Návod k použití PHILIPS 32PFL7675H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL7675H. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL7675H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL7675H.


PHILIPS 32PFL7675H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1812 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL7675H QUICK START GUIDE (1554 ko)
   PHILIPS 32PFL7675H (4421 ko)
   PHILIPS 32PFL7675H QUICK START GUIDE (1554 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL7675H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K CZ Uzivatelský manuál www. philips. com/support Model Serial Österreich België/Belgique Hrvatska Ceská republika Danmark Estonia Suomi France Deutschland Magyarország Hrvatska Ireland Italia Latvia Lithuania Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige Suisse/Schweiz/Svizzera Türkiye United Kingdom 0800 180 016 80080190 00800 11 544 24 01 6403 776 800142840 3525 8759 6008600 09 2311 3415 0805 025 510 0800 000 7520 0 0800 3122 1280 0680018189 0800 222778 01 601 1777 800 088774 +7 727 250 66 17 52737691 67228896 40 6661 5644 0800 0230076 22 70 81 11 00800-311-13-18 800 780 903 0800-894910 0318107125 (495) 961-1111 +381 114 440 841 0800 004537 00386 12 80 95 00 900 800 655 08 5792 9100 0800 002 050 0800 261 3302 General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036 0-800-500-697 Numero Verde local local local Ortsgespräch/Appel local Gratis nummer Lokalsamtale Pozosta?e produkty RTV oraz AGD Chamada Grátis Apel gratuit Apel local 0. 15 USD/minute Lokalni poziv Bezplatný hovor lokalni klic Teléfono local gratuito solamente para clientes en España Lokalsamtal Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France ehiriçi arama free National rate Lokalni poziv Bezplatný hovor Lokalt opkald kohalik kõne tariifi paikallispuhelu numéro sans frais gebührenfreier Anruf Ingyenes hívás free This information is correct at the time of press. For updated information, see www. philips. com/support. 1 Zacínáme Seznámení s televizorem Dlezité informace Umístní televizoru Hlavní pednosti výrobku Pístup k dalsím informacím 4 4 10 13 14 15 6 esení problém Kontakt Obecné problémy s televizorem Problémy s TV kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s pipojením prostednictvím rozhraní HDMI Problémy s pipojením prostednictvím rozhraní USB Problémy s pipojením k síti 69 69 69 69 70 70 71 71 71 2 Pouití televizoru Pehled Ovládací prvky a indikátory na boku Dálkové ovládání Základní nabídky televizoru Sledování televize Sledování obsahu z pipojeného zaízení Pouzití funkce Ambilight Vychutnejte si sluzbu Net TV 16 16 16 16 19 21 23 23 25 7 Technické parametry Pehled Napájení a píjem signálu Obraz a zvuk Rozlisení displeje Multimédia Moznosti pipojení Rozmry 72 72 72 72 72 73 73 74 3 Sirsí vyuití televizoru Pouzití teletextu Oblíbené kanály Pouzití funkce EPG Pouzití casovac a zámk Pouzití titulk Pístup k multimédiím Pouzití funkce Scenea Univerzální pístup 31 31 32 32 33 33 34 36 36 8 Rejstík 76 4 Nastavení televizoru Zmna nastavení obrazu a zvuku Zmna nastavení kanál Instalace kanál Zmna nastavení jazyka Nastavení sít Zmna dalsích nastavení Aktualizace softwaru Nová instalace televizoru 38 38 39 41 43 43 48 49 50 5 Pipojení televizoru První pipojení Informace o kabelech Pehled televizních konektor Pipojení zaízení Pipojení více zaízení Pouzití funkce Philips Easylink Pouzití modulu CAM Vlození pamové karty SD 51 51 51 52 55 61 64 67 68 CZ 3 Cestina Obsah 1 Zacínáme Seznámení s televizorem Dálkový ovladac Slouzí k otevení nebo zavení výchozí nabídky . Ve výchozí nabídce máte pístup k pipojeným zaízením, nastavením obrazu a zvuku i k dalsím uzitecným funkcím. Slouzí k úprav hlasitosti. Slouzí k otevení nebo zavení nabídky Procházení . V nabídce Procházení lze získat pístup k teletextu, seznamu kanál nebo funkci EPG (Electronic Programme Guide ­ Elektronický programový prvodce)*. [. . . ] Stisknutím tlacítka získáte pístup, nebo ukoncíte tato nastavení: [Zobrazit informace]: Zobrazí informace o souboru. [Opakovat]: Zopakuje prezentaci. [Pehrát jednou]: Pehraje soubor jednou. [Náhodn vypnuto] / [Náhodn zapnuto]: Aktivuje, nebo deaktivuje náhodné zobrazení obrázk v prezentaci. [Rychlost prezentace]: Nastaví dobu zobrazení kazdého obrázku v prezentaci. [Pechod prezentace]: Nastaví pechod z jednoho obrázku na dalsí. [Nastavit jako Scenea]: Nastaví vybraný obrázek jako tapetu na televizoru. Poslech hudby Stisknutím Navigacní tlacítka vyberte hudební stopu a poté stisknte tlacítko OK. Stisknutím tlacítek / skladbu rychle petocíte zpt nebo vped. Stisknutím tlacítka získáte pístup, nebo ukoncíte tato nastavení: [Zastavit]: Ukoncí pehrávání audia. [Náhodn zapnuto] / [Náhodn vypnuto]: Aktivuje ci deaktivuje pehrávání skladeb v náhodném poadí. Sledování videa Stisknutím Navigacní tlacítka vyberte videosoubor a poté stisknte tlacítko OK. Stisknutím tlacítka nebo soubor rychle petocíte zpt nebo vped. Stisknutím tlacítka bhem pehrávání videa získáte pístup k tmto nastavením: [Zastavit]: Ukoncí pehrávání. [Náhodn zapnuto] / [Náhodn vypnuto]: Aktivuje ci deaktivuje pehrávání videa v náhodném poadí. CZ 35 Cestina Poslech digitálního rádia NonPu blish Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou bhem instalace automaticky nastaveny digitální rozhlasové stanice. Vyberte moznost [Seznam pedvoleb:], poté stisknte tlacítko OK. k výbru] > [Rádio] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte rozhlasovou stanici a poté stisknte tlacítko OK. Mzete poslouchat satelitní rozhlasové vysílání (je-li dostupné). Vyberte moznost [Seznam pedvoleb:] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte moznosti [TV/rádio] > [Rádio] a poté stisknte tlacítko OK. 1. Vyberte moznost [Procházení USB], poté stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Nastavit jako Scenea], poté stisknte tlacítko OK. stisknutím kteréhokoli tlacítka funkci Scenea ukoncíte. Univerzální pístup Povolení univerzálního pístupu NonPu blish Pouití funkce Scenea Aktivace funkce Scenea NonPu blish Funkci Scenea lze pouzít k zobrazení obrázku jako tapety na obrazovce televizoru. [. . . ] Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru pipojen ke vstupu zvuku zaízení HTS kompatibilního se standardem HDMI CEC/EasyLink. Funguje obraz, ale zvuk je spatný: Zkontrolujte správnost nastavení zvuku. Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru: Ovte, ze je zvuk vyvázen na sted. CZ 70 Problémy s pipojením prostednictvím rozhraní HDMI Problémy se zaízeními HDMI: Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) mze zpsobit to, ze zobrazení obsahu ze zaízení HDMI na televizoru mze chvíli trvat. Pokud televizor nerozpozná zaízení HDMI a nebude zobrazen zádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zaízení) a potom znovu zvolte pvodní zdroj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL7675H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL7675H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag