeny ruvzdornmi lepidly (nad 75C). Pouit devnch ukonovacch lit na pracovn desce za plotnkami je povoleno v ppad, e budou dodreny minimln vzdlenosti uveden na montnm nkresu. Vzdlenost mezi plynovou varnou deskou a odsavaem par mus bt minimln tak velk, jak je uvedeno v nvodu k odsavai par. [. . . ] Pi pouit bezpenostn hadice je teba dbt na to, aby byla vedena voln a mimo hork zny. Upozornn: Po instalaci je teba pomoc mdlovho roztoku pezkouet tsnost spojen. Vez je teba provst co nejpesnji pomoc kvalitnho pilovho listu nebo pmoarou elektrickou pilou. 15 za˷tek vezu 10 mm pedn hrana vestavn skky FO 2188 na ob strany 280 mm od stedu spodn skky 125 60 49 0 0 2 560 2 obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36108-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36108-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag