Návod k použití PHILIPS 32201-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32201-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32201-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32201-11-16.


PHILIPS 32201-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32201-11-16 BROCHURE (920 ko)
   PHILIPS 32201-11-16 QUICK START GUIDE (2151 ko)
   PHILIPS 32201-11-16 BROCHURE (891 ko)
   PHILIPS 32201-11-16 QUICK START GUIDE (2151 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32201-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V ppad, e budete peic troubu nkomu pedvat i prodvat, nebo ji budete chtt pi sthovn nechat ve starm byt, je velmi dleit, aby nvod k pouit a tyto pokyny ml k dispozici i nov uivatel. Pozorn si je tedy protte, ne peic troubu pipojte a/nebo zanete pouvat. Tento spotebi je uren pouze dosplm. Instalaci a pipojen nechte na odbornkovi, kter zn pedpisy a provede instalaci v souladu s nimi. V ppad, e bude nutn provst kvli tomuto spotebii njakou pravu elektroinstalace, penechte ji rovn odbornkovi. [. . . ] - Vythnte nastavovac knoflk a ve smru hodinovch ruiek jm otejte, dokud se v oknku otonho kotoue neobjev poadovan as (v minutch) vypnut. - Po uplynut nastavenho asu zazn zvukov signl a peic trouba se automaticky vypne. Zvukov signl vypnete tak, e otte nastavovacm knoflkem, dokud se v oknku neobjev symbol . Automatick provoz se vypne tak, e otte nastavovac knoflk dle ve smru hodinovch ruiek, a se v oknku objev symbol . Mete nastavit tak nov as vypnut peic trouby. 6 NASTAVEN ELEKTRONICK>CH HODIN (model ZBM 762) kontrolka nastaven programu kontrolka automatickho provozu tlatko A: vypnut zvukovho signlu tlatko B: doba ppravy pokrmu tlatko C: ukonen ppravy pokrmu nastavovac knoflk (E) tlatko D: run provoz NASTAVEN DENNHO ASU (24 HODIN) DOBA PPRAVY POKRMU Stisknte tlatko B a otenm knoflku E nastavte poadovan as. Zvukov signl se vypne stisknutm tlatka A a petoenm voli funkc a teploty do polohy VYPNUTO. Stisknte zrove tlatko A a B a otenm knoflku E nastavte denn as. RUN PROVOZ Peic troubu pepnete na run provoz stisknutm tlatka D. NASTAVEN AUTOMAT. SPNACCH HODIN NASTAVEN SPNACCH HODIN Stisknte tlatko A a otenm knoflku E nastavte poadovan as (max. Zvukov signl se vypne stisknutm tlatka A a petoenm voli funkc a teploty do polohy VYPNUTO. Stisknte tlatko B a otenm knoflku E nastavte poadovan as. Potom stisknte tlatko C a otenm knoflku E nastavte dobu ukonen ppravy pokrmu. Dokud se peic trouba nezapne, nesvt ani kontrolka teploty, ani osvtlen peic trouby. Jakmile se ukon pprava pokrmu, zane blikat "AUTO" a asi na 2 minuty zazn zvukov signl. Ke grilovn se hod tmϯ vechny druhy masa, vjimku pedstavuje jen libov divoina a sekan peen. GRILOVN S HORK>M VZDUCHEM Otote voli funkc do polohy ; voliem teploty nastavte poadovanou teplotu (max. Doporuujeme krtk pedeht v dlce 10 minut, zvlt pi peen sladkho peiva, pizzy a chleba. 3) Veker peen mus probhat pi zavench dv̯kch peic trouby. 10 PRAKTICK. . . RADY KE GRILOVN Tabulka 1 TRADIN GRILOVN pokrm kuec prsa toast klobsy kotlety porce ryby Tabulka 2 mnostv g 400 200 500 500 500 zsuvn lita (vka rotu) 3 3 4 4 4 teplota v C max max max max max doba grilovn 1. strana 13 3 10 12 8 10 1 6 8 6 GRILOVN S HORK>M VZDUCHEM pokrm vepov peen rostbf kue pzy ryby vcelku mnostv g 1500 1500 1200 800 800 zsuvn lita (vka rotu) 2 nebo 3 3 2 nebo 3 3 3 teplota v C 170 200 190 200 200 doba grilovn 1. strana 45 30 40 15 12 30 20 30 10 8 POZNMKY: 1) Do nejni zsuvn rovn se zasune pek na zachycovn vy z peen; doporuuje se nalt do peke 1/2 l vody. 2) Veker grilovn mus probhat pi zavench dv̯kch peic trouby. ITN A /DRBA Ped itnm peic troubu vdy vypnte a nechte vychladnout. Psobenm horkch ovocnch kyselin (citrony, vestky a jin) se na emailovm povrchu mohou objevit trval, matn a kouov skvrny. Takov skvrny na lesklm emailovm povrchu neovlivuj funknost peic trouby. Zabrnte tak jejich pipalovn. DYLEIT UPOZORNN Ped jakmkoliv itnm peic troubu bezpodmnen vypnte ze st. Pedpokladem dlouh ivotnosti peic trouby je jej pravideln drba: Peic troubu istte vdy a po vychladnut. [. . . ] u Nastavte voli teploty na nkterou z teplot, nebo u nastavte voli funkc na nkterou z funkc. u Nastavte voli funkc na nkterou z funkc, nebo u kupte novou rovku do peic trouby, ppadn si ji vydejte v autorizovanm servisu, a podle nvodu rovku vymte. u Vezmte si na pomoc tento nvod, zvlt kapitolu "Pouvn peic trouby". u Po ukonen peen nenechvejte pokrmy v peic troub dle ne 15-20 minut. n Nesvt kontrolka teploty peic trouby. n Nesvt osvtlen peic trouby. n Pokrmy se peou pli dlouho, nebo naopak pli rychle. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32201-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32201-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag