Návod k použití PHILIPS 32HFL2808D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32HFL2808D. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32HFL2808D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32HFL2808D.


PHILIPS 32HFL2808D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2962 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32HFL2808D QUICK START GUIDE (977 ko)
   PHILIPS 32HFL2808D (2993 ko)
   PHILIPS 32HFL2808D QUICK START GUIDE (799 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32HFL2808D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Obsah Bezpečnostní informace Začínáme Upozornění, funkce a příslušenství Funkce Ovládací tlačítka na TV Připojení napájení Dálkový ovladač Připojení Menu Procházet média 1 3-4 4 4 4 4 6 7 8 Menu Funkce a vlastnosti Nastavení menu Obsah Instalovat nebo přeladit obsah menu Obsluha TV Ovládání seznamu kanálů Elektronický průvodce programy (EPG) Řešení problémů a rady Kompatibilita AV a HDMI PC typické zobrazovací režimy 9 10 11 11 11 11 12 13 13 Bezpečnostní informace VAROVÁNÍ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTØINOU NEOTEVÍRAT UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ PŘÍSTROJE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ SI MŮŽE UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS. TV odpojte od elektřiny při bouřce nebo pokud nebude TV dlouhodobě používána (např. Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Symbol vykřičníku v  rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele zařízení na přítomnost důležitých informací o provozu a údržbě v dokumentaci, která je přiložena k zařízení. [. . . ] Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte. Menu Procházet média Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV. Stisknutí tlačítka “MENU” Prohlížeči médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Opětovným stisknutím “MENU” opustíte tuto obrazovku. Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií. Instalace antény Pokud z Typu vyhledávání vyberete ANTÉNA, TV bude hledat digitální pozemní vysílání. POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka “MENU” zrušení můžete. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte OK. Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte“MENU”. Česky - 8 - Menu Funkce a vlastnosti Menu Obraz Režim Kontrast Jas Ostrost Barva Úspornı režim: Podsvícení (volitelné) Redukce šumu Pokročilá nastavení Kontrast: Náhrada barvy Obrazovı Zoom HDMI True Black (volitelně): Filmový režim Tón pleti Barevnı posun RGB Resetovat Automatická pozice (v režimu PC) H pozice (v režimu PC) V pozice (v režimu PC) Bodové hodiny (v režimu PC) Fáze (v režimu PC) Dynamický poměr kontrastu lze nstavit na požadovanou hodnotu. Poznámka: Automatický (dostupné pouze v režimu Scart PIN8 přepínače napětí) Při sledování ze zdroje HDMI se tato vfunkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény. Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravo nebo levo obrazovky. Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů. Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavı nebo šumivı obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosáhnutí čistšího obrazu. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hra, Sporty, DynamickýaPříroda. Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický, Vypnutý obraz nebo Vypnutý. (Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut). Toto nastavení ovládá úroveò světla obrazovky. Pokud je Ekologickı režim zapnutı, znemožní se funkce Podsvícení. [. . . ] Pro prohlížení “E P G ” a zobrazí se n a b í d k a elektronického průvodce EPG. Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG. Česky - 11 - Vyhledávání v pozadí a režim aktualizace Když je TV připojená k internetu, v pozadí vyhledává důležité aktualizace softwaru. Po úspěšném dokonční stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Stiskněte OK pro znovunačtení systému. Vstupní zdroje - nelze vybrat • Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32HFL2808D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32HFL2808D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag