Návod k použití PHILIPS 32PDL7906T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PDL7906T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PDL7906T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PDL7906T.


PHILIPS 32PDL7906T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2661 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PDL7906T QUICK START GUIDE (1436 ko)
   PHILIPS 32PDL7906T (2517 ko)
   PHILIPS 32PDL7906T (1796 ko)
   PHILIPS 32PDL7906T BROCHURE (1884 ko)
   PHILIPS 32PDL7906T QUICK START GUIDE (1436 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PDL7906T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T CS Uivatelský manuál Obsah 1 Zacínáme Seznámení s televizorem Dleité informace Ochrana ivotního prostedí Umístní televizoru Nápovda a podpora 3 3 6 8 9 11 6 esení problém Kontaktování spolecnosti Philips Televizor obecn Televizní kanály Obraz Zvuk HDMI USB Sí 65 65 65 65 66 66 67 67 67 2 Pouití televizoru 12 7 Ovládací prvky 12 Sledování televize 14 Sledování obsahu z pipojeného zaízení 17 Sledování v reimu 3D 19 Ambilight 20 Procházení pocítace prostednictvím DLNA 21 Net TV a videa online 23 Hry 26 Specifikace výrobku Napájení a píjem signálu Obraz a zvuk Rozlisení displeje Multimédia Monosti pipojení Rozmry Verze nápovdy 68 68 68 68 69 69 70 71 3 Sirsí vyuití televizoru Pozastavit TV Nahrávání televizních poad Vychutnejte si slubu HbbTV Prohlíení teletextu Nastavení zámku a casovace Zobrazení titulk Pouití funkce Scenea Pouití funkce EasyLink 28 28 29 32 33 34 35 36 36 8 Rejstík 72 4 Nastavení televizoru Prvodce nastavením Obraz a zvuk Videokanály Jazyk menu Nastavení univerzálního pístupu Dalsí nastavení Aktualizace softwaru Opakovaná instalace televizoru 40 40 40 41 45 45 46 46 48 5 Pipojení televizoru Informace o kabelech Pipojení zaízení Pipojení více zaízení Pocítace a internet Common interface 49 49 50 56 58 63 CS 2 Seznámení s televizorem Dálkový ovladac Slouí k otevení nebo zavení nabídky Find (Hledat). V nabídce Find (Hledat) mete procházet seznamem kanál. Slouí k úprav hlasitosti. Slouí k otevení nebo zavení nabídky Adjust (Upravit). V nabídce Adjust (Upravit) máte pístup k ad casto pouívaných nastavení. Slouí k pepínání televizích kanál. Slouí k otevení nebo zavení nabídky Text. [. . . ] Vyberte monost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby]. Vyberte monosti [Automatický] > [Rucn] nebo [Podle zem] a poté stisknte tlacítko OK. Aktivace nebo deaktivace letního casu Pokud je reim hodin nastaven na [Podle zem], mete podle vaseho casového pásma aktivovat nebo deaktivovat letní cas. V nabídce [Hodiny] zvolte monosti [Letní cas] > [Letní cas] nebo [Standardní cas] a poté stisknte tlacítko OK. Rucní nastavení casu televizoru Je-li reim hodin nastaven na monost [Rucn], datum a cas nastavte rucn. V nabídce [Hodiny] zvolte monost [Datum] nebo [Cas] a stisknte tlacítko OK. Vyberte monost [Hotovo], poté stisknte tlacítko OK. Teletext 2. 5 Teletext 2. 5 nabízí více barev a lepsí grafiku ne bný teletext. Pokud je teletext 2. 5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý. Vyberte monost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby]. Vyberte monosti [Teletext 2. 5] > [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stisknte tlacítko OK. Nastavení zámku a casovace Hodiny Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují cas, který byl naposledy odeslán poskytovatelem vasich televizních slueb. Pi sledování televizoru stisknte tlacítko OPTIONS. Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu televizní obrazovky. CS 34 casovac Automatické vypnutí pepne televizor po urcité dob do pohotovostního reimu. Televizor mete bu vypnout díve, nebo bhem odpocítávání automatického vypnutí nastavit nový cas. Vyberte monosti [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby] > [Automatické vypnutí]. Stisknutím tlacítka Navigacní tlacítka nastavte casovac. Je moné nastavit a 180 minut v intervalech po pti minutách. Stisknutím tlacítka OK automatické vypnutí aktivujete. Televizor se po uplynutí dané doby pepne do úsporného reimu. Dtská pojistka Dti mete ped nevhodnými televizními poady ochránit zamknutím televizoru nebo zablokováním program nevhodných do urcitého vku. Vyberte monost [Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Rodicovský zámek]. Zadejte kód pomocí Císelná tlacítka. Tip: Pokud kód zapomenete, mete zadáním , , 8888" pepsat vsechny existující kódy. [. . . ] Software s oteveným zdrojovým kódem Spolecnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd tímto nabízí, ze na vyzádání poskytne úplnou kopii píslusného zdrojového kódu softwarových balíck s oteveným kódem a chránných autorskými zákony, které jsou pouzity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyzadována píslusnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tí let od zakoupení výrobku a je k dispozici kazdému, kdo obdrzí tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open. source@philips. com. Jestlize si nepejete pouzít e-mail nebo neobdrzíte odpov bhem týdne, napiste v anglictin na adresu , , Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PDL7906T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PDL7906T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag