Návod k použití PHILIPS 33213-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33213-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33213-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33213-48-16.


PHILIPS 33213-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33213-48-16 BROCHURE (1143 ko)
   PHILIPS 33213-48-16 QUICK START GUIDE (2808 ko)
   PHILIPS 33213-48-16 BROCHURE (1111 ko)
   PHILIPS 33213-48-16 QUICK START GUIDE (2808 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33213-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uvnit skky se pak mus krtkm kusem trubky propojit otvor pro vstup vzduchu z odsavae s kruhovm otvorem odpovdajc velikosti ve strop odsavae. Pi pouit odsavae v reimu vnitnho obhu se vzduch po vstupu z vrchnho otvoru odvd zpt do mstnosti; pi pouit odsavae v reimu odsvn se mus vrchn otvor ve skce propojit s odtahovm potrubm nebo vnj stnou do venkovnho ovzdu. Pozor: Volte krtk veden vzduchu a co nejmn ostrch zmn smru (kolena 90 stup). Pi demonti odsavae se rouby v nosnch helncch oto proti smru hodinovch ruiek a na doraz. [. . . ] Pozor: nezapomete odsava par pedtm odpojit ze st. BEZPENOSTN POKYNY a. Pi pouit odsavae par v reimu odsvn nesm bt odtahov potrub pipojeno do komna pro stedn topen, kamna nebo plynov ohvae tepl vody. Ped pipojenm do elektrick st se pesvdte, zda napt uveden na vrobnm ttku spotebie odpovd napt v sti ve vaem byt. Odsava per je vybaven pevn pipojenm kabelem a zstrkou s ochrannm kontaktem a pipojuje se do st se stdavm proudem o napt 220 V. Po ukonen monte odsavae par mus bt zaruen pstup k zsuvce s ochrannm kontaktem; pokud tomu tak nen, je teba pi jakkoliv drb spotebie vypnout jisti, nebo vyroubovat pojistky. Z bezpenostnch dvod mus bt odsava par umstn pi monti minimln 65 cm nad varnou deskou. Nenechvejte pnev pi smaen bez dozoru, protoe peplen tuk nebo olej se me vzntit. V PPAD, E TYTO BEZPENOSTN POKYNY NEBUDOU DODRENY, V>ROBCE ODMT N. . . ST JAKOUKOLIV ODPOVDNOST. VESTAVBA DO VRCHN KUCHY"SK. . . SK"KY Tento spotebi pat do kategorie takzvanch "polointegrovanch" odsava par. Spodn pohybliv ploch ˷st se po monti nachz mimo skku a me se libovoln vysunovat dopedu do pracovn polohy. Kdy budete rovku vymovat, nezapomete pout rovku stejn hodnoty, aby nedolo k naruen funkce odsavae. Pouvejte pouze mrn istic prostedky, v dnm ppad agresivn a abrazivn prostedky. OVLDN Ovldac prvky se nachzej na vrchn ˷sti vysunovacho plochho panelu a jsou vidt a tehdy, kdy je tato ˷st v pracovn poloze (vytaen). Jednm se zapn a vypn motor ventiltoru, druhm se vol poet otek motoru a tetm se zapn a vypn osvtlen. Skryt mikrospna funguje jako hlavn vypna s pamt: zapn odsava, piem se zapne funkce nastaven pedem ostatnmi pepnai. Tento hlavn vypna se ovld vysunutm a zasunutm pohybliv ˷sti. Elektrick instalace tohoto odsavae par odpovd smrnicm ES tkajcch se odruen. ITN A /DRBA Dodrujte zvlt bod g) bezpenostnch pokyn. Pravideln drba a itn zaruuj dobr vkon, spolehlivost a dlouhou ivotnost odsavae par. Zvltn pozornost je teba vnovat tukovmu filtru a filtru s aktivnm uhlm (u verze s vnitnm obhem). Podle druhu vybaven odsavae je teba dodrovat nsledujc pokyny: tenk syntetick filtr (paprov filtr) se upevuje na rubovou stranu kovov mky. Tento indiktor signalizuje nutnost vmny fialovm zbarvenm cel plochy, co je velmi dobe zvenku vidt. 6 3 Zruka, servis a nhradn dly Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. [. . . ] V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz ˷sti nazvan "/drba" a "Odstraovn poruch" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko Zanussi. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Zanussi. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch ˷st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33213-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33213-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag