Návod k použití PHILIPS 32PFL4308H/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL4308H/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL4308H/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL4308H/12.


PHILIPS 32PFL4308H/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL4308H/12 QUICK STARTING GUIDE (915 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL4308H/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webovské stránce Oki Europe: http://www. okieurope. com Copyright 2005 PHILIPS. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. [. . . ] Ke každému vzorku barvy jsou uvedeny odpovídající hodnoty RGB. Tuto funkci lze použít při výběru specifických barev v aplikacích, které vám umožňují zvolit vlastní hodnoty RGB. Stačí klepnout na tlačítko Color Swatch (1) a vybrat z nabízených možností. 1 Příklad použití funkce Colour Swatch (Vzorník barev): Chcete vytisknout logo v určitém odstínu červené barvy. Vytiskněte vzorník barev a vyberte odstín červené, který vám nejlépe vyhovuje. Do výběru barev v používané aplikaci zadejte poznamenané hodnoty RGB. Barva loga se změní na tuto barvu. Vybraná barva RGB zobrazená na monitoru nemusí být stejná jako barva vytištěná ve vzorníku barev. Tento problém je zpravidla důsledkem rozdílu ve znázorňování barev monitorem a tiskárnou. V tomto případě není důležitý, protože vaším primárním úkolem je vytisknout požadovanou barvu. Barevný tisk> 60 OVLADAČ PRO JAZYK POSTSCRIPT MOŽNOSTI FUNKCE COLOUR MATCHING (SOULAD BAREV) Ovladač pro jazyk PostScript nabízí několik různých metod řízení barevného výstupu tiskárny. Některé z možností funkce Colour Matching (Soulad barev) pracují pouze s určitými typy dat. Následující tabulka uvádí přehled mnoha různých dostupných možností spolu s informacemi o tom, jaké typy dat tyto možnosti ovlivňují. METODA DOSAŽENÍ SOULADU Oki Colour Matching PostScript Colour Matching CMYK Ink Simulation (Simulace inkoustových barev CMYK) Windows ICM Matching1 Using ICC Profiles (Použití profilů ICC)2 1. Ne v systému Windows NT 4 Ne v systémech Windows 95/98/Me DATA RGB Ano Ano Ne Ano Ano DATA CMYK Ne Ano Ano Ne Ne Oki Colour Matching Tento systém pro dosažení souladu barev je vlastnictvím společnosti Oki. Tato možnost simuluje, jak by vypadal tiskový výstup s použitím inkoustů typu SWOP, Euroscale nebo Toyo. Používáte-li tuto metodu, doporučujeme, aby všechny ostatní možnosti dosažení souladu barev byly vypnuty. Vyberte možnost No Colour Matching (Bez souladu barev) ve skupině Colour Match v ovladači tiskárny. Barevný tisk> 63 WINDOWS ICM COLOUR MATCHING (DOSAŽENÍ SOULADU BAREV POMOCÍ PROGRAMU ICM V SYSTÉMU WINDOWS) Pouze pro Windows 98, Me, 2000 a XP. ICM je systém pro správu barev obsažený v operačním systému Windows. Systém Windows ICM používá pro monitor i tiskárnu profily ICC. Tyto profily popisují barvy, které je zařízení schopno znázornit. Profily ICC mohou být k tiskárně přidruženy prostřednictvím karty Colour Management (Správa barev) v ovladači tiskárny. Profily barev již mohou být k ovladači tiskárny přidruženy, pokud tak byl ovladač tiskárny nainstalován. V nabídce Start přejděte na nastavení tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem na název tiskárny a zvolte Vlastnosti. V seznamu „Colour Profiles currently associated with this printer“ (Profily barev aktuálně přidružené k této tiskárně) by měly být zobrazeny názvy profilů vhodných pro váš model tiskárny. [. . . ] Podívejte se do tiskárny a zkontrolujte, zda na pásovém posuvníku nejsou vidět listy papíru. 3 4 2 1 • Chcete-li odstranit list papíru z přední části pásu (1), zvedněte ho opatrně z pásu a vytáhněte ho dopředu do prázdného prostoru pro bubny. UPOZORNĚNÍ! Při oddělování papíru od pásu nepoužívejte žádné ostré ani drsné předměty. Mohli byste poškodit povrch pásu. Odstranění uvíznutého papíru> 129 • Chcete-li odstranit list papíru ze střední části pásu (2), opatrně oddělte papír od povrchu válce a vyjměte ho z tiskárny. 3 4 2 1 • Chcete-li odstranit list papíru právě vsunutý do zapékací jednotky (3), oddělte horní okraj listu papíru od pásu. Stisknutím uvolňovací páčky (4) zapékací jednotky směrem dopředu a dolů uvolní zapékací jednotka sevření papíru. Pak můžete papír vytáhnout z tiskárny prázdným prostorem pro obrazové bubny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL4308H/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL4308H/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag