Návod k použití PHILIPS 32PFL5507T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL5507T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL5507T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL5507T.


PHILIPS 32PFL5507T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1522 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL5507T QUICK START GUIDE (1058 ko)
   PHILIPS 32PFL5507T (1432 ko)
   PHILIPS 32PFL5507T QUICK START GUIDE (1058 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL5507T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL5xx7H/12 PFL5xx7K/12 PFL5xx7T/12 PFL5xx7H/60 PFL5xx7T/60 CS Uzivatelský manuál Obsah 1 Zacínáme Seznámení s televizorem Ovládací prvky televizoru Dlezité informace Udrzitelnost Nápovda a podpora 3 3 4 6 10 11 7 Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s pipojením Problémy se sítí Kontaktování spolecnosti Philips Specifikace výrobku 65 62 62 63 63 64 65 65 65 66 67 68 68 2 Pouití televizoru Sledování televize Zobrazení programového prvodce Sledování v rezimu 3D Prohlízení médií Procházení sluzby Smart TV Interaktivní televizor 13 13 16 17 19 21 23 8 Napájení a píjem signálu Obraz a zvuk Rozlisení displeje Multimédia Moznosti pipojení Moznosti upevnní televizoru Verze nápovdy Rejstík 69 3 Sirsí vyuití televizoru Pozastavit TV Nahrávání televizních poad Hraní her Prohlízení teletextu Nastavení zámku a casovace Pouzití funkce EasyLink Pouzití funkce Scenea 25 25 26 29 30 31 33 36 4 Nastavení televizoru Obraz a zvuk Nastavení kanál Nastavení satelitních kanál Nastavení jazyka Univerzální nastavení pístupu Dalsí nastavení Aktualizace softwaru Obnovení výchozích nastavení 37 37 38 41 43 43 45 45 46 5 Pipojení televizoru Informace o kabelech Pipojení zaízení Pipojení více zaízení Sledování obsahu z pipojeného zaízení Sí a internet Common interface 47 47 48 54 56 57 60 6 esení problém Obecné problémy Problémy s kanály 61 61 61 CS 2 Seznámení s televizorem TV s vysokým rozlisením Televizor je vybaven displejem s vysokým rozlisením (HD), který umozuje sledovat video v rozlisení HD napíklad následujícími zpsoby: pehrávac disk Blu-ray pipojený pomocí kabelu HDMI a pehrávající disk Blu-ray, pehrávac disk DVD s funkcí upscalingu pipojený pomocí kabelu HDMI a pehrávající disk DVD, pozemní vysílání v rozlisení HD (DVB-T nebo DVB-T2 MPEG4), digitální pijímac vysílání v rozlisení HD, pipojený pomocí kabelu HDMI, pehrávající obsah v rozlisení HD od kabelového nebo satelitního operátora, herní konzole HD pipojená pomocí kabelu HDMI se spustnou hrou v rozlisení HD. Ukázkový klip v rozlisení HD Chcete-li si vyzkouset ohromující ostrost a kvalitu obrazu televizoru HD, mzete se v nabídce Doma podívat na videoklip v rozlisení HD. Stisknte tlacítka > [Nastavení] > [Sledovat ukázky]. Informace o dostupnosti kanál v rozlisení HD ve vasí zemi získáte u svého prodejce produkt Philips nebo na stránkách www. philips. com/support. Smart TV Pomocí sady aplikací Smart TV mzete z televizoru ucinit centrum svého digitálního zivota. [. . . ] Nkteré kanály, jako je napíklad BBC1, nabízí digitální teletext s interaktivnjsími funkcemi. Poznámka: Digitální textové sluzby jsou blokovány, pokud jsou vysílány a aktivovány titulky. Pectte si téma Nastavení televizoru > Nastavení jazyka > Titulky digitálních kanál (Strana 43). V rezimu digitálního teletextu: Stisknutím tlacítka Navigacní tlacítka zvolte nebo zvýraznte polozky. Stisknutím tlacítka Barevná tlacítka zvolte pozadovanou moznost a tlacítkem OK volbu potvrte nebo aktivujte. Cestina Jazyk teletextu U digitálních televizních kanál, jejichz provozovatelé poskytují rzné jazyky teletextu, mzete vybrat upednostovaný primární a sekundární jazyk. Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]. Vyberte moznost [Jazyky] > [Primární teletext] nebo [Sekundární teletext]. Vyberte jazyk a poté stisknte tlacítko OK. Teletext 2. 5 Funkce Teletext 2. 5 umozuje prohlízení teletextu ve více barvách a s lepsí grafikou nez u normálního teletextu. Pokud je teletext 2. 5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý. Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby]. Vyberte moznosti [Teletext 2. 5] > [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stisknte tlacítko OK. Podstránky Pokud teletextová stránka obsahuje nkolik podstránek, mzete prohlízet jednotlivé podstránky za sebou. Podstránky se zobrazují na pruhu vedle hlavního císla stránky. Pokud jsou dostupné podstránky, vyberte je stisknutím tlacítka nebo . Hledat Na aktuální stránce teletextu mzete vyhledávat uvedená slova a císla. V rezimu teletextu zvýraznte stisknutím tlacítka OK první slovo nebo císlo. Stisknutím tlacítka Navigacní tlacítka pejdete na slovo nebo císlo, které se má vyhledat. Chcete-li hledání ukoncit, stisknte tlacítko a podrzte je do doby, nez oznacení slova nebo císla úpln zmizí. Nastavení zámku a casovace Hodiny Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují cas, který byl naposledy odeslán poskytovatelem vasich televizních sluzeb. CS 31 Zobrazení hodin televizoru 1. Pi sledování televizoru stisknte tlacítko OPTIONS. Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu televizní obrazovky. Zmna reimu hodin Rezim hodin lze nastavit na automatický nebo rucní. Ve výchozím nastavení se pouzívá automatický rezim, který hodiny synchronizuje s casovým pásmem UTC. Pokud vás televizor penosy UTC nepijímá, zmte rezim hodin na [Rucn]. [. . . ] Zkontrolujte, zda není bezdrátová sí rusena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zaízeními Wi-Fi v okolí. Pokud bezdrátová sí nepracuje, zkuste pouzít pipojení pomocí kabelu. Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umozují bezdrátový pístup k televizoru. Kontaktování spolecnosti Philips Varování: Nepokousejte se televizor sami opravovat. Mohlo by dojít k vánému zranní, neopravitelnému poskození televizoru nebo zneplatnní záruky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL5507T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL5507T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag