Návod k použití PHILIPS 32PFL4007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL4007T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL4007T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL4007T.


PHILIPS 32PFL4007T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1471 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 32PFL4007T (1393 ko)
   PHILIPS 32PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL4007T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL40x7H/12 PFL40x7K/12 PFL40x7T/12 PFL40x7H/60 PFL40x7T/60 CS Uzivatelský manuál Obsah 1 Zacínáme Seznámení s televizorem Ovládací prvky televizoru Dlezité informace Udrzitelnost Nápovda a podpora 3 3 4 6 9 10 Problémy s pipojením Problémy se sítí Kontaktování spolecnosti Philips 59 59 60 7 Specifikace výrobku Napájení a píjem signálu Obraz a zvuk Rozlisení displeje Multimédia Moznosti pipojení Moznosti upevnní televizoru Verze nápovdy 61 61 61 61 62 63 63 64 2 Pouití televizoru Sledování televize Zobrazení programového prvodce Prohlízení médií Procházení sluzby Smart TV Interaktivní televizor 11 11 14 15 17 20 22 23 26 26 28 29 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 50 52 53 56 57 57 57 58 8 Rejstík 65 3 Sirsí vyuití televizoru 22 4 Pozastavit TV Nahrávání televizních poad Hraní her Prohlízení teletextu Nastavení zámku a casovace Pouzití funkce EasyLink Pouzití funkce Scenea Nastavení televizoru 33 5 Obraz a zvuk Nastavení kanál Nastavení satelitních kanál Nastavení jazyka Univerzální nastavení pístupu Dalsí nastavení Aktualizace softwaru Obnovení výchozích nastavení Pipojení televizoru 43 6 Informace o kabelech Pipojení zaízení Pipojení více zaízení Sledování obsahu z pipojeného zaízení Sí a internet Common interface esení problém 57 Obecné problémy Problémy s kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem CS 2 Seznámení s televizorem TV s vysokým rozlisením Televizor je vybaven displejem s vysokým rozlisením (HD), který umozuje sledovat video v rozlisení HD napíklad následujícími zpsoby: pehrávac disk Blu-ray pipojený pomocí kabelu HDMI a pehrávající disk Blu-ray, pehrávac disk DVD s funkcí upscalingu pipojený pomocí kabelu HDMI a pehrávající disk DVD, pozemní vysílání v rozlisení HD (DVB-T nebo DVB-T2 MPEG4), digitální pijímac vysílání v rozlisení HD, pipojený pomocí kabelu HDMI, pehrávající obsah v rozlisení HD od kabelového nebo satelitního operátora, herní konzole HD pipojená pomocí kabelu HDMI se spustnou hrou v rozlisení HD. Ukázkový klip v rozlisení HD Chcete-li si vyzkouset ohromující ostrost a kvalitu obrazu televizoru HD, mzete se v nabídce Doma podívat na videoklip v rozlisení HD. Stisknte tlacítka > [Nastavení] > [Sledovat ukázky]. Informace o dostupnosti kanál v rozlisení HD ve vasí zemi získáte u svého prodejce produkt Philips nebo na stránkách www. philips. com/support. Pehrávání médií Pokud televizor pipojíte k pamovému zaízení USB, mzete pehrávat filmy, hudbu a obrázky na sirokoúhlé obrazovce s vynikajícím zvukem. [. . . ] Vyberte moznosti [Teletext 2. 5] > [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stisknte tlacítko OK. Nastavení zámku a casovace Hodiny Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují cas, který byl naposledy odeslán poskytovatelem vasich televizních sluzeb. Pi sledování televizoru stisknte tlacítko OPTIONS. Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu televizní obrazovky. Zmna reimu hodin Rezim hodin lze nastavit na automatický nebo rucní. Ve výchozím nastavení se pouzívá automatický rezim, který hodiny synchronizuje s casovým pásmem UTC. Pokud vás televizor penosy UTC nepijímá, zmte rezim hodin na [Rucn]. Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby]. Vyberte moznosti [Automatický] > [Rucn] nebo [Podle zem] a poté stisknte tlacítko OK. Aktivace nebo deaktivace letního casu Letní cas mzete v závislosti na oblasti, kde se nacházíte, aktivovat ci deaktivovat. Ped aktivací ci deaktivací letního casu nastavte rezim hodin na moznost [Podle zem]. V nabídce [Hodiny] zvolte moznosti [Letní cas] > [Letní cas] nebo [Standardní cas] a poté stisknte tlacítko OK. Letní cas byl povolen nebo zakázán. Rucní nastavení casu televizoru Datum a cas lze nastavit rucn. V nabídce [Hodiny] zvolte moznost [Datum] nebo [Cas] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Hotovo], poté stisknte tlacítko OK. Automatické vypnutí Po uplynutí zadané doby se televizor mze pepnout do pohotovostního rezimu. Bhem odpocítávání zadaného casu mzete televizor vypnout nebo mzete resetovat automatické vypnutí. Vyberte moznosti [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby] > [Automatické vypnutí]. Stisknutím tlacítka Navigacní tlacítka nastavte automatické vypnutí. Automatické vypnutí lze nastavit az na 180 minut v intervalech po pti minutách. Chcete-li automatické vypnutí vypnout, nastavte je na nula minut. Stisknutím tlacítka OK automatické vypnutí aktivujete. Po uplynutí zadané doby se televizor pepne do pohotovostního rezimu. Dtská pojistka Dti mzete ped nevhodnými televizními poady ochránit zamknutím televizoru nebo zablokováním program nevhodných do urcitého vku. [. . . ] Optimální rychlost procházení internetu zajistíte tak, ze aktualizujete software televizoru na nejnovjsí verzi. Síový provoz je pomalý: Pokud se k pocítaci pipojujete bezdrátov, zlepsete kvalitu signálu mezi smrovacem a televizorem dle pokyn v dokumentaci smrovace. Zkontrolujte, zda není bezdrátová sí rusena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zaízeními Wi-Fi v okolí. CS 59 Cestina Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru: Ovte, ze je zvuk vyvázen na sted. Zvukové a obrazové soubory v pamovém zaízení USB se nepehrávají nebo nezobrazují plynule: Penosový výkon úlozného zaízení USB mze omezovat penosovou rychlost dat do televizoru a zhorsit tak kvalitu pehrávání. Pokud bezdrátová sí nepracuje, zkuste pouzít pipojení pomocí kabelu. Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umozují bezdrátový pístup k televizoru. Kontaktování spolecnosti Philips Varování: Nepokousejte se televizor sami opravovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL4007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL4007T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag