Návod k použití PHILIPS 33251-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33251-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33251-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33251-11-16.


PHILIPS 33251-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33251-11-16 BROCHURE (781 ko)
   PHILIPS 33251-11-16 QUICK START GUIDE (2134 ko)
   PHILIPS 33251-11-16 BROCHURE (750 ko)
   PHILIPS 33251-11-16 QUICK START GUIDE (2134 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33251-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto daje si poznamenejte, abyste je mli po ruce, pokud byste je nkdy potebovali. POZOR!POKYNY A DOPORUEN Je nesmrn dleit, abyste tento nvod k pouit tohoto pstroje zachovali. Pokud pstroj dte nebo prodte nkomu jinmu, nebo pokud pstroj zstane nainstalovn v dom, z nho se vy odsthujete, mus tmto nvodem k pouit a v nm uvedenmi pokyny moci disponovat i nov uivatel/uivatelka. dme vs, abyste si je peetli ped tm, ne pstroj instalujete a/ nebo zanete pouvat. Postarejte se o to, abyste odstranili vechny obalov materily, vetn tch, kter byly uvnit pstroje. [. . . ] Pozor: existuje monost, e si pi nepozornm pouvn dv̯ek trouby piskpnete prsty. PROVOZ Pozor Na dno trouby neumisujte dn peke a nepokldejte na nj ani dn aluminiov folie. Zakrytm dna trouby me vzniknout zadren tepla, kter negativn ovlivn vsledek peen a eventueln zpsob kodu na smaltu i topnm tlese. Veker tepeln pravy pokrm, tedy i grilovn, provdjte se zavenmi dv̯ky trouby. Dky monosti volby z vcero tepelnch systm doshnete s touto troubou co nejlepch vsledk. Uvedeme nkolik pklad: Doln a horn topn tleso: peen a smaen tradinm zpsobem Pouze horn topn tleso: pro gratinovn, napklad zeleniny Pouze doln topn tleso: pro udren pokrm v teple Gril: pro grilovn malho oberstven a malch porc 7 PRAKTICK. . . TIPY V tto pruce je uvedena tabulka s doporuenmi pro ppravu pokrm, kter se asto dlaj. Myslete vak na to, e se jedn pouze o rady a doporuen, abyste mli pedstavu, jak zat. Vtinu pokrm mete pipravovat jak systmem grilovn, tak tradin - teplem zespoda a zeshora. Sami uvidte, jak zpsob vm bude nejvce vyhovovat. Grilovn Tmϯ vechny druhy masa, krom sekan a uritch druh libov divoiny, meme grilovat. Doporuujeme pott maso nebo rybu na obou stranch trochou olivovho oleje a poloit na rot. Knoflk na pepnn funkc dejte do polohy pro grilovn ( ) a knoflk termostatu otote na MAX, pokud nen doporueno jinak. u Nastavte knoflk termostatu na njakou teplotu nebo u Nastavte funkn knoflk trouby na njakou funkci. u Nenechvejte pokrmy stt s troub dle ne 15 minut po upeen. n Kontrolka termostatu nesvt. n Vnitn osvtlen nefunguje. n Doba peen trv pli dlouho nebo pli krtce. n Kondenzace v troub. Dve ne budete kontaktovat autorizovan servis Zanussi, je dobr zkontrolovat ve uveden rady. Pokud porucha zstane i po tomto ovϯen, obrate se na svou nejbli autorizovanou servisn slubu, sdlte j druh poruchy, model pstroje (Mod. ) a slo vrobku (Prod. No. ), kter jsou natitny na ttku, kter pstroj identifikuje. 12 8. /DAJE Vnj rozmry Vka ̯ka Hloubka Vka ̯ka Hloubka Objem 59, 7 cm 56, 0 cm 55, 0 cm 32, 5 cm 42, 0 cm 39, 0 cm 53 dm3 Trouba Teplota 50 a 250C Vkony: Spodn topn tleso 1000 W Horn topn tleso 1000 W Spodn a horn topn tleso (1000 + 1000 W) 2000 W Gril 1800 W Osvtlen trouby 15 W Pohon oton jehly 4W Hodnota ppojky trouby 2020 W Napt svteln st (50 Hz) 230 V Vnitn rozmry trouby Vkon plynovch hok Siln hok (Velk) Normln hok (Stedn velk) Mal hok (Mal) Pvod plynu Ppojka plynu 3 kW 2 kW 1 kW Zemn plyn 18 mbar R 1/2 Pstroj je vyroben v souladu s nsledujcmi normami EU: 73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68 a k nim nleejcm zvrm. 13 9. POKYNY PRO INSTALAT. . . RA Upozornn Kuchysk nbytek, kter bude pouit, mus bt odoln vi oteplen o 65C, protoe jinak se me dha zdeformovat nebo zkrabatit. Pouit masivnch devnch krycch lit je povoleno, pokud bude zaruen sprvn odstup a ventilace. Minimln odstup mezi vaidlovou deskou a pedmty umstnmi pmo vedle n mus bt minimln 100 mm. Odstup mezi vaidlovou deskou a digesto se uruje podle pedpis platnch pro konkrtn digesto. Aby bylo zarueno dobr fungovn, mus bt dostaten ventilace, k emu mus bt v soklu otvor minimln 360 cm2. Aby se pedelo peht vedle lecch/stojcch ˷st, mus bt brny v potaz minimln odstupy, jak je to ukzno na obr. Pitom se mus dodret bezpenostn pedpisy a pedpisy pslunch elektrorozvodnch zvod, vztahujc se na pipojen. [. . . ] Pokud pouijete plynovou hadici, nesm se nikde dotkat horkch ˷st sporku. UPOZORNN Abyste zjistili, zda vechna spojen k pstroji dobe tsn a plyn nikde neunik, mla by bt pipojen pekontrolovna na tsnost mdlovm roztokem, nikdy ne plamenem. Zadn stna obr. 16 Za˷tek vezu Vyznut otvoru pro vaidlovou desku Vyznut otvoru pro vaidlovou desku mus bt provedeno zpsobem uvedenm na nkresu (obr. Vymϯen otvoru pro vaidlovou desku provete nsledujcm zpsobem: Nejprve urete, kde zan pedn strana korpusu (skka bez dv̯ek) a od tohoto bodu vyznate hloubku na pracovn plochu (desku) zanajc 10 mm dl ne za˷tek korpusu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33251-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33251-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag