Návod k použití PHILIPS 32PFL4508H/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL4508H/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL4508H/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL4508H/12.


PHILIPS 32PFL4508H/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1856 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL4508H/12 QUICK STARTING GUIDE (963 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL4508H/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky a jsou k dispozici na webu: http://www. okiprintingsolutions. com Copyright © 2008. Oki, Tisková řešení společnosti Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Vyberte požadovanou hustotu a stiskněte tlačítko OK. POZNÁMKA Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu. Zvýšení počtu kopií Zařízení má předem nastavený počet kopií 1. Chcete-li zvýšit počet kopií, zadejte počet na numerické klávesnici. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování). Na numerické klávesnici zadejte požadovaný počet kopií. Vybraný počet kopií se zobrazí na displeji LCD. Provoz > 37 Faxování Základní použití 5 4 3 2 9 6 1 7 8 Vyhledávání v telefonním seznamu Postup vyhledávání v telefonním seznamu: 1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ (3) procházejte výsledný seznam a vyberte položku stisknutím tlačítka OK. Chcete-li výběr ukončit a vrátit se na předešlou obrazovku, stiskněte tlačítko Návrat. Odeslání faxu na jediné místo 1. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zadejte cílové číslo faxu jedním z následujících způsobů: > zadáním čísla pomocí numerické klávesnice (4), > stisknutím požadovaného tlačítka pro rychlé vytáčení (5), > výběrem položky v telefonním seznamu (viz „Vyhledávání v telefonním seznamu“ na straně 38) POZNÁMKA Pokud cílové číslo faxu zahrnuje linku, vložte stisknutím tlačítka Pause (Pauza) mezi čísla znak „-“. Vyberte požadované nastavení velikosti a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte tlačítko Návrat. POZNÁMKA Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu. Opožděné odeslání Funkce opožděného odeslání umožňuje odeslat faxové dokumenty v určitém datu a čase. Postup nastavení faxu na opožděné odeslání: 1. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení). Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Opožděné odeslání a stiskněte tlačítko OK. Zadejte požadované datum a čas odeslání a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte tlačítko Návrat. Stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) dokument naskenujte a uložte pro odeslání v zadaný čas. Provoz > 40 Ruční podávání Pokud potřebujete z automatického podavače dokumentů nebo skla skeneru odeslat několik sad dokumentů, povolte možnost Ruční podávání. Postup nastavení faxu na ruční podávání: 1. [. . . ] 32 znaků) PSTN, PBX Ne ITU-T G3 (Super G3) 33, 6 kb/s Duální RJ-11C (linka a TEL) 19 dB až -43 dB MH, MR, MMR, JBIG 2, 5 Mb Technické údaje > 80 POLOŽKA Technické údaje pro e-mail Komunikační protokol Formáty souborů: Černobílé Šedé/Barevné Výchozí formát souborů Limit pro rozdělení Rozlišení Výchozí rozlišení: Černobílé Šedé/Barevné Velikost adresáře: Max. počet adres Skupiny Počet adres v každé skupině Více příjemců Kontrola zabezpečení Ověření poštovního serveru SPECIFIKACE SMTP, MIME, POP3 PDF, TIFF, MTIFF PDF, TIFF, MTIFF, JPEG PDF 1 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, 30 MB, bez omezení 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 200 dpi 150 dpi 300 20 50 Ano Ano SMTP, POP3 Podporované aplikace poštovního serveru Lotus Mail Server 5. 0 MS Exchange Server 2000 RedHat 7, 0 SendMail Podporovaný server LDAP Windows 2000 Active Directory Windows NT 4, 0 + MS Exchange 5, 5 Lotus Notes R5 Podporované poštovní aplikace Microsoft Outlook 2000 Microsoft Outlook Express 5, 0 Microsoft Outlook Express 6, 0 Netscape Messenger 4, 7 Netscape Messenger 4, 73 Eudora 4, 3, 2J Lotus Notes R5 Technické údaje > 81 POLOŽKA Technické údaje pro archivování Komunikační protokol Formáty souborů: Černobílé Šedé / barevné Výchozí formát souborů Rozlišení Výchozí rozlišení: Černobílé Šedé/Barevné Max. počet profilů Tisk Rychlost Rozlišení SPECIFIKACE FTP, HTTP, CIFS PDF, TIFF, MTIFF PDF, TIFF, MTIFF, JPEG PDF 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 200 dpi 150 dpi 40 20 barevných stran za minutu nebo 32 jednobarevných stran za minutu 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi Optické: 600 x 600 dpi Automatické funkce Automatický soutisk barev Automatická úprava hustoty Automatické vynulování počítadla u spotřebovávaných částí Standardně 256 MB, rozšiřitelná na max. 768 MB 300 listů v hlavním zásobníku 100 listů ve víceúčelovém zásobníku 530 listů ve volitelném druhém zásobníku Paměť Kapacita zásobníků papíru při gramáži 80 g/m² Gramáž papíru 64 ~ 120 g/m² v hlavním zásobníku 75 ~ 203 g/m² ve víceúčelovém zásobníku 64 ~ 176 g/m² ve volitelném druhém zásobníku Výstup papíru 250 listů lícem dolů v (horním) zásobníku při gramáži <80 g/m² 100 listů lícem nahoru v (zadním) zásobníku při gramáži <80 g/m² 420 000 stran nebo 5 let Maximálně 50 000 stran měsíčně, průměrně 4 000 stran měsíčně Černý: 8 000 stran při 5 % pokrytí stránky Azurový, purpurový a žlutý: 6 000 stran při 5 % pokrytí stránky Životnost tiskárny Pracovní cyklus Životnost toneru Životnost obrazového válce Životnost pásu Životnost zapékací jednotky 20 000 stran (při běžném kancelářském použití) 60 000 stran formátu A4 při 3 stranách v jedné úloze 60 000 stran A4 Technické údaje > 82 Rejstřík D doporučené typy papíru fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 předtištěné formuláře . . . . . . . . . . . . . . . . 15 štítky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 vizitky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pevný disk postup instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL4508H/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL4508H/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag